Hadis âlimlerinin büyüklerinden olup Kütüb-i Sitte denilen altı sahih hadis-i şerif kitabından Sünen-i İbni Mâce adlı eserin müellifidir. İsmi Muhammed bin Yezid olup künyesi Ebû Abdullah?tır. 824 (H.209) te Kazvin?de doğduğu için Kazvini adıyla bilinir. İbni Mace diye meşhur oldu. 886 (H. 273) da vefat etti.

Basra Bağdat Kûfe Mekke-i mükerreme Şam Mısır Horasan ve Rey gibi zamanının ilim merkezlerine giderek hadis-i şerif ve onunla alakalı ilimleri tahsil etti. Gittiği bu merkezlerde büyük hadis âlimleriyle karşılaşarak onlardan istifade etti.

Leys İbrâhim bin el-Münzir Muhammed bin Abdullah bin Numeyr ve daha başka âlimlerden hadis-i şerif öğrendi. Hadis ilminde yüksek dereceye ulaştı. Ebü?l-Hasan el-Kattân Ahmed bin Ravh el-Bağdâdi Muhammed bin İsâ el-Ebheri gibi âlimler ondan hadis-i şerif rivayet ettiler.

Zamanındaki ve daha sonraki asırlarda yetişen hadis âlimlerince sika (güvenilir) olduğu bildirilen İbni Mace Sünen-i İbni Mace?yi telif etti. Bu kıymetli eser hadis-i şerif fihristlerinde ve mu?cemlerde (MC) harfleriyle gösterilmektedir.

Tefsir ilminde de derin âlim idi. Tefsir-i Kur?an adlı eseri de çok kıymetlidir.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 1258
favori
like
share