cuma günü ile ilgili pegamberimizin sözleri - cuma sözleri

Ebû Hüreyre -radıyallahu anh-dan rivâyet olunduğuna göre Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz Hazretleri buyurmuşlardır ki:
"Cum'a gününde bir saat vardır Allah'ın kullarından bir müslim namazda ve kıyamda iken Allah Teâlâ'dan niyâz ile bir şey isteyip duâsı o saate tesadüf ederse Allah teâlâ Hazretleri o kimsenin dileğini verir" Böyle buyurduktan sonra mübarek küçük parmağının ucuna işaret buyurdu (11)
Cum'a gününün içindeki saat, küçük parmağına nisbetle parmağın ufak ucu ne kadar ise, güne nis-betle o kadar az bir müddetdir ki o saat içinde her halde duâ müstecâb olur demektir
Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Hazretleri:
- 'Cum'a günü, ibâdet ve ezkâr ile mü'minle-rin kalbi mesrûr olacak bir bayram günüdür' (12) buyurmuşlardır
-"Size bir sûre haber vereyim mi ki, azameti semâ ile arz arasını doldurmuş, onu yetmişbin melek teşyî' etmiştir? O sûre Kehf süresidir Kim cum'a günü bu sûreyi okursa Allah onu öteki cum'aya kadar bu sûre ile mağfiret eder, sonunda üç gün de ziyâdesi vardır Ve semâya ulaşan bir nûr verilir ve Deccal'in fitnesinden muhafaza edilir Yatacağı vakit bu sûrenin sonundan beş âyet okuyan hıfz olunur ve gecenin istediği vaktinde kaldırılır" (13)
"Ey Rabbim! Perşembe günü ümmetimin erkenden yaptığı işleri bereketli kıl" (14)
Hadîsin şerhinde deniliyor ki, bugünün evvelinde bir ihtiyacını tedarik etmek, nikâh akdetmek ve bunun gibi mühim işler sünnettir
"Cum'a gününde; Yani perşembeyi cumaya bağlayan gece iki rek'at namaz kılıp Fâtiha'dan sonra onbir defa Zilzâl Sûresini okuyan kimseyi Allah Teâlâ kabir azâbından ve kıyâmet korkularından emin kılar " (15)
"Şu duâ ile cum'a günü herhangi bir saatte dua edilirse sâhibine muhakkak icâbet olunur" (16)
"Cum'a gününde bir saat vardır, mü'min bir kul namazda duâ ederken Allah 'dan bir şey ister ve o saate denk gelirse Allah muhakkak ona icâbet eder Ashab-ı kirâm: 'Bu saat hangi saatdir yâ Resûlellah" dediklerinde: "İkindi namazı ile güneş batması arasındaki vakittir" buyurdular
"Cum'a namazından sonra daha oturduğu yerden kalkmadan yüz defa
diyen kimsenin yüzbin günâhını, ana ve babasının da yirmidörtbin günâhını Allah mağfiret eder" (17)

Kıyamet Günü tüm (gasbedilen) haklar sahiplerine geri ödenecektir. Hatta boynuzlu koyundan boynuzsuz hayvana boynuz vurmasının hakkı bile alınacaktır.


hadis-i şerif ( Müslim )

Büyük günahlar dışında beş vakit namaz ve iki Cuma namazı aralarında işlenen günahlara kefaret olur
müslimSevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi günahlar içinde de Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur." (Ramuz)Allaha kabul edileceği kesin kes bilerek dua edin. Çünkü Allah gafil kalbin duasını kabul etmez.

Tırmizi

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Kim Cumâ günü yıkanıp temizlenir koku sürünür sonra mescide gelip iki kişinin arasını açarak rahatsız etmeden sessizce oturur sonra Allahın farz kıldığı namazı kılar ve imam konuşurken susup dikkatle onu dinlerse mutlaka gelecek Cumâya kadar işleyeceği günahları bağışlanır."
Selman radıyallahu anh. Buhârî.


Üç şey imandandır: darlıkta sadaka vermek herkese selamı yaymak ve insafı gözetmek

hadis-i şerif ( Bezzar )

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2204
favori
like
share
^^XfatihX^^ Tarih: 29.08.2009 12:24
elina sğlık )