PhotoShop imaj işleme programları nın en iyilerinden birisi.
Ayrıntısı çok olduğu için, öğrenimi diğer programlardan biraz daha uzun sürebilir. Ama buna değer...

Genel Bilgiler
Görüntü Formatları Terimler (Piksel, Rezolasyon, Anti-aliasing)
İnterpolasyon (Resim büyütürken dikkat etmeniz gerekenler) Ppi, Lpi, Dpi (Taramaya başlamadan bilmeniz gekenler) Dijital makineyle çektiğiniz fotoğrafları ofsette kullanmak Clipping Path (Ofsette transparan resimler)
Actions Actions Nedir
Actions (Download)

Filtreler Filtreler Hakkında
Artistic
Blur
Brush Strokes
Distort
Noise
Pixelate
Render
Sharpen
Sketch
Stylize
Texture
Other

Photoshop araçları
Arkaplan Temizleme Arkaplan temizlemeleri 1 (Pen Tool)
Arkaplan temizlemeleri 2 (Magic Wand)
Arkaplan temizlemeleri 3 (Magnetic Lasso)
Arkaplan temizlemeleri 4 (Polygonal Lasso)
Arkaplan temizlemeleri 5 (Background Eraser Tool)
Arkaplan temizlemeleri 6 (Magic Eraser Tool)
Arkaplan temizlemeleri 7 (Alfa Kanalı - 1)
Arkaplan temizlemeleri 8 (Alfa Kanalı - 2)
Arkaplan temizlemeleri 9 (Extract)
Arkaplan temizlemeleri 10 (Layer Blending)
Arkaplan temizlemeleri 11 (Blending Options)
Arkaplan temizlemeleri 12 (Color Range)

Püf Noktaları
Quick Edit (Resmin sadece bir bölümünü açma)
Spot Renkler - Renkayrımı 1
Spot Renkler - Renkayrımı 2
Clipping Path (Ofsette transparan resimler)

Genel Bilgiler
Görüntü Formatları
Masaüstü yayıncılıkta programlar bir birlerinden dosya alışverişinde bulunarak çalışırlar. Bir resmi veya vektörel çizimi oluşturduğumuz uygulama programından bağımsız hale getirip sayfa düzenleme programına ya da vektörel programlara aktarmak için farklı bir formatta kaydetmemiz gerekir. Yaygın kullanılan görüntü formatlarından bazıları:

PICT
PICT formatı bütün programların ortak kullandığı dosya formatıdır. Herhangi bir uygulama programına aktarıldığında resim bilgisi sayfaya dahil olur. Görüntü diskinizden silinse dahi baskı aracı sayfayı basarken PICT dosyasını aramaz. Logo düzenleme ve yeniden oluşturma işlemleri sırasında PICT olarak kaydedilmiş görüntüyü, Illustrator ve FreeHand programları na aktardığımızda, llustrator programı isteğe bağlı olarak dosya aç komutuyla görüntüyü açar ve sayfaya Template (yarı saydam/arka plan) olarak yapıştırır. Böylelikle bu görüntünün üzerinden vektörel olarak çizimimizi yapabiliriz. FreeHand programı ise resim al komutuyla sayfa içine resim olarak aktarır, görüntüyü Template (yarı saydam/arka plan) yapmak için Layer paletinden background (arka plan)'ı seçerek vektörel olarak çizebiliriz. PICT ile sayfa üzerine yapıştırdığını z görüntüyü ancak sunum için kullanabilirsiniz. Masaüstü Laserlerde görüntü pürüzsüz çıkabilir ama bask ı ortamına aktardığınızda görüntü kırıklaşıp fluğ bir hal alır. Sunum işiniz bittiğinde görüntüyü yeniden yüksek (HiRes) taratıp (304.8 Dpi) sayfa üzerine yerleştirmeniz gerekir.

EPS
EPS formatı hemen hemen bütün çizim ve sayfa düzenleme programları tarafı ndan desteklenir.

Photoshop programında, döküman Bitmap modunda kaydedilirken Transparen Whites (Beyazları transparan yap) seçeneği işaretlenerek kaydelirse dosyada beyaz alanları şeffaf tanımlayabilmesidir. Renkli bir döküman EPS olarak kaydedilecekse olası baskı problemlerini önlemek için CMYK moduna geçirilmiş olmalıdır.

Kaydederken karşınıza çıkan dialog kutusunda;

Preview: EPS dosyanızı diğer programlarda kullanırken resmin nasıl göründüğüne dair bir öngörüntüdür. Bu sayede resmi istediğiniz kadraja yerleştirebilirsiniz. Bu menüdeki Macintosh seçeneği bütün programların kullanabileceği bir PICT öngörüntü oluşturur. Dosyanızın öngörüntüsünü TIFF seçerseniz bu dosyayı IBM uyumlu bilgisayarlarda da kullanabilirsiniz.
Encoding: Bilgilerin dosya içinde ASCII yada Binary şeklinde saklanmasını isteyebilirsiniz. Binary kodlama ASCII'nin yarısı kadar yer tutar. Genellikle Binary kullanı lır fakat bazı PostScript hataları nı resim dosyalarını ASCII kaydederek önlemeyi deneyebilirsiniz.

Clipping Paths: Photoshop 4,0 versiyonunda görüntü dosyanız üzerinde dekupe etmek istediğiniz bölgeyi kapsayan path'i seçeceğiniz bölümdür. Photoshop 5,5 versiyonu, eğer kaydet komutunuzdan önce path penceresinden çizimi clipping etmişseniz otomatik olarak dekupe edilmiş görüntüyü dosya içine yazar.

DCS1: CMYK olarak kaydedilmiş EPS dosyalar için geçerlidir. DCS yüksek çözümlemeli renk bilgisini içeren 4 adet (C,M,Y,K) dosya ve beşinci olarak sayfa düzenlemede kullanacağı nız bir ana dosya oluşturur. Ana dosya 72 dpi bir öngörüntü dosyasıdır, 4 adet yüksek çözümlemeli dosya baskı sırasında kullanılır. Dikkat etmemiz gereken bir nokta, DCS'nin yarattığı sayfa düzenlemede kullanacağı nız öngörüntü dosyasının ismini asla değiştirmeyin. Eğer değiştirirseniz dosyanız baskı sırasında yüksek çözümleme dosyaları bulamayacağından öngörüntü dosyasını (72 Dpi) basar. Kaydetme s ırasındaki seçeneklerinizin ilki, öngörüntünün nasıl olacağı, ikincisi dosya biçimi, üçüncüsü ise yüksek çözümleme dosyalarının sıkıştırma biçimi ile ilgilidir.

DCS2: CMYK+Ekstra renkler için kullanı lan dosya kayıt biçimidir. Resim üzerinde ekstra (Beta) kanal kullandığını zda dosyanız içindeki beşinci veya daha fazla renk kanallarını bastırmak için kullanacağınız format biçimidir. EPS ayrıca vektörel programların (Illustrator ve FreeHand) sayfa düzenleme programlarına dosya aktarım formatıdır. Vektörel dosyalar eps formatında kaydedilmez ise sayfa düzenleme ve resim programları kendi dosya içlerine alamazlar. Örneğin Photoshop programı vektörel çizimli bir eps dosyasını restarize ederek (piksele çevirerek) kendi bünyesine alabilir. QuarkXpress programı EPS formatlı dosyaları bir öngörüntü (Preview) dosyası oluşturarak sayfa üzerine yapıştırır.

TIFF
TIFF formatı bilgisayarlar arası ortak bir dosya formatıdır. Tüm programlar tarafı ndan desteklenir. Bu formatta kayıtlı dosyalar, herhangi bir uygulama programının sayfa içine alındığında görüntü ve zeminin renk değerlerini azaltma ve değiştirme olanağı verir. Örneğin farklı farklı renklerde kullanacağı mız bir görüntü yada logoyu TIFF formatla kaydadip sayfaya yapıştırdığımızda renklerini değiştirebiliriz. Bu yolla her renk değişikliğinde onu yaratan uygulama programını açıp yeniden renk verip yeni dosyalar yaratmamış oluruz.
Kayıt sırası nda LWZ seceneği dosyayı sıkıştırarak kayıt edilmesini sa ğlar ancak, bu seçenekle kayıtlı dosyaları film baskı araçları desteklemez. Bu kayıt biçimiyle gönderdiğiniz dosyaları, film servisinize bildirirseniz doğacak sorunları baştan halletmeş olursunuz.

JPG
JPG formatı, resim işleme programlarının yüksek Mb'lı dosyaları sıkı ştırarak disk üzerinde kayıt edebileceğiniz bir formattır. JPEG veya JPG formatının özelliği gerçek renk değerlerini içermesidir. Bu nedenle fotoğrafik (çizgisel/grafiksel olmayan) görüntüle için kullanılmalıdır.

JPEG sıkıştırma yöntemi görüntünün algılanması için zorunlu olmayan detayları bulup atan ve dosyayı bu şekilde sıkıştıran bir format olduğundan kayıplı formatlar arasında yer alır. Kaybolan ayrıntılar ve sıkıştırma oranı arasında bağlantı bulundu ğundan bu dengeyi iyi korumak gerekmektedir. Daha fazla sıkıştırma daha fazla detay kaybı daha az sıkıştırma daha büyük dosya demektir. Kaybedilen detayların geri getirilmesi söz konusu olmadığından dosyanın bir kopyasını mutlaka alınmalıdır.

BMP
BMP Windows ve Microsoft'un PCX formatını değiştirerek geliştirdiği bir formattır. Windows 3.1 ve 95 ile birlikte gelen Paint programı görüntüleri bu formatta işler. BMP formatı 1-24 bit arasında değişen bir piksel derinliğini içerebilir. Sıkıştırma seçeneği başlangıçta bulunmamakta idi. Opsiyon olan bu sıkıştırma görüntüde detay kaybına yol açmaz, yani kayıpsız sıkıştırma yöntemlerindendir. BMP formatı alıcı bilgisayarında Paint'den başka görüntü program'ı bulunmadığı durumlarda kullanılır.

GIF
CompuServe firmasının Graphics Interchange Format (GIF) dosyaları İnternet üzerinde oldukça yaygın kullanılan bir formattır. Az sayıda renk içeren (1 ila 8 bitlik) dokümanlarda oldukça iyi sıkıştırma sağlaması, animasyonlarda zamanlama ve farklı boyutlardaki resimleri bir arada tutma desteği, saydam renk tanımlanması bu format'ı popüler yapan nedenlerden sadece bir kaçıdır.

Ancak Photoshop gibi resim işleme programlarının çoğu GIF formatının tüm özelliklerini kullanamamaktadır. Bu nedenle bu format ile çalışırken sıklıkla başka programlara gereksinim duyulmaktadır. GIF dosyaları Bitmap, gri skala ve indekslenmiş renk sisteminde olabilmektedir. Gerçek renk desteği yoktur. GIF resimleri sıralı (interlaced) veya sırasız kaydedilebilmektedir. Sıralı GIF dosyaları yükleme esnasında sat ır satır gelerek resim bitiminden önce neye benzeyeceğine dair bir ipucu verirler. Saydamlık tanımlanması için GIF89a Export komutu kullanı larak saydam olacak renk belirlenebilir.

PNG
PNG Portable Network Graphics formatı patentsizdir. PNG kayıpsız Wave Table sıkıştırma yöntemini kullanır. Şu anda mevcut olmayan kayıpsız gerçek renk ve saydamlık bilgilerini içeren resim kalitesini internet'e taşımayı amaçlamaktadı r. PNG dosyaları larındaki saydamlı k bilgileri alfa kanalı içerisinde saklanmaktadır. Sıralı yükleme de olanaklıdır. Ayrıca sıkıştırma için değişik filtreleme algoritmaları sıkıştırma öncesi kullanılabilmektedir.

PSD
Photoshop Document (PSD) Photoshop uygulamasına özel bir formattır. PSD çok sayıda alfa kanalını, path'ı ve katmanı desteklemektedir. PSD dosyaları ikili dosya, indekslenmiş renk, gerçek renk RGB, CMYK, Lab biçimlerini destekler. Çalışma yaptığınız işlerin PSD'sini saklamayı alışkanlık haline getirmeniz, daha sonra yapıcak düzeltmelerde çok işinize yarayacaktır.

Terimler

Piksel
Bütün Bitmap programlarda olduğu gibi PhotoShop'ta da ölçü birimi pikseldir. Pikseller kare şeklindedir ve görüntünün en küçük birimidir. Digital görüntüler yana yana gelen
piksellerden oluşur. Piksellerin kendi başına en ve boy değerleri yoktur. Öyleyse nasıl, şu kadar cm'lik şu kadar piksellik gibi cümleler kurabiliyoruz? Kendi başlarına ölçüleri belli olmayan piksellere, ölçülerini biz veriyoruz diyebiliriz.

10 cm uzunlukta 10 piksel varsa, her piksel 1 cm demektir.
10 cm uzunlukta 100 piksel varsa, her piksel 1 mm. demektir...

Rezolasyon
Bir resmin piksel yoğunluğunu yani, PPI (Pixcel Per Inches) 1 inç karede (1 inç = 2.54 cm) bulunan piksel sayısı.Image/Image Size bölümünden ulaşabileceğiniz bu pencere, gerekli değişiklikleri yapabileceğiniz yerdir.

Bir resmi büyütür küçültürken büyüklük ile resolasyonu birbirine bağlarsanız, resmin cm cinsinden büyüklüğü değişmiş görünse bile, görüntü büyüklüğü değişmez. Aşağıdaki örnekte resmin genişliği 5 cm yapılmasına rağmen, iki resim arasında büyüklük farkı yoktur. Çünkü Bitmap programlar, sonuçta kaç piksel olduğuna bakarlar. İşaretlenmiş kısımda genişliğin 49 piksel olduğunu görüyorsunuz.

Ama bu 3lü bağlantıyı kurmadan rezolasyonu değiştirseniz, resmin büyüklüğü de değişir.

Anti-aliasing
Piksellerin kare biçimli en küçük resim elemanı olduğunu tekrarlayalım. Bir resim piksellerin toplamından meydana gelir. Bitmap programlar, mozaik döşer gibi bunları yanyana getirip görüntüyü oluşturur. Düz alanlarda sorun yoktur, ama yuvarlak dönmesi gereken yerlerde tırtıklı bir görüntü ortaya çıkar.

Bunu çözmenin yolu, rengin kenarına kırıklı görüntüyü biraz azaltacak, daha açık pikseller yerleştirmektir. Anti-aliasing işte budur...

Bu seçeneği genel olarak aktif halde tutmanız, resimlerin kırıklı görünmesini engeller.

İnterpolasyon

Piksel temelli programlarda yaşanan sorunlardan birisi resmi büyütmedir. Resim büyürken araya pikseller eklenir. Program, en yakın piksellerin değerini esas alarak, araya pikseller ekler. Elinizdeki orjinalden daha büyük bir tarama yapacaksanız, bunu baştan hesaplamalısınız. Bir örnekle bu hasaplamanın mantığını inceleyelim.
Elinizde 14x10 cm bir resim olduğunu ve bunu 50 x 70 cm boyutlarına büyütmeniz gerektiğini varsayalım. Scanner'ınızın en üst tarama resulation da, mesel, 900 pixsel/inc olsun.

1. Önce orjinalin gerçek ölçülerinde (10 cm x 14 cm) ve 900 pixsels/inch'te tarama yapalı m. 4961'e dikket edin.

2. Ofset baskı ve printer çı kı ş için 300-310 gibi rakamlar geçerliyse de, resolution'un 270 olması da idare ediyor... (Kağı t cinsine göre 60, 70, 80'lik tramla bası lı r) Buradan hareketle resolution'u 270 getirdiğimde, resmin boyutları 46,67 x 33,33 cm e ulaşı yor. Dikkat ederseniz 4961 piksel yine aynen görünüyor... İşte işin sırrı burada. Resimde interpolasyon olmuyor... (Photoshop, resim büyüdüğü için kafası na göre araya piksel eklemek zorunda kalmı yor.

3. Büyütmemiz gereken ölçü ise 50x70 cm idi. Resolution 180 olduğunda, interpolasyonsuz bu ölçüye ulaşabiliriz ama bu da yeterli bir kalite yaratmayacaktır.

4. Demek ki resim ilk tarandığında (Resolution 270 e razıysak) 1350 pixsel/inc olarak taranmalı. (1/1 taradığını varsayıyoruz, aslında dram scannerlar bu hesabı kendisi yapıyor) 7441're dikkat edin.

5. Ölçü 50x70 ve resulation 270 ... 7441 hala aynı yani interpolasyon yok... Buradan çı kan bir sonuç daha var: Yukarı daki örnekleki gibi bir büyütme istiyorsak ve scanner'ı mı zı n kapasitesi daha yüksek taramaya olanak vermiyorsa, bu işi drum scanner'la halletmeniz gerekiyor.

İyi sonuç alınması gereken işlerde, tarama masrafından kaçmamak, bu işi masaüstü scanner'la değil, renklerin doğru olarak taranacağı bir Drum scanner kullanmak en iyi çözüm. Yani bu iş de profesyonellerine bırakılmalı...

Tarama yaparken bilmeniz gerekenler
PPI (Pixel Per Inc)PPC (Pixel Per cm)
1 inç'de (1 inç = 2.54 cm) ya da 1 cm'de bulunan piksel sayısı.

Taradığınız resmi web'de kullanacaksanız 72 PPI taramanız gerek. Ofset baskı için durum değişiyor. Baskının yapılacağı kağıt cinsi önemli. Gazete kağıdı ile kuşe kağıda yapılacak baskı arasında fark var. Gazete kağıdına 40 lık tramla bası lı rken, kuşe için 70 ya da 80 lik tram kullanılması gerekir. 1. Hamur kağıt için 60 lık ... Her ne kadar bunlar LPI değeri ile belirleniyorsa da, LPI ile PPI değeri arası nda da bir ilişki var...

Buradan hareketle tarama rezolasyonu da değişiklik gösterir. Ama kabaca 250 ile 350 PPI arasında olması gerektiğini söyleyebiliriz.

En çok kullandığınız kuşe ka ğıda baskı için: 306-310 PPI Tabii bu rezolasyonu önerirken, resmi orijinal boyutta tarayacağınızı varsayıyorum. Büyütme yapmanız gerekiyorsa interpolation bölümünü okuyun.

LPI (Line Per Inc)
Film pozlanı rken 1 inç yüksekliğindeki (2.54 cm) alana atı lan satı r sayı sı .
Ofset baskıda tramlarla iş basılır. Tramlar, bir birine özel açılar ile dizilmiş noktacıklardır ve sonuçta aralarında belli bir miktar boşluk vardır. Paralel çizgiler halinde sıralandıklarını düşünebilirsiniz. Tramlar yardımı ile Cyan, Magenta, Yellow ve Black mürekkeplerini kağıda aktarır. Bu çizgilerin yoğunluğu ve aralığı baskı kalitesini belirler. En çok kullanılan tram aralıkları 175, 150, 133, 120, 110, 100, 85 ve 65 LPI'dir.

Yukarıda yazdığımı yeni eklemelerle genişleteyim.

3. hamura baskı yani 40-50 lik tram = 110 - 130 LPI
1. hamura baskı yani 60 lık tram = 150 LPI
Kuşe kağıda baskı 70 lik tram = 175 LPI
Kuşe kağıda baskı 80 lik tram = 200 LPI

Peki bu değerleri biliyorsunuz, resolasyonu nasıl hesaplayacaksınız? Yani PPI ne olmalı? Photoshop yapmayı düşündüğünüz baskıya uygun tarama rezolasyonunu size bildiriyor. Nasıl mı?

5x5 cm boyutunda bir işiniz olduğunu düşünün. Bunu Kuşe kağıda basacaksınız. Normal kalitede... Herhangi bir rezolasyonda 5x5 cm lik bir Photoshop dökümanı açıp deneyelim. Auto butonuna tıklayın. Aşağıdaki pencere karşınıza gelecek.

Baskımızın özelliği gereği 175 LPI bize yetiyor.

Screnn bölümüne 175 yazıp tabloyu okeyleyin. Önce Good seçeneğinde deniyoruz.

Sonucu görüyorsunuz. 5x5 cm için rezolasyon 263 olarak hesaplandı.

Şimdi de Best seçeneğiyle deneyelim...

Bu kez rezolasyon olarak verilen değer 350 PPI. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum.

Good seçeneğinde: LPI x 1,5 = PPI (175 x 1,5 = 262,5) Best seçeneğinde: LPI x 2 = PPI (175 x 2 = 350) Bu demektir ki, rezolasyonun ne olduğunu kendimiz de hesaplayabiliriz ...
Yani: LPI x (1,5 ya da 2) = PPI

Unutmayın büyütme yapacaksanız, interpolasyona neden olmamak için, tarama rezolasyonunu büyütme oranına göre hesaplamak zorundasınız. Bunun için interpolation bölümünü okuyun.

DPI (Dot Per Inc)

Çıkış cihazlarında 1 inç'te (2.54 cm x 2.54 cm) noktalanan (yani basılan) ya da pozlanan piksel sayısı.

Renkli/siyah-beyaz çıkış yapan yazıcılar baskılarını nokta vuruşları ile yaparlar. Her inç'e noktalanan piksel sayısı makinenizin özelliğine göre değişir. Çünkü her yazıcının kullanabileceği en yüksek nokta yoğunluğu farklıdır. 300 DPI, 600 DPI, 1200 DPI gibi... CMYK adı verilen Cyan, Magenta, Yellow ve Black ile kağıdın üzerinde küçük mürekkep noktacıkları basar, bunlar da bildiğimiz renkleri oluşturur.

Film çıkış cihazları da çözünürlüğü DPI'e, yani bir Inch başına vurduğu nokta sayısına göre hesaplar.

İnç başına düşen nokta sayısı çok azalırsa kalite kaybı olur ama gerekenden fazla olursa daha iyi sonuç alırız diye düşünmeyin. Yüksek çözünürlüklerde, sadece gereksiz büyümüş dosya boyutu ve anlamsız bekleyişler yaşarsınız.

DPI = 16 x LPI değerinde olması Resimdeki renklerin (Filmlerin siyah beyaz olduğunu biliyorsunuz, yani oradaki gri dağı lımının) sağlıklı basılmasını sağlar.

Dijital makineyle çektiğiniz fotoğrafları ofsette kullanmak

Dijital makineyle çektiğiniz fotoğrafların rezolasyonu 72 pikseldir. Makinenin performansına göre farklı piksel ölçülerinde çekim yaparsınız. Yukarıdaki, 1600 x 1200 piksellik bir örneği görüyorsunuz.

Bu fotoğraf 72 piksel/inch resolasyonda 56.44 cm x 42.33 cm boyutlarında.Ofset baskı için fotoğrafların en az 250 piksel/inch rezolasyonda olmalıdır. Normalde 310 civarında olması gerekir.Rezolasyonu büyüttüğünüz zaman, photoshop araya kendi hesaplamasıyla (interpolasyon) piksel ekler. Bu da resmin bozulmasına neden olur.

Bozulma olmadan rezolasyonu değiştirmek için, önce "resample Image" bölümündeki kutucuktaki seçililiği kaldırın. Sonra resolasyonu 310 yapın. Fotoğrafta piksel değişikliği olmadı ğına göre (1600x1200 pikselde bir değişiklik olmadı) bozulma söz konusu olmaz.

Değişiklik olan kısım, cm. cinsinden boyutudur. Bu değişiklikle fotoğraf; 13.11 x 9.83 cm oldu. Yani sağlıklı bir ofset için fotoğrafı 13 cm genişliğinde kullanmanız gerekir.

Rezolasyonu 310 yerine 270 piksel/inch yaparsanız, genişlik 15 cm'e çıkacaktır.Sonuçta 1600 piksellik çekim yapan bir makineyle elde ettiğiniz fotoğrafı en çok 15 cm genişliğinde kullanabilirsiniz. Listede tek pa th varsa yalnız o görünecektir. Onu seçili hale getirin.

Daha çok path varsa, işinize yaracak olanı (bu örnekte, resmin dış sınırlarını çizdiğinizi) seçili hale getirin. Her resimde ancak bir path'i Clipping Path olarak tanımlayabilirsiniz

Sıra resmi kaydetmeye geldi. Photosohop EPS olarak kaydedin. Clipping Path'i destekleyen format budur.

Film çıkışta geçerli ayarları bozmamak için burada hiç bir kutuyu işaretlemeyin. İlk kutu, özel tram biçim ve büyüklükleriyle farklı efektler yapmanıza yarayan bir bölümdür. Onlarla şimdilik işimiz yok. Okey deyin.

Hazırladığınız resmi başka bir resim ya da zemin üzerine koyduğunuz zaman, çevresinin şeffaf olduğunu göreceksiniz.

Quick Edit (Resmin sadece bir bölümünü açma)
Büyük boyutlu resimlerin bir bölümünde değişik yapacağınız zaman, resmin tümünü açmak ve kaydetmek epey zaman kaybı yaratır. Resmin sadece çalışacağınız bölümünü açıp kaydedebilirsiniz.

Aşağıda yazmama rağman burada birkez daha tekrarlayayı m; bu işlemi yapabilmeniz için, resmin modunu, boyutlarını değiştirmemeniz gerekir. Yeni kanal, layer, path eklerseniz, açtığınız resim bölümünü esas resmin içine kaydedemezsiniz.


import'tan quick edit'i seçin. Karşınıza gelen pencerede resmin tamamını göreceksiniz. Resimde yatar ve dikey standart bölümlemeler yapmak (yani sırayla her defasında bir bölümü açıp kapatabilirsiniz) ya da istediğiniz bir bölgeyi seçmeniz mümkün. Resmin modunu, kanal ve layer sayısını vs vs değiştirmemeniz gerekiyor. Ya da değiştirirseniz bile eski haline getirmeniz gerek. Tabii boyutlarıyla asla oynamamalısınız. Ben gagayı kırmızı yaptım sadece. sonra da export'tan kaydediyorsunuz.

Spot Renkler - Renkayrı mı

Ofsette renkler, CMYK'nın karışımı ndan oluşur. Baskı çeşitlerine göre, (tekstil, flexo, serigrafi gibi) sizin bu renkleri spot renk olarak basmanız gerekebilir.

Konuya yeni başlayanlar için şu örneği verebilirim: Yanda gördüğünüz resim ofssette basılırsa, mavi renk, belli bir tramla (her yer cyan rengiyle doldurulmadan) basılır. Spot renk ile bası ldığında ise, boya zaten en baştan açık mavi olarak hazırlanır.

Spot renklerle basmayı düşündüğünüz resmi, bazı işlemlerden geçirmeniz gerekir. Unutmamanız gereken şey, önce resmi inceleyip, hangi yöntemlerle çözüme ulaşacağınızı saptamaktır. Çünkü her resim için, başka bir çözüm daha pratik olabilir ve bu, biraz tecrübeyle kazanılır.

Söz konusu örnek, yukarıdaki resim olduğuna göre, bu resim için uygun olan çözümlerden birine bakalı m... Önce resmin modunu kontrol edin. RGB ise CMYK moduna çevirin.Kanalları tek tek tıklayıp, resmin renk dağılımına bakın. Bu resimde siyah bir kontur var. Black kanalında, bunun belirginleşmesini sağlayı n. Bunun için Level, Curves vb. kullanabilirsiniz.Kanallarda gördüğünüz dağılımda, grinin bir çok tonu olmalı... Bizim yapacağımız, bunları siyah/beyaz hale dönüştürmek.

Images / Adjust / Selective Color'ı açın. Her renk için, kendi bulunduğu bölümün sürgüsünü +100, diğerlerini -100 olarak aşağıdaki örnekte gördüğünüz gibi sürükleyin. Absolute'un seçili olması na dikkat edin.

Mavilerimiz oldu. Çiceklerin tümünü aynı tonda sarı yapmaya karar veriyorum. Siyah kanalda iken çicek olduğunu gördüğüm alanlara Magic Wand ile tıklayıp seçili hale getiriyorum. (Zemindeki beyaz alanların yapacağım seçimden etkilenmemesi için) Selective Color'da bu kez Whites seceneğinde iken sarıyı en yüksek değere getiriyorum. Kırmızı için de aynı işyemi tekrarlıyorum.

Bu işlemler bittikten sonra da, kanallarda diğer renklere ait grilikler kalabilir. Bunları yok etmek için. Cyan kanalı nı seçip (Ctrl-kanal adı) diğer kanallarda bu bölgeleri silebilirsiniz. Bunu her kanal için tekrarlayın.

Aşağı da örneklerde, resmin ilk hali ile, şimdiki hali arası nda, kanallardaki değişimi inceleyin. Resmin çok canlı bir renk aldı ğı na aldı rmayı n. Nası l olsa her kanalı , seçtiğiniz renk tonuyla basacaksı nı z. En altta, resmin orjinaline yakı n renklerde bası lmı ş halini görüyorsunuz.

İsterseniz tümüyle başka renkler de kullanabilirsiniz.


Tabii bu ders işin kolay tarafıydı, çünkü CMYK 4 kanaldan oluşur ve bizimde basılacak 4 rengimiz vardı... Peki, ya çiçeklerin herbiri ayrı renk olsaydı?

İşaretli olan iki çiçek de farklı renk olabilirdi. Basmamız gereken renk sayısı 6 oldu. Bu renkler de alfa kanallarında yer alacak.

Önce renklerden birini oluşturalım... Çiçeklerden birini seçili hale getirin. Save selection la kaydedin. Ya da yeni bir kanal oluşturmak için alttaki simgeye tıklayın. Kanala çift tıklayınca açılan pencerede (Channel Opsion) spot Color seçeneğini işaretleyin. Solidity kısmını 100 yapın (Daha küçük rakamlar, büyüklük durumları ölçüsünde rengi şeffaflaştırır) Color kı smı na tı klayı n Color Picker'ı n açı lması nı sağlayı n. Orada custom seçeneğine tı klayı n. Custom Color çı kı nca, çiceğe vereceğiniz pantone rengini bulun ve okeyleyin.Açı k olan diğer pencereleri de okeyleyerek kapatın...


Alfa kanalında renk olması gereken yer beyaz, diğer kısımlar siyahsa, Image/Adjust/Invert seçeneği ile tersini oluşturun.

Diğer çiçek için de aynı işlemleri tekrarlayın. Bu resmi renkayrımı için filme göndermek üzere
kaydederken dikkat edeceğiniz birşey var: Resmi Photoshop DCS 2.0 formatında kaydedin.

Actions
Actions, PhotoShop işlemlerinin kaydedilip tekrar oluşturulmasını ve farklı görüntülere uygulanması sağlar.

Birisi tarafı ndan kaydedilen eylemler, başka bir bilgisayardaki PhotoShop Actions klasörü içine konulduğu zaman orada da kullanı labilir hale gelir. PhotoShop yaşamı nı çok kolaylaştı ran Actions'lar, sı k baş vuracağı nı z bir uygulama özelliğini taşı yor...

Actions nedir?
Yukarıdaki görüntü , Actions klasörünün bulunduğu yeri göstermektedir. Beğendiğiniz
Actions'ı download edip ilgili kasöre koyabilirsiniz.

Actions Menüleri kısmından girip, Load Actions'ı seçerek, Action klasöründe bulunan istediğiniz bir tanesi PhotoShop' çağırın.

Üzerine tı klayı p seçili hale getirin. Daha sonrauygula düğmesine bası n. Karşı nı za gelecek uyarı lara dikkat ederek devam edin.

Filtreler, mevcut resmin yapısını değişik sekillerde bozarak istediğimiz farklı bir resmin oluşmasını sağlayan yardımcı araçlardır.

Filtreler esas olarak taranmış resimlerin iyilestirilmesi ve hatalarının giderilmesi amacıyla geliştirilmis ise de diğer resimlerde kullaılmaya da baslanmıştır.

Her filtre matematiksel bir formül ile hesapladı ğı degisiklikleri resmin istenilen bölgesine uygulanması ile çalışır. Burada sadece PhotoShop'un standart filtreleri anlatılmıştır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4847
favori
like
share
Firari Sevdam Tarih: 08.09.2009 23:39
Jpeg
Jpeg seçeneği seçerseniz, yukarıda pencere açılacaktı r. Farklı seçeneklerden seçtiklerinize göre resimlerin görüntüsü aşagıdaki gibidir.

Sıkıştırma çoksa resmin bozulma oranı doğal olarak daha fazladır. Çizgisel resimlerde bu bozulma daha belirgin görülür.

Genel olarak 50 sıkıştırma işi görecek bir sonuç verebilir.. Hem resim çok bozulmaz hem de makul bir dosya büyüklüğü elde edersiniz...

Resim 4 Jpg (Low - 10) 11 K

Resim 5 Jpg (Medium - 30) 16 K

Resim 6 Jpg (High - 60) 28 K

Save for web (Dither, Matte)
Save for web seçeneğinin sunduğu diğer ayrıntı lara göz atalı m... Gölge yaptı ğınız resimler aynı zamanda tranasparan olacaksa yaşanan bir sorun vardır. Resim:1
beyaz zemin üzerinde sorunsuz görünüyor ama Resim:2 deki gibi, zemin üzerindeki görüntüsü çok kötü...

Kullanacağımız zemin rengini, photoshopta ayrı bir layer olarak da hazırlayabilirsiniz ama bundan daha pratik bir yolu, kaydederken zemin rengini vermeniz...
Aşağıdaki örnekte matte olarak FFCC33 kullanıldı, yanda gölgenin altında aynı rengin oluştuğunu görüyorsunuz..

FFCC00 olmasına karar verdiğim zemin için hazırladığım örnekler aşağı da... Resim:3 hazırladığım örnek... Onu beyaz zemin üzerinde kullanmayacağım için olması gereken zeminin üzerine koyuyorum.. (Resim:4)

Gölgede ilginçlik yapmak için denenebilecek bir şey var... Diffusion, Pattern ve Noise seçenekleri arasından noise ile yaptığım örnek...(Resim 5) Matte yine seçili..

Bu tür hazırladığınız resimleri farklı zeminler üzerinde de sorunsuz olarak kullanabildiğinizi görüyorsunuz.. (Resim 6 ve resim 7)
Firari Sevdam Tarih: 08.09.2009 23:39
Save for web (gif - jpg)

Resimleri webde kullanmak için optimize etmek gerekir, yani olabilecek en küçük dosya boyutuna getirmek... Bunun için en pratik yol, save for web seçeneğini kullanmak... Resmin özelliğine göre neler yapmanız gerektiğini diğer derslerde anlatmaya çalıştım. Burada, farklı optimize biçimlerinin resimleri nasıl etkilendiğini bir arada görmeniz için farklı tip resimleri bir araya getirip, örnekler hazırladım.

Gif
Gif seçeneği seçerseniz, yukarıda pencere açılacaktır. Farklı seçeneklerden seçtiklerinize göre resimlerin görüntüsü aşagıdaki gibidir.

Degrade olan (bir renkten diğerine geçiş) resimlerde gif seçeneğinin iyi sonuç vermediğini görebilirsiniz. Çizgisel resimlerde ve ekran resimlerinde ise en iyi sonucu gif'le alırsınız... Aşağıdaki örnekler, sırası yla 64, 125 ,256 renk seçenekleriyle hazırlanmıştır.

Resim 1 Gif (64) 19 K

Resim 2 Gif (128) 25 K

Resim 3 Gif (256) 31 K
Firari Sevdam Tarih: 08.09.2009 23:38
[COLOR=#000000] Sebzelerden zemin oluşturma

Yine background olarak kullanacağınız bir örnek...

İlke olarak önceki konuda yaptıklarınızı tekrarlayacaksınız. Ama burada farklı bir durum var. Resim stampa ile tamamlanmayacak (ya da çok uğraştıracak) kadar eksik.

Bu durumda, biraz üçkağıda başvurmak gerekecek. Resminizin (dublicate) çoğaltın. Birini Filter/Other/Offset ile büyüklüğünün yarısı piksel değerleri girerek kaydırın.

Resmin aldı ğı görünüm bu... İşiniz biraz uzun...
Yedek resimdeki tam domatesi path ya da kementle seçin. Seçili haldeyken Ctrl tuşuna basarak diğer resmin üstüne sürükleyin. Ayrı bir Layer'da yerini alacaktı r. Pozisyonunu ayarlayı n. Resmin özelliklerine göre bunu çoğaltmanız gerekebilir.

Yanraki örnekte yarım görünen diğer domatesin daha tamamlandığını görüyorsunuz. Ek yeri belli olmayan bir görüntüye ulaştığı nızda, Merge Visible ile Layer'ları birleştirin. Stampa ile son düzeltmeleri yapın.

Tekrar Filter/Other/Offset...Tamam! Yandaki görüntüyü elde ettiniz.

Böyle bir resmi sayfanın tamamında kullanmak mümkün ve mantıklı olmadığına göre, biraz daha devam edelim.

Düzelttiğiniz birim resmin üzerinede Kement ile yukarıdan aşağıya bir bölgeyi seçin. Burasının arkadaki renge eriyerek geçmesini sağlayacağız. Seçiliyken, Select/Feather 15-20 gibi bir değer girin (Sayı büyüdükçe resmin erime mesafesi artacaktır) ve silin.
Bir Layer ekleyin ve alta koyun. İçini uygun bir renk doldurun. Flatten Image ile birleştirin.
Bunu Transparan Gif olarak da hazırlayabilirdiniz.

Bir dahaki sefere

Sayfanızda düğmeleri yerleştireceğiniz bölümün zemininde bunu kullanabiliriz. Hala renkler çok canlı , üzerine koyacağımız düğmelerin yeterince belli olmama olası lığı var. Imege/Adjust/Levels te Output Levels'da siyah üçgeni ortaya yaklaştırın. Preview işaretliyse etkilerini resim üzerinde göreceksiniz. Size göre uygun bir yerde durun ve okeyleyin.

Uygun renk ve istediğiniz biçimdeki düğmeleri, yeni Layer'da oluşturun.
İsterseniz bir de gölge...

İşte bu kadar
Firari Sevdam Tarih: 08.09.2009 23:38
Bulutumsu düğmeler

Seçtiğimi z resim bir gökyüzü. Bulutların belirgin olduğu bir bölümü, eliptik seçme aracıyla seçin. Tabii ilk önce, butonu kullanacağı nız yerin ne olduğuna bağlı olarak resmin boyutlarını ayarlamayı unutmayın.

Layer'ın adı Background ise çift tıklayıp, okeyleyin. Etrafını sildiğinizde, silinen kısmın şeffaf olmasını ancak böyle sağlayabilirsiniz. Ama layer'ın bir kopyasını alı n, o yedek dursun, daha sonra kullanacaksınız.

Üç boyutlu görüntüyü oluşturacağız. Bunun için, Ctrl (elma) tuşu basılıyken, Layer'a tıklayın. Butonu seçili hale getirdiniz. Aşağıya ve sağa yön tuşlarıyla kaydırın. (göz kararı yapabilirsiniz) Select/feather'dan 5 değer girin ve select/inverse yapın. Image/adjust/Brightness/Contrast'a ulaşın. Üstteki üçgeni sola çekin. İstediğiniz koyuluğa gelince okeyleyin. Yeterli gelmediyse aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın.

Işıklı bölge için, üstte anlatılanları tekrar yapacaksınız. Ama bu kez, sola ve yukarıya kaydırın. Brightness/Contrast'ta ise üçgeni sağa çekin. Buton üç boyutlu görünüme kavuştu.
Yedek ayırdığımız bulut resmini üste taşıyın. (ya da ne olur ne olmaz diye bir tane daha çoğaltın nasıl olsa 72 piksel, fazla yedek göz çıkarmaz) Butonu tekrar seçili hale getirin. Select/Modify/Contract'ta ulaşın. Kenar kalınlı ğını oluşturmak için 5-10 piksel alanın daralmasını sağlayın. Yetmediyse tekrarlayın. Dışını seçili hale getirip, silin. Buraya da yukarıda anlatı lanları tekrarlayın.

Sonuca yaklaşıyoruz. Tekrar küçük olan butonu seçili hale getirin.5-6 değer feather verin ve büyük olan buton layer'ındayken Brightness/Contrast'tan istediğiniz koyuluğa ulaşın.
İsterseniz böyle bırakabilirsiniz. Tasarımınıza katkısı olacaksa, Ctrl+U (Elma+U) ile alttaki bulutun rengiyle biraz oynayabilirsiniz. En sonunda tüm layerlarý merge komutuyla birleþtirmeniz gerek.

Eski botlar buton oldu
Ayakkabı satan bir yer için, botları buton olarak kullanabilirsiniz. Arka planda fazla görüntüler varsa onları temizledikten sonra, renk değişimi yapmak için, istediğiniz bölümü seçin, feather olarak 5-10 piksel değer verin.

Hue/Saturation kolay renk değişimleri yapılabilecek bir tablo... Özellikle Hue değeri ile oynayarak istediğiniz rengi elde elde edin. Saturation rengin şiddetini azaltıp arttırmaya, Lightness koyulaştırıp açmanıza yardımcı olacaktır.

Botun başka bölümlerinde de aynı yöntemle renk değişimleri yapın.

Yeni bir layer ekleyin. Kaç ana bölüme link verecekseniz, o sayıda dikdörtgen hazırlayın. Buradaki örnekte 3 link kullanı ldı.

Bot layer'ını n üstte olmasına dikkat edin. Alt tuşu basılıyken, iki layer'ın arasındaki çizgiye gelip, tıklayın.

Botların, sadece dikdörtgenlerin içinde görünmelerini sağladınız. ve botlara da bir şey olmadı.
Bir layer daha ekleyin birini tasarımınıza uygun bir renkle doldurun. Dikdörtgenler layer'ını çoğaltın, ctrl (mac/elma) tuşu ile layer'ın üzerine tıklayıp seçin ve içini siyah renk doldurun.Uygun bir blur efekti uygulayın. (Blur more efektini ctrl+f ile arttırarak gidebilirsiniz)
Böyle de kalabilirdi ama botlara biraz hareket katmak iyi fikir olabilir.

Hmmmm, dikdörtgenlere ait bölüm fazla yer kapladı...

Botların tabanlarına paralel bir alan seçip fazlalı ğı atın. Gölgelerin hala durması nda bir sakınca yok. İşin içinde b sürrealizm var ))

Bot ve zemin dışındaki iki layer'a, Distort / Wave ya da twirl, zigzag gibi hareket verecek bir filtre uygulayınca bu iş tamam. Ama dikkati, botlardan daha çok çekecek bir hareket vermemeye dikkat etmek gerek. İmage Map' yoluyla her bölümü ayrıca seçip, gereken yerlere link verebilirsiniz artık...

3 Boyutlu düğmeler
Buton yapmanıza yarıyacak büyüklükte yeni bir sayfa açın. İçine bir dikdörtgen çizin.
Select / Modify / Smooth ile (Örnekte 10 piksel değer girildi) köşelerine istediğiniz yuvarlıklığı verin. Save Selection ile alfa kanalı olarak kaydedin.

İçini istediğiniz renk ile doldurun. Bu layer'ı çoğaltın. Seçtikten sonra Select / Modify / Contrcat ile daraltın. Yaklaşık yarısı kadar olsun. Select / Inverse edip dı şını silin.

2. layer'ı tekrar seçin ve içini beyaz renk ile doldurun. Gaussian Blur ile beyazı n erimesini sağlayın.

Merge visible ile iki layer'ı birleştirin
Yeni bir layer daha oluşturun. Önceki Layer'ı seçili hale getirip, Select / Modify / Expand ile genişletin (Örnekte 2 piksel genişletildi)
İki Layer arasında çok keskin bir hat olmaması için. Kırmızı layer'e tekrar Blur efekti uygulayın.
Siyah alandan daha dışarıya taşmışsa, kırmızıdaki bu taşan bölümleri silin.

Kırmızı Layer'a Hard Light Filtresi uygulayıp, Merge Visible ile iki layer'ı birleştirin. (Flatten image komutu da layer'ları birleştirir ama zemin beyaz renk biçimine dönüşür. Layer'lı çalışmalarınızda transparanlığı korumak için Merge Visible komutunu kullanmanız gerekir)

Butona biraz daha parlaklık katmak için devam edelim. Layer'ı seçin ve Save Selection'la kaydedin. Seçili alanı yarısı kadar indirip altını siyah renk doldurun. 3 Piksel daha Blur filtresi uygulayın.

Blur uyguladığınız alanlardaki dağılmayı denetim altına almak için, Levels ile siyah ve beyaz üçgenleri ortaya doğru sürükleyebilirsiniz. Bu yöntem bir çok yerde işinize yarayacaktır.
Alfa 3 kanalı seçiliyken, tekrar Layer'a dönün. Üst rengi beyaz yapın. Foreground to Transparent seçeneğini seçin. Dikey olarak uygulayın.

Biraz daha 3 Boyutlu olması için Layer Effects / Bevel and Embos uygulayabilirsiniz.
Gerekiyorsa yine aynı yerden, Drop Shadow ile alta gölge verebilirsiniz. Ya da Bir zemin rengi kullanabilirsiniz.

Siyah beyaz resimden zemin oluşturma
Background olarak kullanacağınız bir resim için, önce sitenizin içeriğine uygun bir çizim bulun ya da çizin. Çizimin acemice olmasının çok da kötü olmadığını göstermek için böyle bir örnek seçtim.

Layer'ınızı çoğaltın. (New Layer) Parlama Layer'ında gölge ışık için gereken efekti
oluşturacaksınız.

Siyah-beyaz bir resmi seçmek kolay. Magic Wand'la siyah alana tıklayın. Birbirine değen bütün siyah alanlar seçili hale gelecek. Değmeyenleri de seçime katmak için, Select/similar seçeneğine gidin. Artık, benzer tüm pikseller seçildi. Select/modify/expand'a 1-2 piksel değer girin. içini beyaz renk ile doldurun. Gaussian Blur efektini resminizin özelliğine göre 3-10 değerine getirin okeyleyin. Alta bir Layer daha ekleyip içini siyah doldurun.
Blur efektinin Motion ve Radial seçeneklerini kullanarak farklı etkiler elde edebilirsiniz. .Bu sayfadaki üstte Radial Blur, altta Blur, ve daha sonra 2 tane Motion Blur efektinin sonuçları var.

Yukarıdan aşağıya uzanan parlama bölgesi oluşturmak için, tüm Layerları merge komutuyla birleştirin. Alta iki Layer daha ekleyin. Ortadakini beyaz alttakini siyah renk doldurun. Beyaz Layer'ı 1-2 piksel kaydı rın ve istediğiniz ı şığa ulaşıncaya kadar blur efekti uygulayın. Burada ise farklı bir etki için en üstte resim beyaz olarak kullanıldı. Bu resimleri background olarak kullanmak için, enini en az 640 piksel yapmanız gerekli. Resim 640 pikselden sonra kendini tekrar edecektir. Menübar olarak kullanmak için, menü için düşündüğünüz pikselde yapmanız yeterli. Yani 150 piksel civarı..

Koyunlar, Kuzular
Web sayfanızın konusuyla ilgili bir resmi zeminde kullanmak, hem anlamı güçlendirir, hem aynı birimin tekrarından oluştuğu için, sayfanızın inmesini kolaylaştırır. Ama yaşanan bir sorun vardır, resmin ek yerleri belli olur, bu da hiç hoş bir görüntü değildir.

Yanda, yukarıdaki resmin background olarak kullanılmış halini görüyorsunuz.
Bu sorunu halletmek için şu yolu izleyin. Image Size'da tekrarlanmasını istediğiniz birimin piksel cinsinden boyutlarına bakın. Örnekteki boyutlar 200 x 162 piksel.

Bunu aklınızda tutun. Filter/Other/Offset'e girin. Resmin boyutlarının yarısını buraya yazın. Wrap Around 'un seçili olmasına dikkat edin. Okeyleyin.

Yandaki gibi bir görüntüyle karşılaşacaksınız. Resim şimdiden bozuldu zaten diye üzülmeyin.
Stamp'la doku taşıyarak, ek yerlerini belirsiz hale getirin. Zemin dışında üsteki ve yandaki resim aynı.

Tekrar Filter/Other/Offset'e gidin. Son yazdığı nız rakamlar zaten karşınıza gelecek, sadece okeyleyin. Resminizin ilk görüntüsüne tekrar geri döndünüz ama biraz farkla...

Resminizin bu halini background olarak kullanırsanız, yandaki örnekteki gibi ek yerleri belli olmayan bir sonuç alacaksınız.

Tabii dikkat etmeniz gereken çok önemli birşey var. Bu kadar belirgin bir resmi tüm sayfada kullanırsanız, yazılarınız okunmaz....
Firari Sevdam Tarih: 08.09.2009 23:37
GIF/Transparan resimde sorun giderme
Transparan Gif yaparken dikkat etmeniz gereken ayrıntılar...

En büyük sorun, resmin kenarında görünen, istenmeyen piksellerdir. Resim 1 deki görüntü transparan olarak hazırlandı (Resim 2) Uç kısımlardaki beyaz pikselleri farkediyor olmalısınız ... Tek renk kullandığınız transparan giflerde bunu önlemek çok kolay. Transparanlığı oluşturan bölgeyi hazırlayıp bir alfa kanalı olarak kaydettikten sonra, resminizi olmasını istediğiniz renkle doldurun (Resim 3) Gerekli işlemleri bundan sonra yapın.

Gif/Gif89a Export ile transparan kayıt

Transparan yapmak istediğiniz resmi önce seçmeniz gerekir. Bunun için resmin özelliğine uygun araçlar kullanarak seçiminizi tamamlayın.

Select /Save Selection ile bir alfa kanalı olarak kaydedin. Resmin modunu Image / Mode / Indexed Color'a çevirin.

File / Export / Gif89a Export penceresini açın. Selected Colors yazan kısma tıklayıp, orada kaydettiğiniz alfa kanalı nın görünmesini sağlayın. Okey tuşuna basın. Bir isim verip kaydetme işlemini tamamlayın.

GIF/Custom
Custom seçeneği, kendi renk paletinizi oluşturmanıza olanak sağlar. Bu özellikten yararlanarak, sitenizde yalnızca 2 renk kullanarak, farklı bir atmosfer yaratabilirsiniz.
Resminizi Indexed Color Moduna cevirdikten sonra, İmage / Mode / Color Table bölümüne ulaşın.

JPEG/Kaydetme ve özellikler
Joint Photographic Expert Groups
JPEG renk geçişlerinin önemli olduğu resimlerde, renk kalitesinin ne kadar azalacağına kullanı cının karar vereceği sıkıştırma seçenekleri sunan bir formatıdır.

Sıkıştırırken, resimdeki piksellerin renk bilgisini, piksellerin adresini kaydeder ve seçilen sıkıştı rma oranını göre, benzer renkteki pikselleri aynı renge çevirir. JPEG, resimde sıkıştıracağı pikselleri bulmak için, resmi sol üst köşeden sağ alt köşeye doğru diyagonal biçimde tarar. 5/1 den 15/1 e kadar oranlarda sıkıştırma uygulanabilir.

JPEG kaydetme:
RGB resimleri JPEG kaydedebilirsiniz. Indexed Color modundaki resimler JPEG kaydedilemezler. Ayrıca resimde alfa kanallarının bulunmaması gerekir. Layer'lı dökümanlar da JPEG kaydedilemezler.

Benzer renkteki pikseller sıkıştırma sırasında aynı renge dönüşeceği için resimin boyutlarında önemli derecede azalma olur. Bu aynı zamanda, piksellerin yok olması anlamına da geldiği için, orjinali önemli resimlerin bir yedeğinin kullanı lması tavsiye edilir. Baseline Optimized seçeneği, en iyi sonucu vermektedir. Resmin kademeli oluşması için progressive seçeneği kullanılır. Netleşmenin 3, 4 ya da 5 adımda mı oluşacağını belirleyebilirsiniz. Bütün tarayıcıların desteklemediği bu seçenek daha fazla dosya büyüklüğüne neden olur.

JPEG'i çekici kılan özellikler:GIF'in sadece 256 rengi desteklediği düşünülürse, milyonlarca renk içeren fotografik görüntüler için JPEG'in önemi kendiliğinden ortaya çıkar. Görüntü kalitesinin denetlenebilmesi de ayrı bir avantajdır.
JPEG'in tercih edileceği resimler:Geniş alanlar halinde tek rengin bulunmadığı, detayları fazla tüm fotografik görüntüler için kullanı labilir.

JPEG/Farklı seçeneklerin sonuçları
RGB bir resmin farklı sı kıştırma oranlarında (Baseline Optimized) JPEG'e çevrilmiş görüntüleri

RGB / 8 bits
Image options: 10 49 KB

RGB / 8 bits
Image options: 4 15 KB

RGB / 8 bits
Image options: 8 25 KB

RGB / 8 bits
Image options: 2 13 KB

RGB / 8 bits
Image options: 6 17 KB

RGB / 8 bits
Image options: 0 11 KB

PNG
Web için tasarlanmış yeni bir formattır. Gif gibi 256 renkle sınırlı olmayan, Jpeg gibi sıkıştırma oranı arttıkça kalite kayı pları oluşmayan bu format, aynı zamanda kademeli olarak görüntünün oluşması özelliğine de sahiptir.

PNG, kayıpsız bir filtreleme ile, tüm renk bilgileri ve tüm alfa kanallarını koruyarak sıkıştırmayı gerçekleştirdiği için, eski sürüm web tarayıcıları tarafından desteklenmeyecek olmasına rağmen geleceğin formatı olarak görülmektedir. Bildiğiniz gibi, GIF 256 renkten fazlasını desteklemez, JPEG ise alfa kanallarına izin vermez.
Firari Sevdam Tarih: 08.09.2009 23:35
Arka Planı Temizleme / Blending Options

Blending Options, her zaman iyi sonuç vermese bile, bazen gerçekten kullanılabilir, bazen da taslak çalışmalarda çok işe yarar... Çünkü Blending Opsiyondaki ayarları eski haline getirdiğiniz zaman resmin ilk haline ulaşabilirsiniz.

Aşağıda zemini beyaz bir resim var. Bu resmi çoğaltın, çoğalttığınız gözüne tıklayıp görünmez yapın. Görünür olanı seçin.

Layer bölümünden Blending Options'a ulaşın... Bu resimde uyguladığımız, Gray seçili iken This Layer bölümündeki beyaz oku ortaya sürüklemek..

Bunu yapmadan önce alta bir layer yapar içini koyu renk doldurursanız, ne kadar sürüklemeniz gerektiğine görerek karar verebilirsiniz.

Portakalın çevresi temizlenirken, sarı bölümü de gitmeye başladı ne yazık ki, ama boşverin

Üstte çoğalttığımız bir layer vardı. Ona geçin, içi boşalan sarı kısma denk gelecek yeri seçin ve dışını silin. İki layer üst üste olunca alttakinin kusuru görünmez oldu...

Alta istediğiniz renk ya da arka plan koyabilirsiniz... Bu kadar

Arka Planı Temizleme / Color Range

Zemini seçmenin yollarından biri de Select/Color Range...Aşağıdaki ayarlarla yeşil zemine tıkladım.

Okeyledim.

Save Selections... Sonuç, aşağıda gördüğünüz alfa kanalı...

Yeni bir deneme... Bu kez seçilmeyen yerleri +damlalıkla seçmeye devam ediyorum ve invert (tersini seç)'i işaretliyorum... Sonuç daha başarılı...

Her zamanki işlemler.. Dışını sil, arkayı ya boş bırak ya istediğini koy

PhotoShop Uygulamalı Örnekler
Bu Bölümde aşağıda görünen konularda bilgi bulabilirsiniz. Ders notlarına ulaşmak için üstteki menüden yararlanın...

Web
Web Resim Formatları
Gif-Özellikler ve Kaydetme
Gif-Farklı Seçeneklerin Sonuçları
Gif-Desteklediği Özellikler
Gif-Yeniden Boyutlandırırken
Gif-Transparan 1
Gif-Transparan 2
Gif-Custom
Jpg-Özellikler ve Kaydetme
Jpg-Farklı Seçeneklerin Sonuçları
Png-Özellikler


Buton Yapımı Butonlar (Bulutlar)
Buton (Eski botlar)
Buton (3 Boyutlu)

Background Hazırlama
Background Hazırlama 1
Background Hazırlama 2
Background Hazırlama 3

Save For Web
Save For Web 1
Save For Web 2
Save For Web 3

Boş Sayfa

Yazı Çalışmaları
Yazıya efektler
Pistole ile boyama
Krom Yazı
Kenar çizgili yazı

Doku Oluşturma
Tahta dokusu oluşturma
Taş dokusu oluşturma
Polka noktaları
Uzayda patlama
Bir resim parçasından doku oluşturma

Pixel ART
1-Pixel ART hakkında
2-Pixel ART (ev yapımı)
3-Kendi Fırçalarınızı Yapın
4-Hazır Fıı rçaları indirin
5-Fırçaları Nasıl Kullanacaksınız?
6- Çizgi tipleri ve alanlar

Diğer Çalışmalar
Siyah/Beyaz resmi renklendirme (peynir)
Metal üzerine yiv çizme

Düzelt Düzenle

Renk Değiştirme
Giyisi rengi değiştirme
Göz rengi değiştirme
Manzarada renk değişimleri
Adjustment ile renk değişimi

Renk Düzeltme
Karanlık çekilmiş fotoğrafı düzeltme
Tarama Sorununu düzeltme
Bası lı işlerden yapılan taramayı düzeltme
Çekim ortamı ve ürünü düzeltme
Renk ve çekim hatalarını düzeltme
İyi taranmamış çizgisel işleri düzeltme

Düzeltme ve Düzenlemeler
Yazıyı Döndürün
Resmi netleştirme
Resmin kenarlarını düzeltme
Bir objenin yansımasını oluşturma

Kanal Layer

Transparan Üzerine
Yarısı transparan resim
Resmin üzerine transparan plaka

Yazı Çalışmaları
Gölgeli Yazı
Kolay kabartma yazı
Cam, metal görünümlü yazı
Gömülü yazılar
Çukur ya da yüksek yazı
İki Resmi Birleştirme
Resmi, bir biçim içine yerleştirme (yaprak ve orman)
İki resmi birleştirme (muz ve kız)
Resmi bir biçim içine yerleştirme (Gökyüzünde pencere)
Öylesine Resimler-1

Animasyon
Vantilatör
Değişen saç modelleri
Palyaço

Web
Web'de kullanılan, gif, jpg, png hakkında bilgiler bulacaksınız. Her resim formatının özellikleri birbirinden farklı olduğu için, her biri farklı ihtiyaçlara çözüm getiriyor. Özelliklerini öğrendiğiniz zaman, hangisini nerede kullanmanız gerektiğine daha rahat karar verebileceksiniz.

Buton, arka plan yapımı, gibi web'e özgü konularda burada olacak...

GIF/ Büyüklük ve kaydetme

"Graphic Interchange Format" ve daha altındaki renkleri destekler. Soldan sağa doğru, yatay bir hat üzerinde, benzer pikselleri tarar. Sadece renk değişikliklerini kaydeder. Bu nedenle resimde yatay alanların aynı renkle doldurulması, GIF resmin daha az dosya büyüklüğünde olmasına neden olur. Yatayda farklı renkte piksellerin bulunması ve noise etkisi, dosya büyüklüğünü arttırır. Aynı renkte yatay çizgilerin bulunduğu bir resim, aynı renkte dikey çizgilerin bulunduğu bir resimden (piksel büyüklükleri aynı) daha az yer kaplar. Tasarımınıza çok ters düşmeyecekse, degradelerin çizgi örneğindeki gibi yatay olarak uygulanması ve GIF kaydedilmesi, dosya büyüklüğünüzü azaltacaktır.

GIF kaydetme:
Scannerde taradığınız resimler RGB ya da CMYK'dır. (Digital fotoğraf makinesi RGB) Bu resimleri GIF kaydetmek için modunu Indexed Color’a çevirmelisiniz. Böylece resmi oluşturan gri tonlar (RGB, Lab veya CMYK kanalları) tek bir kanalda toplanır. Resimde en fazla 8-bit’lik veri kalır, diğer renk bilgileri atılır. GIF kaydetmek için Save as ya da Export seçeneklerini kullanabilirsiniz.

GIF89a Export seçeneğinde resmin formatı önemli değildir, export ederken size sunulan 3 ihtimalden birini seçebilirsiniz. Exact, Adaptive ve System. Resminiz Indexed Color'a çevrilip export edilir. Orijinal resminiz eski özelliklerini koruyarak kalır.

Save as seçeneğinde ise, RGB CMYK resimlerinizi Indexed Color'a çevirmeniz gerekir. Bu çevirme sırasında size daha çok seçenek sunulur. Exact, Adaptive, System seçeneklerine ek olarak Web, Uniform seçeneklerini seçebilirsiniz. System'i ise Macintosh ya da Windows olarak belirleyebilirsiniz. Dither / Diffuion'u seçerseniz, resimde olmayan renklerin varmış gibi görünmeleri sağlamak için farklı renkte pikselleri oluşur. Bu da bir renkten diğerine geçerken sert geçişlerin olmasını önler. Tek rengin geniş alanlar kapladığı resimlerde ise none seçilmelidir, böylece düz rengin içinde farklı pikseller görmezsiniz.

Adaptive paletini seçmeniz durumunda, 8-bit’lik resim, 24-bit kalitesine en yakın biçimde kaydedilecektir. Adaptive ile renkleri indekslerken, 8 veya daha düşük değerde bit derinliği seçebilirsiniz. Adaptive, renk kalitesini korur ancak, kullanacağınız işletim sisteminin paletine bağlı olarak paylaşılmayan renkler problemiyle karşı laşabilirsiniz.

GIF kaydederken Web216 paletini kullanırsanı z, resim, hem Macintosh hem Windows ortamında aynı şekilde görünecektir.

Photoshop 6.0 - 7.0 kullanı yorsanız:

Kullanmak istediğiniz imajın çevresinin transparan olması na dikkat edin. "File" menüsünden "Save for Web" i seçin Açılan ekranda "optimized" bölümünde "transparency" kutusunu seçin ve "Settings" bölümünün "GIF" olduğundan emin olun.

Photoshop 6.0 ve 7.0'ın Export menüsünde GIF 89a yok, bu seçenekle çalışmalarınıza devam etmek istiyorsanız, PS 4, 5 veya 5.5 'in Import-Export klasöründe bulunan GIF89a Export.8be isimli dosyayı Photoshop'un aynı isimli klasörüne kopyalayın.

GIF/Farklı seçeneklerin sonuçları
Indexed Color'a çevrilmiş bir görüntünün sonuçları:

Indexed Color
Adaptive 256 color

Orijinal Greyscala

Indexed Color
Adaptive 256 color Diffusion

Indexed Color
System Machintosh

Indexed Color
System Windows

Indexed Color
Web

Indexed Color
Uniform 216 color

Indexed Color
System Machintosh Diffusion

Indexed Color
System Windows Diffusion

Indexed Color
Web Diffusion

Indexed Color
Uniform 125 color Diffusion

GIF/Interlacing, şeffaflık ve animasyon
GIF'i çekici kılan özellikler
Interlacing, şeffaflık ve animasyon GIF formatının desteklediği özelliklerdir.
Interlaced, izleyicinin resmin giderek belirginleşen bir biçimde görünmesidir. Resmin yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla önce 1, 9, 17, 25 ve ....’ci pikselleri görünürken, ardından 2, 10, 18, 26 ve ....’ci pikselleri de görünmeye başlar. Böylece ilk kaba görüntü ile resmin ne olduğu anlaşı lır. Interlaced, dosya büyüklüğünü arttırır ama önemsenmeyecek kadar. (Aşağıdaki örneklerde fark yok gibi görünmektedir ama resmin boyutları büyüdükçe, küçük bir fark oluşur)

GIF’in ikinci avantajı, transparan (şeffaf) kayıt özelliğidir. Transparency işlemi, resmin Web sayfasında şeffaf olmasını istediğiniz bölümlerinden, sayfanın zemin renginin (veya deseninin) görünmesini sağlar

GIF'i çekici kılan bir diğer özelliği de hareketli görüntülere olanak tanımasıdır.Hareketin her bir parçası farklı bir layer'da yer alır. Bunların ardarda görünmesiyle hareket etkisi oluşur. Her Layer'ın ne kadar süre görüneceği denetlenebilir.

GIF’in tercih edileceği resimler: Birkaç rengin tonlarından oluşan geniş alanları olan resimler, logotype’lar, degrade zeminler, eğimli hatların yoğun biçimde kullanı ldığı illustrasyonlar, kroki ve şematik çizimler ile karikatür benzeri, Indexed Color'a çevrilerek, GIF olarak kaydedilebilir.

GIF/Küçültmeniz gerekiyorsa
GIF olarak kaydedilmiş resimleri küçültmeniz gerekirse...

Az renkli ve çizgisel resimlerin gif olarak kaydedildiğinde daha iyi sonuç verdiğini biliyorsunuz. Özellikle 1-2 piksellik çizgilerden oluşmuş resimlerinizin daha küçük boyutlardaki görüntülerine ihtiyacınız olduğunda bazı sorunlar yaşayabilirsiniz.

Yukarıdaki resim %50 oranında küçültülünce çıkan sonucu aşağıda görüyorsunuz...

Bunu önlemek için yapabileceğimiz birşey var ... Resmi RGB moda çevirin ve öyle küçültün. (Resim 1) Resim yine tam istediğimiz gibi değil ama hiç olmazsa çizgiler kaybolmadı. Resmin özelliğine göre yeterli oranda Unsharp Mask uygulayın. Level penceresini açın. Griler siyah ya da beyaz biçimine dönüşünceye kadar ayarlama yapın. (Resim 2)
Firari Sevdam Tarih: 08.09.2009 23:32
Arka Planı Temizleme / Extract

Extract Zemini temizlemenin yollarından birisi... PhotoShop 7 de Filter menüsünden ulaşabilirsiniz.

Resmin özelliğine ve büyütme oranına göre bir fırça büyüklüğü belirleyin. Olabildiğince büyütür ve küçük bir fırça seçerseniz daha titiz bir çalışma yapabilirsiniz. Background layer'ınde iseniz bunu değiştirdiği (layer 1 olarak) ve zemini tümüyle yok ettiği için, gerekme ihtimaline karşı lık, layer'ınızın bir kopyasını alıp onun üsütünde çalışsanız iyi olur.

Resmin tümünün çevresini kalem ile çizin. yanlı şlıkla seçmeniz gereken yere taşarsanız, silgi ile silebilirsiniz.

İşiniz bitince, kova simgesine tıklayıp seçeceğiniz alana tıklayın. İçi dolacaktır. Bu aşamada Ok butonunun aktif olduğunu da göreceksiniz. Ok deyin ve çıkın.

Bitti İster zeminsiz kullanın, ister başka bir zemine yerleştirin...

Arka Planı Temizleme / Layer Blending (Multiply)

Bu saçları seçmek ölüm, denediyseniz bilirsiniz.

Peki, aslında yapmanız gereken, sadece zeminin rengini değiştirmekle sını rlı ysa, neden saçları o kadar ayrıntılı seçemeye uğraşasınız ki ???

Zemine Magic Wand'la tıklayın. Select/Similar komutuyla, benzer ama birbirine değmeyen renklerin de seçilmesini sağlayın.

Yeni bir Layer oluşturun ve içini yapmanız gereken renkle doldurun.

Sonuç böyle oldu... Hmmm pek iyi değil, saçların ince telleri kayboldu değil mi?

Peki o zaman biz de Normal değil Multiply seçeneğini deneriz... Heeyyyy ) Aşağıdaki görüntü hiç fena olmadı

Başka renk istiyorsak, oluşturduğumuz layer'ın rengini Hue/Saturation'dan değiştirebiliriz.
Firari Sevdam Tarih: 08.09.2009 23:31
Arka Planı Temizleme / Magic Eraser Tool

Resmin zemini beyaz olsa bile, üst üste koymanız gerekirse silmeniz gerekir. Yukarıdaki resimlerin ortak noktası, zeminin sorun çıkarmayacak kadar tek renk olmaları. Üstteki objeler de net. Tam magic Eraser Tool'a göre Sadece tek kez tıklayın ! Zemin seçildi ve silindi bile...

Üç kez tık ve sonuç aşağıda...

Arka Planı Temizleme / Alfa Kanalı - 1

Bazı resimlerde seçme işi için alfa kanallarından yararlanı labilir. Bunun için önce resme bir göz atıyoruz. Bu resimde farkettiğimiz şey, kırmızı, yeşil ve maviden oluşması... Yani işe yarayacağa benziyor.

Layerlara tek tek tıklayı p bakın. Aşağıda göründüğü üzere blue kanalı işe yarayacak görünüyor.

Bir ayrıntıyı söylemeliyim. Bazı resimlerin kanalları RGB modunda değil, CMYK modunda daha iyi sonuç verebilir. Kontrol etmeyi unutmayın.

Blue kanalını çoğaltın.

İmage/Adjustments/Brightness/contrast penceresini açıp ışığı ve kontrastlığı griler kayboluncaya kadar arttırın.

Resmin, %50 den aşağı gri değeri beyaz olacağı için, bu resimde elmanın parlayan bölümü de beyaz oldu. Bu tür yerleri düzeltmek için, alfa kanalının gözünü seçili hale getirip, (nereyi dolduracağınızı görebilmeniz için) gereken yerleri kalem ile boyayın.

Ctrl tuşu basılıyken hazırladığınız alfa kanalına (Blue copy) tıklarsanız, seçim işi gerçekleşir. Silebilirsiniz.

Arka Planı Temizleme / Alfa Kanalı -2

Alfa kanalından yararlanmaya dair başka bir örnek.

Burada rastlantı blue kanalı işimize yarıyor Yalnız bir önceki örnekte olduğu gibi bir defada işe yarar hale getiremiyoruz.

Level ile aşağıdaki ayarları yapıyoruz.

Elde ettiğimiz resim bu:

Tekrar Ctrl+L ile level'ı açıp aşağıdaki ayarları yapıyoruz.

Gaga kısmı siyah olduğu için onunla ayrıca ilgilenmemiz gerekli... Dolmuş olan kısımdaki gagayı silmeniz gerek.

İşiniz bitince seçip siliyorsunuz.

Arkaya başka bir arkaplan resmi koyabilirsiniz. (Dersi hazırlarken, ayaklarla uğraşmak istemediğim için orayı boşveremiştim bu yüzden kestim. Eh bu kadar olacak tabii...
Firari Sevdam Tarih: 08.09.2009 23:30
Filtreler / Texture

CRAQUELURE Filtresi :
Resmin yüzey boyaları nı çatlatarak eski bir tablo havası verir. İletişim kutusunda boya çatlaklarının sıklı ğı, derinliği ve ışık miktarını ayarlayacak seçenekler var.

GRAIN Filtresi :
Resim yüzeyine kum serper. İletişim kutusundan kum miktarını ve tipini seçebilirsiniz. Ayrıca kontrast ayarı da var.

MOSAIC TILES Filtresi :
Resminizi mozaik kaplama haline dönüştürür. İletişim kutusunda kaplama büyüklüğü, kaplama parçaları arasındaki derzlerin (grout) kalınlığı ve ışık miktarını ayarlayabiliyorsunuz.

PATCHWORK Filtresi :
Resminizi legolardan yapılmış bir hale sokar. İletişim kutusunda legoların ebadı ve birbirine bitişikliği ayarlanabiliyor.

STAINED GLASS Filtresi :
Resminizden vitray yapar. İletişim kutusundan vitray parçalarının büyüklüğü, parçalar arasındaki derzin kalınlığı ve ışık yoğunluğu ayarlanabiliyor.

TEXTURIZE Filtresi :
Resminize dokulu bir tuval ilave eder. İletişim kutusundan dokunun diş adım büyüklüğü ve derinliğini ayarlayabildiğiniz gibi ışığın resme vuruş yönünü ve doku çeşidini de seçebiliyorsunuz. İsterseniz kendi hazırladığınız bir dokuyu da ekleyebilirsiniz.

Filtreler / Stylize

DIFFUSE Filtresi :
Resmin pixellerini rastgele hafifçe kaydırır ve yarı saydam bir maddenin arkasından resme bakıyormuşuz gibi bir efekt oluşturur. İletişim kutusundaki Normal seçeneği tüm resme efekt uygulamamızı sağlarken Darken Only koyu renkli bölgelere, Lighten Only ise açık renklbölgelere efekti uygular.

EMBOSS Filtresi :
Resmin kenar olan kısımlarını tesbit eder, renkleri değiştirip resimde bir yükseklik oluşmasını sağlar.

İletişim kutusundaki angle değeri kabarıklığın açısal olarak yönü, Height kabarıntının yüksekliği, Amount ise resmin renk eğerleridir.

EXTRUDE Filtresi :
Resmimizi 3 boyutlu bloklar veya piramitlere dönüştürür. seçeneğinden blok mu yoksa piramit mi istediğimizi işaretpiramidin taban ebadıdır.2-255 arası değişebilir. Depth seçeneyüksekliğidir. 1-255 arası değişir. Eğer bu yükseklikler rastseçeneğini işaretleyin. Solid Front Faces seçeneği (Sadece blresimle değil o bölgenin ortalama rengiyle kaplar. Eğer seçili bir bölgede çalpiramitlerin seçili bölge dışına çıkmamasını istiyorsanız işaretliyebilirsiniz.

FIND EDGES Filtresi :
Resmimizi elle ve kurşunkalemle çizilmiş gibi bir şekle sokar.
İlginç bir filtre. Ben oldukça sık kullanıyorum. Hiç ummadı kadar güzel sonuçlar alınabiliyor.

GLOWING EDGES Filtresi :
Çalışma mantığı find edges ile aynı. Yanlız hem kenar kalınlıklarını ayarlamanı za izin veriyor, hemde parlaklığı (Edge Brightness) ve yumuşaklığı (Smoothness) ayarlayabiliyorsunAyrıca resmin bazı bölgelerini koyu renk dolduruyor.

SOLARIZE Filtresi :
Resmin pozitifi ile negatifini karıştırır. Bir fotoğrafçılı k tekniğinin uygulanmasıdır. Uygun bir resminiz varsa sanat yapabilirsiniz.

TILES Filtresi :
Resminizi iletişim kutusunda verdiğiniz değerlere göre parçalara ayırır.Number of tiles seçeneği satı r ve sütunlarda olacak minimum parça sayısıdır. Maximum offset ise her bir parçanın kendi boyunun %si olarak azami kayma mesafesidir. Kaymalardan sonra oluşacak boşluk nasıl doldurulsun ? 4 seçeneğimiz var. Background ve foreground malum..! Inverse Image orjinal resmin renklerini ters çevirir ve doldurur. Unaltered Image seçeneğinde ise altta orjinal resim kalır, parçalar üstünde kayar.Yanda Inverse Image seçeneği uygulanmış bir örnek var. ( Değerler 10, %10 )

TRACE CONTOUR Filtresi :
Find Edges filtresi gibidir. Yanlız kenar çizgileri daha ince oluyor. Ayrıca geçiş bölgelerini iletişim kutusundaki level seçeneğinden resmin tonlarına göre belirleyebiliyorsunuz. Özellikle seçili bölgelere uygulandığında bazen çok ilginç sonuçlar alınabiliyor.

WIND Filtresi :
Yatay çizgilerle rüzgar efekti yaratır. İletişim kutusunda rüzgarın gücü wind, blast ve stagger seçenekleriyle belirlenir.Soldan veya sağdan rüzgar estirebilirsiniz. Yandaki örnekte rüzgar sağdan (From The Right) ve wind şiddetinde 2 kere üstüste uygulandı.

Filtreler / Other

Diğer gruplarda değerlendirilemiyen veya sizin tarafınızdan hazırlanacak filtreler bu grupta toplanmış. Bakalım neler bulabileceğiz bu grupta. Aşağıdaki Filtreler yandaki resim üzerinde uygulanmıştır.

CUSTOM Filtresi :
Kendi filtrenizi tasarlamanız içindir. Aslında çalı şma mantığı basit. Resimde kırmızı işaretli hücre her bir pixeldir. Bu alana yazılacak sayı ile o pixelin parlaklık değeri çarpı lı r. Eğer istenirse bu hücreyi çevreleyen hücrelere de değer verilebilir ve komşu pixellere verilecek parlaklık ayarlanabilir. Bir pixelin parlaklık değeri ile yazdığınız sayı ile çarpı lmış değeri toplanır, scale kutusundaki rakama (varsa) bölünür, sonuca offset kutusundaki değer (varsa) eklenir ve en sonunda bulunan değer o pixelin parlaklığıdır. Basit değil mi? Birkaç deneme yapın, kolay olduğunu anlayacaksınız.

DİTHER BOX Filtresi :
Kendi özgün desenlerinizi yaratmak için yapılmış bir filtre. Özellikle doku haritası yapmak için ideal. Ayrıca ek işlemler yapmak kaydıyla resminize desen ilavesi amacıyla da kullanabilirsiniz. İlave renk paleti yükleyebilir, çalışmaları nızı saklayabilirsiniz. Güzel bir yenilik.

HIGHPASS Filtresi :
En sert renk geçiş bölgeleri hariç parlaklıkları kaldırır. Geçiş bölgelerinin genişliği iletişim kutusundan ayarlanabilir.

MAXIMUM Filtresi :
Aydınlık alanları genişletip karanlık alanları daraltır.Aydınlatma alanı iletişim kutusundan ayarlanabilir.

MINIMUM Filtresi :
Maximum filtresinin tam tersidir. Karanlık alan ayarlanabilir.

OFFSET Filtresi :
Resmi x ve y ekseni boyunca kaydırır. İletişim kutusunda kaydırma miktarı ayarı mevcut. Ayrıca kaydırma sonucu oluşan boşlukların doldurulması için seçenekler var.

PhotoShop Araçları
Tüm PS araçlarını anlatmak hiç çekici gelmediği için, bazılarını anlatmayı denemekle yetineceğim.
PS'ta başlangıçta en çok yaşanan sorunlardan birisi, resmin istediğimiz parçasını diğer bölümden ayırmak.

Bu konuyla ilgili, Arka Planı temizlemeye yarayan araçlar başlığı altında ders notları bulacaksınız.

Arka Planı Temizleme / Pen Tool

Resimden iki kavunu çıkarmamız gerekiyor. Resmi inceliyoruz...Arka plan karışık, ve seçmemiz
gereken parçalar net olduğu için, en mantıklı seçme aracı Pen Tool olarak görünüyor.

Resimdeki gereken parçanın çevresini Pen Tool'u kullanarak dönün. Başlangıç noktasını imajın düz hatlarından biri olarak seçmeniz, path'i bitirdiğiniz zaman o kısımda bir sorun olmanısı engeller.

Çizdiğiniz bir nesnenin Path'i bitince, Path' kaydeder ve seçililikten çıkarırsanız, aynı resim üzerindeki diğer nesneyi seçerken yeni bir work Path açılı r. İşiniz bitince onu da kaydedersiniz. Yukarıdaki örnekteki 1 ve 2 numaralı Path'ler böyle hazırlandı.

Path'i seçililikten çıkarmadan devam edeseniz tüm çizdikleriniz aynı yerde toplanır. Hangisini yapacağınıza kendiniz karar vereceksiniz. Çalıştığınız işin durumuna göre bu ayrıntı işinize yarayabilir.

Ctrl (ya da Mac.elma tuşunu) basılı tutarken path'in üzerine tıklarsanız, resmin üzerinde seçili alanın oluştuğunu görürsünüz. Hemen tıklarsanız içini silersiniz. Select/Inverse seçili alanın dışını seçmenizi sağlar. Path'in seçili olmamasına dikkat edin, yoksa o silinir.

Dışını sildiğiniz parçaları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Gölge eklemeniz iyi olur...

Arka Planı Temizleme / Magic Wand

Tabağı çimenelerin üzerinden kaldırıp masaya koymamız gerekiyor. Resmin genel yapısını inceliyoruz.

Tabak bizim için çok net bir seçme alanı sağlıyor. Bu durumda Magic Wand en uygun araç...

Tabağa tıkladığımızda seçilen alanı save selection aracılığıyla alfa kanalı olarak kaydedin. İçinde istemediğimiz parçalar var. Dışında da olsaydı ikisinden birini temizlememiz gerekecekti. Ama tabağın dışı bize net bir seçim alanı oluşturduğu için içindeki portakal dilimi parçalarını silmeye uğraşmanın anlamı yok. Çünkü nasıl olsa bu alfa kanalı nı işimiz bitince silip atacağız.
Aşağıda sağ ve soldaki parçaları inceleyin. 1. resimdeki tabağın çevresindeki çimenlerden etkilendiği için biraz tırtıklı. Bunu seçerek resmin dış ını sildiğimizde kırık parçalar görünüyor.
2. resimde ise, Blur more filtresi kullanarak kanalı biraz yumuşattık. Bunu seçip resmin dışını silersek daha iyi bir sonuç alıyoruz. (Seçmek için Ctrl (ya da Mac.elma tuşunu) basılı tutarken alfa kanalının üzerine tıklayın)

Portakal tabağını masaya koyduk işte...

Arka Planı Temizleme / Magnetic Lasso

Böğürtleni zeminden ve yapraklardan ayıracağız. Resme bakıyoruz, zemin açık renk, yapraklar ile seçeceğimiz kısım zıt renkler, bu yüzden işimiz kolay. Çünkü Magnetic Lasso, açık koyuya ve renge kontrastlığına duyarlı bir araç.

Yapacağınız şey, aracı seçip, bir noktaya tıklayarak başlayıp, seçeceğiniz kısmın çevresinde fareniz ile dolaşmaya başlamak. Gereken yerler olursa oraya tekrar tıklayıp, tıklamalarla devam edebilirsiniz, gereken yerlerde farenizi dolaştı rmaya devam edersiniz.

Başlangıç noktanızın üstüne gelince tekrar tıklayarak işlemi bitirirsiniz. Seçili alanınız hemen oluşur. Select/Invers ile dışını seçip silebilirsiniz.

Arka Planı Temizleme / Polygonal Lasso

Kitapların bir kısmını almak istiyoruz. Yapısı gereği genel olarak köşeli hatlar seçmemiz gerekiyor. Pen de olabilir ama Polygonal Lasso da amacımıza uygun bir araç...

Yuvarlak hatlarda daha sık aralıklarla tıklamanız gerekiyor. Başlangıç noktasının üstüne tıkladığınızd a alanınız seçili olacak. Dışını seçip silebilirsiniz.

Temizleme / Background Eraser Tool

Resimde bir sürü ayrıntı var. Pen ya da lasso için epey uğraşmak gerek. Zemin dalgalı olsa bile homojen bir yapı gösteriyor. Demek ki Background Eraser Tool işimize yarayabilir.

Background Eraser Tool'u kullanırken büyük bir fırça seçin, çünkü tam olarak bu büyüklükte bir alanı siliyor. Tolerans durumuna göre rengi ya tam siliyor ya da açıklaştırıyor. Gerektiği kadar tıklayıp resmin zeminin beyaz olduğuna emin olduysanız, işiniz bitmiş demektir.

Kontrol etmek için, ctrl tuşu basılıyken layer'ın üstüne tıklayın. İstediğiniz bölüm seçili haldeyse sorun yok demektir. Hala istenmeyen parçalar varsa, biraz daha silmeniz gerekir. Kalan birkaç yer kalırsa onları da kement ile seçip temizleyin.

Bahar dalını biraz çoğalttım.