Buhtunnasr Musallat - İstikamet Doğruluk

Genç şehzadelerden biri padişah olup, tahta oturur. Fakat tahtın lezzetini bulamaz. Bunun üzerine yakınlarına. "İnsanlardan bu hususta benim gibi olanlar var mıdır?" diye sorar. Yakınları:
"Onlar istikamet sahibidirler." diye cevap verirler.
"Öyle ise beni de istikamet sahibi yapan yok mu?"
"Seni istikamet sahibi, ancak alimler yapabilir."
Bunun üzerine genç padişah ülkesindeki bütün alimleri ve salihleri çağırıp onlara şöyle der.
"Benim yanımda bulunacaksınız. Beni doğru bulup, itaata ait hususları işlerken görürseniz bana destek olunuz. Günah olan hususları işlemeye kalktığımı görürseniz, beni men ediniz."
Alim ve salihler, padişahın istediği gibi hareket ederler. Bu sebeple tam dört yüz sene padişahlık yapar. Sonra şeytan yanına gelir. Padişah ona.
"Sen kimsin diye sorar. Şeytan:
"Ben iblisim. Fakat sen kimsin. Bana söyler misin?" der. Padişah:
"Ben ademoğollarından ölümlü bir adamım." der İblis:" Eğer sen ademoğullarından olmuş olsaydın, onların öldüğü gibi sen de ölürdün. Sen ancak bir İlahsın. İnsanları sana ibadet etmeleri için davet et" der. Şeytanın bu aldatıcı sözleri padişahın içinde yer eder. Birgün minbere çıkıp, insanlara şöyle hitap eder:
"Ey insanlar! Ben bugüne kadar sizden bir şeyi gizliyordum. Onu size açıklamak zamanı gelmiştir. İyi biliyorsunuz ki ben dört yüz seneden beri sizin hükümdarınızım. Eğer ben ademoğllarından biri olsaydım, onların öldükleri gibi bende ölürdüm. Ben İlahım, bana ibadet ediniz"
Bunun üzerine Cenabı Hakk o devri peygamberine vahyederek buyurur ki:
"Ona haber ver. O istikamette olduğu müddetçe ben onu korudum. Bana isyan ettiği andan itibaren, izzetim ve celalim hakkı için, onun üzerine Buhtunnasr adındaki hükümdarı musallat kılacağım.
Gerçekten, çok geçmeden, Cenabı Hakk, Buhtunnasr'ı üzerine musallat kıldı. buhtunnasr onun bynunu vurup öldürdü ve hazinesindeki bütün altınları alıp götürdü.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1039
favori
like
share