Genel olarak yerleşik toplum düzenini devlet ve toplum yaopısını tümüyle değiştiren köklü hızlı ve kapsamlı dönüşüm.

Devrim İlkçağda Yunanlı ve Romalı düşünürlerde bir yönetim biçimi ya da bir dizi yöneticinin belli bir ardışıklık ilişkisi içinde diğerinin yerini aldığı siyasi değişmeyi ifade etmiştir. Bu dönemde siyasi yaşam döndükçe bazılarına otorite ve yönetme hakkı verirken bazılarının mahvına sebep olan bir talih çarkı olarak düşünülmekteydi. İnsanın durumu ve yetenekleriyle ilgili olarak kötümser bir bakış açısı benimseyen İlk ve Ortaçağ düşüncesine göre insanı bu dünyada ve gelecekte bekleyen bir Altın Çağ yoktur. Dolayısıyla siyasi alanda gerçekleşen değişim ve dönüşüm olarak devrimin hiçbir değeri yoktur. Bu türden siyasi değişiklikler kaçınılmaz olmakla birlikte geçmişte kalmış bir Altın Çağdan insanın yitirilmiş yetkinliğinden her seferinde biraz daha uzaklaşmayı ifade eder.

Modern devrim düşüncesi işte siyasi yaşamı aynı sabit düzen içinde dönen bir talih çarkı olarak gören bu anlayışın yıkılmasınodan sonra ortaya çıkar. Artık devrim aynı sabit düzen içinde dönen çarkın yörüngesinin dışına sıçramayı önceden belirlenmiş bir yörüngeden kaçışı ifade etmeye başlar. Nitekim modern dönemde talih çarkının yerini bir tepeye doğru büyük bir güçle itildikten sonra tekrar gerisin geriye düşmek yerine ileriye doğru yuvarlanan dev bir taş alır. Zira bu dönemde tarih artık sürekli bir süreç olarak değil de süreksiz olan bir şey olarak algılanır enerjisi yüksek iradesi iyi olan insanın sınırsızca ilerleyebileceğione onun gelişip yetkinleşebilmesinin mümokün olduğuna inanılır.

1- İşte bu çerçeve içinde devrim kalıcı ve çok temelli bir değişimi gündeme getiren toplumsal düzeni temelden değiştirdiği için siyasi alanın dışında da büyük etkileri olan siyasi bir eylem olarak anlaşılmak durumundadır. Yavaş yavaş gerçekleşen bir süreç olan evrimden farklı olarak toplum yapısı ve siyasi düzende aniden gerçekleştirilen temelli değişim ve dönüşüm toplumsal yapıda gerçekleşen topyekün değişme olarak devrim yönetimdeki siyasi değişikliklerin kendisinin yalnızca bir tezahürü ya da yansıması olduğu temelli değişimi ifade eder. Söz konusu temelli topyekün ve yapısal değişmeden dolayı devrim başkaldırı ya da isyandan da ayırt edilmelidir çünkü başkaldırıda örneğin belli bir krala bir birey olarak meydana okuyup onu değiştirmeye çalışma söz konusuyken devrimde kişisel otoriteye meydan okumaya ek olarak krallık kurumunun bizzat kendisini ortadan kalodırma söz konusudur. Bir isyan ya da başkaldırı bir kralı tahttan indirebilir ama bir devrim toplumsal düzeni toptan ve temelli bir biçimde dönüşüme uğratır.

2- Öte yandan devrim diyalektik ve tarihsel materyalist görüşte özel bir anlam kazanmıştır. Buna göre a) Devrim diyalektik süreçte antitezden senteze doğru giden hareket yani olumsuzlamanın olumsuzlanması anlamına gelir çünkü sentez şimdi niteliksel olarak yeni bir temel üzerinde oluşturulan yeni bir tezdir.

Yine aynı Marksist terminoloji içinde fakat bu kez b) Toplumsal anlamı içinde devrim üretimi belirleyen ilişkilerdeki niteliksel bir değişmeyi örneğin feodalizmden kapitalizme doğru olan değişmeyi ifade eder. Marx’a göre antiteze karşılık gelen üretim güçleri giderek eskiyen üretim ilişkileri (tez) bağlamında gelişir. Toplumsal bir devrime bu çerçeve içinde üretim ilişkilerini üretim güçleriyle uyumlu hale getirmek için ihtiyaç duyulur.

Başka bir deyişle devrime ilişkin açıklama siyasi ekonomik ve sosyolojik etkenlere dayanabilmekle birlikte devrim konusundaoki Marksist yaklaşım feodalizmden kapitalizme geçişte olduğu gibi bir üretim tarzının başka bir üretim tarzıyla değiştirilmesi durumuna ifade eder. Buna göre Marksist yaklaşım devrimde toplumsal sınıflar arasındaki çatışmaların önemiyle üretim tarzı içinde üretim güçleriyle ilişkileri arasındaki çelişkiyi vurgular.

3- Devrim nihayet daha özel bir anlam içinde entellektüel disiplinlerde bilimde felsefede sanat ve ideolojide yerleşmiş ve gelenekselleşmiş olanın yerine yenisini koyma eylem ya da hareketini ifade eder.

kaynak:türkcebilgi

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 12814
favori
like
share
FreddyKrueger Tarih: 15.09.2009 18:57
[COLOR="#c0ccf4"]Serbest Kürsü BöLümünden Buraya aLındı...