Tarihte Önemli Yargılamalar

Yargılama insani bir faaliyet.Yargılama haksızlık ile kısas arasında sıkışmış bir çaba. Yargılama adaleti arama ve bulma .Yargılama belki bunlardan biri belki de bunların hepsinin birlikteliği.Yargılama , yargıln insan olması nedeniyle hukukçular kadar sanatçıları da etkilemiştir.Yargılamalar mitolojilere konu olmuştur.Antik Yunan'dan itibaren tiyatro eserlerine de konu olan yargılama kağıttan tuvale de aktarılmıştır..Ö.458 yılında yazılan ve oynanan Orestia üçlemesi (Agamemnon,Khoephoroi ve Eumenides adlı oyunlardan oluşmuştur) Atina'nın demokratik kurumlarından esinlenen Aiskhylos burada,ilkel yasalardan medeni kanuna geçişi kutlamaktadır.Aşağıdaki resim bu eserin son oyunu olan Eumenides'teki Orestes'in yargılanması sahnesini canlandırmaktadır.

İsa'nın Yargılanması

Hz.İsa'nın öldürülüşü yargı yoluyla halledilmiştir. Hz. İsa 'nın muhalifleri gelişmekte olan hareketten korkarlar.Amaçları ellerinde tuttukları iktidarı İsa ile paylaşmamakdır.İsa'nın yargılanması Yahudi önderler tarafından yapılır.İsa'nın suçu tanrının oğlu olduğunu iddia etmesidir.
]
Yahuda tarafından tutuklatılan İsa aynı gece yargılanmak üzere Yahudi önderlerinin karşısına çıkarıldı.
Sorgusu sırasında ona "Tanrı'nın oğlu musun? " diye sordular.Bu soruya İsa olumlu yanıt verdiği için ölüme mahkum edildi.Verilen bu idam kararının doğruluğuna inanmayan Romalı Vali Pontius Pilate'nin onayı olmadan ceza infaz edilemezdi.Yahudi önderler ve yargılamayı izeleyenlerin bu cezada direnmeleri üzerine İsa çarmıha gerilme cezasına çarptırıldı.İsa başına dikenden bir taç giydirilerek çarmıha gerildi.Ellerinden ve bacaklarından haç biçimindeki kalasa çivilerle çakılan İsa 'nın ölüsü çarmıhtan indirildi ve izleyicilerden Arimateah Yusuf'a ait bir mezara kondu.Mezarın girişi büyük bir taşla örtüldü.

Kaynaklar , İsa'nın yargılama aşamasında dostlarına sakin olma telkinlerinde bulunduğu, kendilerini ele vermemelerini istediği bildirilir.Yine kaynaklara göre İsa sakin ve kendinden emin bir şekilde mahkemeyi küçümser.

Din iktidarı ile siyasi iktidarın çatışması insanlık tarihine bir çok yargılanma süreçlerini yaşatmıştır.Sonu aforoz olma,yakılma ile sonuçlansa da canlandırma resimleri hukuk müzemizin sanal duvarlarına asılmak zorundadır.Aşağıda Jan Hus'u Konstanz din meclisinde yargılanırken canlandıran bir minyatür görülmektedir.


Bu resimde ise Nesturiliğin kurucusu Nestorius'un Roma Sinodunda Papa 1 nci Celestino tarafından aforoz edildiğinin bildirilmesini canlandıran bir duvar resmi görülmektedir.Bu resim 16 ncı yüzyıla aittir.Aforoz edilenin bitap haline karşılık, yargılayanların bol ve renkli kumaşlardan giysileri ve konfor saçan mekanları ne kadar dikkat çekici !


Burada ise eski bir İngiliz Mahkemesi resmedilmiştir.1720 yılındaki İngiliz mahkemesini anlatan bu resim peruklu ve cüppeli İngiliz yargıçları ile mahkemeyi büyük bir rahatlıkla izleyen ve yeni bir uygulamayı, mahkeme kararını bekleyen halkı canlandırmaktadır. İngiliz Hukukunun özelliği olan , kanunlardan çok içtihatlara (mahkeme kararlarına) dayanması bu resimde anlatılmak istenen bir diğer olgudur.

Beğeniler: 2
Favoriler: 1
İzlenmeler: 379
favori
like
share