çorum hamamları
Güpür Hamamı
Çorum Ulu Camisi’nin karşısında, kent merkezinde olan Güpür Hamamının ne zaman ve kimin tarafından yapıldığını belirten bir kitabesi günümüze gelememiştir. Bununla beraber yapı üslubundan XV.yüzyılın sonları ile XVI.yüzyılın başında yapıldığı sanılmaktadır.

Osmanlı mimarisindeki çifte hamam plan düzeninde yapılan hamam, uzunlamasına gelişen bir plan şemasına sahiptir. Kadınlar ve erkekler kısmından meydana gelmiştir. Hamamı oluşturan soğukluk,sıcaklık ve halvet bölümleri peş peşe sıralanmışlardır. Her bölümün üzeri kasnaklı birer kubbe ile örtülmüştür.
Paşa Hamamı (Taceddin Hamamı)

Paşa Hamamı (Taceddin Hamamı)

Çorum’da, Kunduzhan Mahallesinde Çarşı içersinde bulunan Paşa Hamamını 1484 yılında Taceddin İbrahim Paşa Bin Hacı Bey yaptırmıştır.

Osmanlı Hamam mimarisi içerisinde çifte hamam plan düzeninde yapılmıştır. Kadınlar ve erkekler kısımları birbirlerine simetriktir. Hamam günümüze özgün biçimini koruyarak gelmiştir. Soğukluk, sıcaklık ve halvet bölümlerinden oluşmakta olup her bölümün üzeri kiremit kaplı kubbelerle örtülmüştür. Hamamın duvarları kaba yontma taş ve moloz taşla örülmüştür.
Ali Paşa Hamamı
Çorum, Kunduzhan Mahallesi’nde, Çarşı içerisinde olan bu hamamı Erzurum Beylerbeyi Ali Paşa l573’de yaptırmıştır. Çorum hamamlarının en büyüklerinden olan bu hamam aynı zamanda Yeni Hamam olarak da tanınmaktadır.

Osmanlı mimarisindeki çifte hamam plan düzeninde olun bu hamamda kadınlar ve erkekler kısmından meydana gelmiştir. Hamamın bölümlerini oluşturan soğukluk, sıcaklık ve halvet bölümleri kasnaklar üzerine oturmuş kubbelerle örtülmüştür.
Mihri Hatun Hamamı
Çorum, Kargı ilçesinde bulunan Mihri Hatun Hamamı, aynı yerdeki Mihri Hatun Camisi ile beraber yapılmıştır.XVII.yüzyıl eseri olan bu Hamamı Sultan IV.Murat’ın eşi Mihri Hatun’un burada ölmesi üzerine yaptırılmıştır.

Kalın duvarları olan bu hamam yıkık halde günümüze gelebilmiştir. Kalıntılarından çifte hamam plan düzeninde olduğu anlaşılmaktadır.
Sinan Paşa Hamamı
Çorum, İskilip’te Sultan II.Bayezid’ın veziri Sinan Paşa Cami, sıbyan mektebi ve han ile birlikte bir de hamam yaptırmıştır.

Hamam soğukluk,sıcaklık ve halvet bölümlerinde oluşmaktadır. XX.yüzyılın ikinci yarısında harap bir duruma gelen hamam 1956 yılında yeniden onarılmıştır. Orijinal durulunda kubbeli olan hamamın bölümlerinden soğukluğun üzeri tavanla örtülmüştür. Soğukluktan sivri kemerli bir kapı ile sıcaklığa geçilmektedir. Bu bölümlerin üzeri kasnaklı birer kubbe ile örtülmüştür.
Koca Mehmet Paşa Hamamı
Çorum, Mecitözü ilçesinde Koca Mehmet Paşa tarafından çifte hamam olarak cami ile birlikte yaptırılmıştır.

Osmanlı hamam mimarisindeki çifte hamam plan düzenine göre yapılmıştır. Soğukluk, sıcaklık ve halvet bölümlerinden meydana gelmiştir. Soğukluğun üzeri iki küçük kubbe ile örtülmüştür. Sıcaklık bölümünün etrafına eyvanlar yerleştirilmiş, üzeri de kubbe ile örtülmüştür.
Hacı Hamza Hamamı
Çorum Kargı ilçesinde bulunan Hacı hamza hamamı Sinan Paşa tarafından 1514 yılında yaptırılmıştır.

Osmanlı hamam mimarisinin erken örneklerinden olan bu hamamın iki kapılı bir girişi bulunmaktadır. Kaba yontma taştan yapılan hamam soyunmalık, sıcaklık ve halvet bölümlerinden oluşmaktadır. Her bölümün üzeri kasnaklı birer kubbe ile örtülüdür.
Beke Kaplıca Hamamı
Çorum Mecitözü ilçesinin Figani Köyü yakınında bulunan Beke Hamamı, aslında Beke Kaplıcasının hamamıdır.

Kaba yontma taştan yapılan hamamın üzeri kubbe ile örtülüdür. Hamamın içerisinde bir havuz bulunmaktadır. Beke Kaplıcalarının suyunun idrar arttırıcı etkisinden ötürü vücutta toplanan metabolizma artıklarının dışarıya atılması ve vücut taşlarının düşürülmesinde etkilidir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1401
favori
like
share