AÖF Davranış Bilimlerine Giriş - Davranış Bilimlerine Giriş Final Soruları ve Cevapları1) Deney yöntemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

Cevap D Şıkkı - Deney yönteminde bütün değişkenler değişimlenir.

2) Karl Marx, R. Dahrendorf ve Levis Coser gibi kuramcıların katkıda bulundukları sosyolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir.

Cevap B Şıkkı - Çatışma

3) aşağıdakilerden hangisi bir toplumdan söz edebilmek için gerekli koşullardan biri değildir.

Cevap D Şıkkı - Ortak bir tüketim ilişkisi yaşamak

4) Lewis' in fakirlik kültürü tezini redderek, aşağı statüdek insanların toplumun temel başarı değerlerini reddetmeden alternatif bir değer dizini geliştirdiklerini savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap C Şıkkı - Rodman

5) Aşağıdakilerden hangisi toplumun sahip olduğu kültürün aktarılmasından sorumlu olan toplumsallaşma kurumlarından biri değildir?

Cevap E Şıkkı - Hukuk

6) Aşağıdakilerden hangisi birincil grupların bir özelliğidir?

Cevap D Şıkkı - Grup üyeleri üyelik ve bizlik duygusuna sahiptir.

7) Evlilikte eşlerin birbirine karşıt duygular içinde olduğunu, erkeğin kadın üzerinde bir baskı unsuru oluşturduğunu savunan ve bu durumu kapitalist ile proletarya arasındaki ilişkiye benzeten kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap C Şıkkı - Engels

8) Aile içerisindeki davranışları anlamak için aile üyeleri arasındaki mevcut ilişkilere ve üyelerin bu ilişkileri nasıl anlamlandırdığına bakılması gerektiğini savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap D Şıkkı - Sembolik Etkileşim Kuramı

9) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal tabakalaşma konusunda, Gerhand Lenski' nin savunduğu görüşlerden biri değildir?

Cevap B Şıkkı - Endüstri sonrası toplumlarda eşitsizlik giderek artacaktır.

10) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmenin temel sayıltılarından birisi değildir?

Cevap A Şıkkı - Değişme zorlayıcıdır.

11) Aşağıdaki hangisi psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerinden biri değildir?

Cevap C Şıkkı - Genetik İnceleme

12) Aşağıdaki kuramcılardan hangisi gelişimin dönemler halinde gerçekleştiğini kabul etmez?

Cevap E Şıkkı - Bandura

13) Çocukların dünyayı algılamasında sembolik düşünce ve taklit oyunlarının önem kazandığı Piaget' in bilişsel gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap C Şıkkı - İşlem Öncesi

14) Güdüsel bir davranışın başlamasına neden olan çevresel uyarıcılara ne ad verilir?

Cevap A Şıkkı - Özendirici

15) Aşağıdakilerden hangisi bilinen fizyolojik bir temeli olan, ancak bu temelden bağımsız olarakta devam edebilen güdülerden biridir?

Cevap D Şıkkı - Analık

16 ) Çevredeki enerji değişikliklerinin (uyarıcıların) Sinir akımı haline dönüştürülerek beyine ulaştırılmasına ne denir?

Cevap C Şıkkı - Duyum

17) Görünüşü bir başka nese tarafından engellenen nesnenin, daha uzaktaymış gibi algılanmasına ne denir?

Cevap D Şıkkı - Araya girme

18) Aşağıdakilerden hangisi algının bir özelliği değildir?

Cevap E Şıkkı - Oransallık

19) Öğrenme türlerinden hangisinde bir davranışın gelecekte tekrarlanma olasılığı bireyin kendi yarattığı sonuçlar tarafından belirlenir?

Cevap B Şıkkı - Edimsel koşullama yoluyla öğrenme

20) Ceza ile olumsuz pekiştirici arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap B Şıkkı - Olumsuz pekiştirici davranışın tekrarlanma olasılığını arttırır, ceza ise azaltır.

21) Belirli kaygı ve korkuların tepkisel koşullama yoluyla öğrenilebileceğini yaptığı deneylerle kanıtlayan psikolog aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap A Şıkkı - Watson

22) Gözlenen ve ölçülen olaylarda, özellikle sayısal veri ve olgulardan, henüz gözlenmeyen olay ve olguların yordanmasına ne ad verilir?

Cevap A Şıkkı - Vardama

23) Bireyi başkalarından ayıran ve kendine özgünlüğü oluşturan tüm davranışsal özelliklere ne ad verilir?

Cevap E Şıkkı - Emsalsizlik

24) Aşağıdakilerden hangisi sosyal görüşlü psikoanalistlerden biri değildir?

Cevap B Şıkkı - Rogers

25) İtaat davranışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap A Şıkkı - İtaat davranışının kaynağı belirsiz olabilir.

26) Bir sokakta kaldırımdaki bir grup insanın, yolun karşısındaki binanın üst katlarına doğru baktığını gören bir kişinin aynı noktaya bakmaya başlaması sosyal etki davranışlarından hangisine bir örnektir?

Cevap A Şıkkı - Uyma

27) Yaptığı araştırmalarda " otokinetik etki" algı yanılsamasından yararlanarak uyma davranışını açıklayan psikolog kimdir?

Cevap E Şıkkı - Şerif

28) Aşağıdakilerden hangisi bir tutumun değişmesinde etkili olabilecek bilgi kaynağına ait özelliklerden birisi değildir?

Cevap C Şıkkı - Özgünlük

29) aşağıdakilerden hangisi tutumların ölçülmesinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?

Cevap B Şıkkı - Korelatif ölçümler

30) Aşağıdakilerden hangisi tutumların oluşmasında etkili faktörlerden biri değildir?

Cevap E Şıkkı - Sağlık durumu..

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3950
favori
like
share