çorum hanları
Veli Paşa Hanı

Veli Paşa Hanı

Çorum, Çephi Mahallesinde, Sandıkçılar Sokağında bulunan bu hanı Yozgat Beylerbeyi Veli Paşa yaptırmıştır.

Kitabesi bulunmamakla beraber mimari üslubundan XIX yüzyıl eseri olduğu açıkça görülmektedir. Oldukça geniş, 1000 m2’lik bir alanı kaplayan han ahşap olup iki katlıdır. Ön cepheye bakan köşk bölümü üç katlıdır. Taş işçiliği kaba yontma ve moloz taştan yapılmış olup üzeri sıvanmıştır.Üzeri çatı ile örtülü olup Osmanlı hanları arasında farklı bir konumdadır.
Sinan Paşa Hanı
Çorum, Kargı ilçesinde Sultan II.Bayezit’in veziri Sinan Paşa tarafından cami,sıbyan mektebi ve hamam ile birlikte l506-l507 yılında yaptırılmıştır.
Sinan Paşa Camisinin güney duvarına yanında yer alan han tek bölümlü bir yapıdır.

Moloz taş, kesme taş ve tuğladan duvarları örülmüş olan hanın üzeri beşik tonozlarla örtülmüştür. L943 depreminde ön yüzü bütünüyle yıkılmıştır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 543
favori
like
share