AÖF Temel Bilgi Teknolojileri - Temel Bilgi Teknolojileri Ara Sınav Soruları[COLOR="#c0ccf4"]Hanqi YıL Çıktıqını BiLmiyorum MaaLeSef...1) Bir şeyin ya da olayın belirli bir özelliği aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A)Bilgi
B)Fikir
C)İlim
D)Malumat
E)Seçenek

2)Aşağıdakilerden hangisi günümüzde bilginin öneminin artmasının sebeplerinden biridir?
A)Tarımın gerilemesi
B)Enerji kaynaklarının gerilemesi
C)Bilgi işlem teknolojilerinin gelişmesi
D)Büro işlerinin önem kazanması
E)Boş zamanımızın artması

3)Bilgisayarlı bir bilgi işlem sürecinde aşağıdaki işlemlerin hangisinin bilgisayar kullanılmadan gerçekleştirilmesi bir soruna yol açmaz?
A)Kaydetme
B)Saklama
C)İletme
D)Hesaplama
E)Sınıflandırma

4)Bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Çoğunluk geçimini sembol işleyerek kazanır
B)Temel enerji kaynağı fosil yakıtlardır
C)Toplumsal aşamanın sembolü büyük bilgisayar merkezleridir
D)Zenginlik kaynağı topraktır
E)Zaman tabiatın ritmine göre düzenlenir

5)Bilgisayarın herhangi bir alanda işlemek durumunda olduğu bilgilerin saklandığı bellek aşağıdakilerden hangisidir?
A)Salt Okunur Bellek
B)Rassal Erişimli Bellek
C)Ana Bellek
D)İşlemci
E)Yardımcı Bellek

6)Ekranda çeşitli noktaları çeşitli biçimlerde uyarlanarak bilgisayara bilgi ya da tercihleri ulaştırmayı sağlayan cihaz aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fare
B)Klavye
C)Yazıcı
D)Veri Yolu
E)Disk

7)Top biçimindeki parçasının elle döndürülmesi sayesinde bilgisayara veri girişini sağlayan bilgisayar birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yazıcı
B)Disket
C)İz topu
D)Klavye
E)Optik Fare

8)Bir satırı bir kerede basan yazıcı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Satır Yazıcı
B)Sayfa Yazıcı
C)Lazer Yazıcı
D)Nokta Vuruşlu Yazıcı
E)Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

9)Bilgisayar bileşenlerin eşgüdümünü sağlamak için gereken bilgileri sağlayan bağlantı aşağıdakilerden hangisidir?
A)RAM
B)İşlemci
C)Veri Yolu
D)Adres Yolu
E)Denetim Yolu

10)Aşağıdakilerden hangisi belirli bir işi gerçekleştirmesi için bilgisayara verilen komutların toplamıdır?
A)Yazılım
B)Donanım
C)Bilgisayar Sistemi
D)Bilgisayar Programı
E)Bellek

11)Aşağıdakilerden hangisi bir yazılımdır?
A)Derleyici
B)Bilgi
C)Yazıcı
D)İşlemci
E)Klavye

12)Hazır bordro programları ne tür bir programdır?
A)Derleyici Yazım
B)Yorumlayıcı Yazım
C)Büro Yazılımı
D)İşletim sistemi
E)Uygulama Yazılımı

13)Bilgisayar kaynaklarını yöneten birim aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ana Bellek
B)Büro Yazılımı
C)Derleyici
D)İşletim sistemi
E)İşlemci

14)Aşağıdakilerden hangisi hızlarına göre bellek türlerinden biri değildir?
A)Yüksek hızlı önbellek
B)Ana Bellek
C)Arka Bellek
D)İkincil Bellek
E)Sanal Bellek

15)Masa üstünde bulunan simgelerin görünümünü değiştiren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A)Arka Plan
B)Ekran Koruyucu
C)Efektler
D)Web
E)Ayarlar

16)Bir işletmede aynı anda birden fazla kullanıcının bilgisayar kaynaklarından yararlanması için kullanılabilecek işletim sistemi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gerçek zamanlı işletim sistemi
B)Tek kullanıcı-tek görev işletim sistemi
C)Tek kullanıcı-çoklu görev işletim sistemi
D)Çoklu kullanıcı işletim sistemi
E)Standart işlem işletim sistemi

17)Masaüstü zemininin değişik resim desenlerle görüntülenmesini sağlayan görüntü özelliği seçeneği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Arka plan
B)Ekran Koruyucu
C)Görünüm
D)Efektler
E)Ayarlar

18)Açık olan pencereler arasında gezinmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Giriş+Sekme
B)Alt+Shift
C)Giriş+F1
D)Ctrl+Alt
E)ALT+Sekme

19)Dosyayı yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak farklı biçimlerde göstermek gibi komutları içeren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A)Düzen
B)Geri al
C)Ekle
D)Biçim
E)Görünüm

20)Kes,Kopyala,Yapıştır komutları aşağıdaki menülerin hangisinde yer alır?
A)Araçlar
B)Biçim
C)Dosya
D)Düzen
E)Görünüm

21)Farenin çalışmaması durumunda yardım almak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?
A)Klavyedeki F1 tuşuna basmak
B)Klavyedeki F10 Tuşuna basmak
C)Yardım menüsünden Bu Nedir? Komutuna tıklamak
D)Yardım menüsünden Ofis Yardımcısı menüsünü tıklamak
E)Yardım menüsünden Ofis Yardımcısını Göster menüsünü tıklamak

22)Seçili bir metni klavyeden kopyalayabilmek için kullanılacak kısayol aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ctrl+A B)Ctrl+C C)Ctrl+N D)Ctrl+S E)Ctrl+X

23)Seçili metinlere uygulanan tüm stil yada biçimlerin iptal edilerek metnin eski durumuna dönmesini sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gönder
B)Kaydet
C)Temizle
D)Metin kutusu
E)Dipnot

24)Yazılan metindeki karakter ve paragraf özelliklerini düzenlemek için kelime işlemcinin hangi menü elemanı kullanılmalıdır?
A)Dosya B)Düzen C)Ekle D)Biçim E)Araçlar

25)Aşağıdakilerden hangisi kelime işlemcilerin daktiloya göre üstünlüklerinden biri değildir?
A)Metinleri sonradan kullanabilmek için saklamak
B)Sayfalar üzerine numara yazmak
C)Yaratılan belgeye metin eklemek
D)Yazıları blok halinde sağa sola yaslamak
E)Karakterleri ve görünümleri değiştirebilmek

26)Aşağıdakilerden hangisi kelime işlemcilerde metinlerin yazıldığı ve düzenlendiği alandır?
A)Paragraf
B)Sayfa
C)Cümle
D)Kelime
E)Karakter

27)Aşağıdakilerden hangisi işlem tablolarının yardımcı olduğu konulardan biri değildir ?
A)Farklı verileri düzenlemek
B)İlişkileri tablo halinde sunmak
C)Verileri farklı biçimlerde işlemek
D)Sonuçları yorumlamak
E)Tabloları düzenlemek

28)B1’den B3’e kadar olan hücrelerdeki değerleri ile A1’den A4’e kadar olan hücrelerdeki değerlerden çıkarmak için nasıl bir formül yazılmalıdır?
A)(B1:B3)-(A1:A4)
B)=(A1:A4)-(B1:B3)
C)=A1-A4-B1-B3
D)=A1:A4-B1:B3
E)(A1+A2+A3+A4)-B1+B2+B3

29)Herhengi bir veriyi girebilmek için yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A)Çalışma sayfasını düzenlemek
B)Formülleri düşünmek
C)Etiketleri yazmak
D)Hücreyi aktif hale getirmek
E)Değeri klavyeden girmek

30)Sütun genişliğini fareyi kullanarak aktarmak için yapılması gereken ilk işlem nedir?
A)Sütunun seçilmesi
B)Sütunu sürükle düğmesine basılması
C)Sütunun ilk hücresinin aktif hale getirilmesi
D)Sütun etiketinin yan kenarına imlecin getirilmesi
E)Sütun üzerindeyken imlecin basılı tutularak sağa-sola sürüklenmesi

CEVAP ANAHTARI
1)A 11)A 21)A
2)C 12)E 22)B
3)C 13)D 23)C
4)A 14)C 24)D
5)C 15)C 25)B
6)A 16)D 26)B
7)C 17)A 27)E
8)A 18)E 28)B
9)E 19)E 29)D
10)D 20)D 30)E

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 13552
favori
like
share