ankara mimarileri
Ankara Sivil Mimari Örnekleri

Ankara evlerinden bir örnek


Günümüze ulaşan Ankara evleri genellikle iki katlı ve sade yapılardır. Evler taş temeller üzerine ahşap olarak yapılmışlardır. Ahşap harpuştaların arası kerpiç veya tuğlalarla doldurulmuştur. Evlere sokak ile giriş kapısı arasındaki avludan geçilmektedir. Evlerin mimari düzeni avlu etrafında geliştirilmiştir. Alt katlarda ambarlar, hizmetkarların odaları, mutfaklar, helalar bulunmaktadır.

Ankara iklimi kış aylarında soğuk, yaz aylarında sıcak geçtiğinden evler genellikle kışlık ve yazlık olarak iki ayrı bölümden meydana gelmiştir. Kışlık bölüm aile fertlerinin daha çok yaşadığı zemin veya orta katlardır. Bu bölümlerin duvarları taş veya kalın kerpiçten yapılmıştır.

Kapı ve pencereler az sayıdadır ve genellikle de küçük boyuttadırlar. Odaların döşemeleri ahşa olup bu odalarda ocaklar ve gömme dolaplara yer verilmiştir. Üst katlar daha çok yazlık bölüm olarak kullanılır. Ahşap merdivenlerle çıkılan bu bölüme “Hayat” ismi verilir ve bu mekan evin avlusuna veya dışarıya açılır. Odalar Hayatın çevresinde yer almakta olup özellikle tavanlar en güzel şekilde bezenmişlerdir.Yatak odası, oturma odası, misafir odası olarak isimlendirilen bu odalardan misafir odası, evin en büyük ve en görkemli odasıdır.Tavanı yüksek ve bezemelidir. Duvarlarında küçük nişler,gömme dolaplar ve ocak yer alır ve aynı zamanda geniş pencerelerle aydınlatılmıştır. Pencereler dıştan tahta kapaklarla veya kafeslerle örtülüdür. Çoğu kez pencereler iki sıra halindedir. Bazen bu duvarların önüne geniş sedirler ve divanlar yerleştirilmiştir.
Ankara Beypazarı Evleri

Ankara evleri arazi konumundan ötürü düzgün bir arazide yapılmadıklarından zemin katlarda araziye uyum sağlanmıştır. Üst katlarda yapının bütünü ile uyum sağlamak amacıyla cumbalara yer verilmiştir.

Günümüzde eski Ankara evleri Ankara Kalesi çevresinde yoğunlaşmış, burası sit alanı ilan edildiğinden ötürü de koruma altına alınmıştır. Ankara ilçelerinden Beypazarı’nda, Haymana’da, Keskin’de de eski Ankara evlerine rastlanmaktadır. Evlerden çoğu yeni yapılanma nedeniyle yıkılarak günümüze gelememiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Neo-Klasik üslupta ve I.Ulusal Mimarlık Dönemi olarak isimlendirilen evlerden büyük çoğunluğu yeni yapılanma nedeniyle yıktırılmış ve günümüze ulaşamamıştır.
Ankara I.TBMM Binası


Ankara I.TBMM Binası

Ulus Meydanı’nda, Cumhuriyet heykeli karşısında köşede bulunmaktadır. İttihat ve Terakki Cemiyeti Kulübü için 1915 yılında yapımına başlanmış, 1920 yılına kadar binanın üstü açık olarak kalmıştır.

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında üzeri kiremitle örtülmüş, 23 Nisan 1920’de ilk kez TBMM bu binada çalışmalarına başlamıştır. 15 Ekim 1925’e kadar 5,5 yıl Meclis binası olarak kullanılmıştır. 5 Kasım 1925’te Atatürk’ün bir nutku ile Ankara Hukuk Fakültesi ilk defa burada açılmıştır. Uzun yıllar Hukuk Fakültesi olarak bu binadan yararlanılmış, ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olarak 1952 yılına kadar kullanılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin buradan ayrılmasından sonra dokuz yıl terkedilmiş, bina Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne devredilerek 23 Nisan 1961’de Meclis Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.

Bina Ankara taşından iki katlı olarak yapılmıştır. Üzeri geniş saçaklı bir çatı ile örtülmüştür. Yer yer çıkıntılı dikdörtgen planlı olup, içerisi Neo-Klasik üslupta pencerelerle aydınlatılmıştır. İçerisinde geniş bir toplantı odası, bunun çevresinde ve ikinci katta değişik ölçüde odalar bulunmaktadır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 422
favori
like
share