Büyük Türk Devletleri

Büyük (Asya) Hun İmp.
Batı Hun İmparatorluğu
Avrupa Hun İmparatorluğu
Ak Hun İmparatorluğu
Göktürkler
Avarlar
Hazar İmparatorluğu
Uygurlar
Karahanlılar
Gazneliler
Harezmşahlar
Timur İmparatorluğu
Altınordu Devleti
Babür İmparatorluğu
Büyük Selçuklular
Anadolu Selçukluları
Osmanlı İmparatorluğu


Türk Devletleri

Kimekler
Tabgaç Devleti
Doğu Türkistan Uygur Devleti
Kan-çou Uygur Devleti
Türgiş Devleti
Karluklar
Kırgızlar
Sabar Devleti
Doğu Karahanlı Devleti
Batı Karahanlı Devleti
Fergana Karahanlı Devleti
Oğuz-Yabgu Devleti
Suriye Selçukluları
Kirman Selçukluları
Irak Selçukluları
Delhi Türk Sultanlığı
Mısır Memlûk Devleti
Eyyubîler Devleti
Karakoyunlu Devleti
Akkoyunlu Devleti
Safevî Devleti
Abdaliye Devleti
Adilşahlar Devleti
Behmenîler Devleti
Beridşahlar Sultanlığı
Celayirliler
Haydarâbad Nizamlığı
Ludîler
Kuşanlar
Sâcoğulları (Sacîler)
Tuğluklular


Beylikler

BEYLIK"ler, hakana tâbi idiler ama, sınırları belli bir araziye sahiptiler ve aslî unsuru Türkler olustururdu. Kendi sınırları içinde tam bağımsızdılar. Yalnız savaşlarda hakana yardım ederler, diğer zamanlarda da vergi verirlerdi.
Bazen beylikler çok büyür, gelişir ve hakanlık zayıflayip çöktüğü zaman onun yerini alırdı. Meselâ bir Selçuk Bey, bir Osman gibi bir bey çıkar, kendi adları ile anılan beylikleri yine kendi adları ile anılan imparatorluklar haline getirirlerdi.


Tulunoğulları
İhşidoğulları Beyliği
İzmir Beyliği
Dilmaçoğulları Beyliği
Danişmendliler
Saltuklu Beyliği
Ahlatşahlar (Sökmenliler)
Artuklular
İnaloğulları Beyliği
Mengücükler
Çobanoğulları Beyliği
Karamanoğulları Beyliği
İnançoğulları Beyliği
Sâhib Atâoğulları Beyliği
Pervâneoğulları Beyliği
Menteşeoğulları Beyliği
Candaroğulları Beyliği
Karasıoğulları Beyliği
Germiyanoğulları Beyliği
Hamidoğulları Beyliği
Saruhanoğulları Beyliği
Aydınoğulları Beyliği
Tekeoğulları Beyliği
Eretna Beyliği
Dulkadiroğulları Beyliği
Ramazanoğulları Beyliği
Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti
Eşrefoğulları Beyliği
Alâiye Beyleri (Beyliği)

Atabeylikler

ATABEYLIK başka milletlerin tarihinde pek görülmez. Atabey, hükümdarların çocuklarını, küçük tiginleri, yani küçük prensleri eğiten, uzak bölgelere tecrübe kazanmaları için gönderilen bu hükümdar çocuklarına öğretmenlik, naiplik yapan bilge kişilere verilen bir unvandı. Bunlardan bazıları, özellikle merkeze uzak yerde olanlar, devlet zayıfladığı zaman bulunduklari yerin idaresini kendi ellerine alır, bağımsızlıklarını ilân ederlerdi. Meselâ Tugteginliler ve Böriler Suriye Atabeyligi'ni, İl-Denizliler Azerbaycan Atabeyligi'ni kurmuşlardı.

Dımaşk Atabegliği (Böriler)
Erbil Atabegliği
Zengîler
İl-Denizliler
Salgurlular

Türk Boyları

Afşarlar
Balkarlar
Bayat Boyu
Çavuldur Boyu
Kaçarlar
Kayı Boyu
Kınık Boyu
Kıpçaklar (Kumanlar)
Oğuzlar
Özbekler
Peçenekler
Salur Boyu
Tatarlar
Varsaklar
Yakutlar
Yörükler
Yüe-çiler

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 409
favori
like
share