Shamballa" (Şambala) "Dünyanın Kalbi" "Yüce Ülke" "Bilgeler Ülkesi" gibi çeşitli adlarla belirtilen Agarta teozofik ve ezoterik kaynaklara göre önceki "devre" nin sonlarına doğru Mu ve Atlantis' ten göç eden bilim-rahipleri tarafından kurulmuş bir organizasyondur.
Önceleri beşeriyetle açık temas halinde olan bu organisazyon bu "devre" nin koşullarından ötürü gizlenme gereği görmüş ve ikamet yeri olarak birbirine tünellerle bağlanan dağlar içindeki yeraltı kentelerini tercih etmiştir. Agarta dünya insanlığının tekâmülüne sorumluluk sahibidir. İlahi Hiyerarşi' ye hizmet eder. Dünyanın Efendisi ve "Kutup" olarak ifade edilen ve "Brahatma" veya "Brahitma" adıyla belirtilen Agarta' nın lideri Dünya' ya sevk ve idare eden İlahi Hiyerarşi' nin fizik âlemdeki temsilcisidir. Rene Guenon' a göre tradisyonlarda "Kutsal Dağ" "Dünyanın Merkezi" olarak ifade edilen yer dünyanın tüm geçmiş yitik kıtalara indirilmiş dinler ve kozmik öğretiler Agarta arşivinde kayıtlıdır ve birçok peygamber (Musa İsa) dinlerini kurmadan önce bu arşivleri incelemişlerdir ki bazıları burada "inisiyasyon" dan da geçmiştir. Agarta' nın yeryüzüne açılan 7 (kimi kaynaklara göre 4) ana çıkış noktası bulunmakla birlikte mağaralarda inzivaya çekilen bilgelerin ve inisiyatik toplulukların Agartalılar ile ilişki içinde oldukları ileri sürülür. Rene Guenon' a göre bu durum en çok Türkler' in yaşadığı Orta Asya' da görülmektedir. Kimi yazarlara göre Göktürk Uygur ve Hun masallarındaki "ataların kutsal mağaraları" ve bir mağaradan geçilerek ulaşılan "gizli ülke" inanışında Agarta' nın sembolizmi bulunmaktadır. Tibet tradisyonlarına göre Agartalılar şimdiki devrenin sonunda dışarı çıkacak ve Agarta' nın lideri yeryüzündeki menfiliği yenecektir.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 445
favori
like
share