[FONT="Arial Narrow"]

Bu şekilde eski malları muhtaçlara vermekte sadaka olur Ancak kişinin sevdiği şeylerden sadaka vermesi daha üstün bir sadaka olur

Allah yolunda yapılan harcamanın, malın sevilen çeşidinden yapılması, kişiyi "birr" derecesine ulaştırır Ayette şöyle buyurulur: "Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcayıncaya kadar Cennete ve iyiliğin en güzeline (birr) eremezsiniz" (Âlu İmrân, 3/92) Bu ayet inince, Ebû Talha (ra) en çok sevdiği malı olan "Bırhâ" bahçesini Allah yolunda tasadduk etmek istemiş, Hz Peygamber'in; "yakın hısımlarına ve amcasının oğullarına vermesi" tavsiyesine uyarak böyle yapmıştır (Buhârî, Zekât, 44, Vesâyâ, 17, 26; Müslim Zekât, 43; Ahmed b Hanbel, III, 141, 256) Hz Ömer Hayber'den hissesine düşen değerli ganimet toprağını vakfetmiştir (İbn Kesîr, Muhtasaru Tefsir, Beyrut 1981, I, 299)

Zeyd b Hârise (ra) "Seyl" adındaki ünlü atını tasadduk etmesini Hz Peygamber'den istemiş, O da atı Usâme b Zeyd (ra)'e vermiştir Hasan el-Basrî şöyle der: "Bir kimse sevdiği bir tek hurmayı bile Allah rızası için sadaka olarak verirse bu ayetteki "birr"e mazhar olmuş olur" Ömer b Abdülaziz, yoksullara bol miktarda şeker dağıtır ve sebebini soranlara da şu cevabı verirdi: Çünkü ben en çok şekeri severim


Sorularla İslamiyet Editör

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 395
favori
like
share