Ümmetimden bir adam gördüm dedi - islam bilgileri - efendimiz ve islam
Hadis-i Serif:
Peygamber Efendimiz (sav) bir gün eshabına şöyle buyurdular:
“Dün gece çok acaib (bir rüya) gördüm:
-Ümmetimden bir adam gördüm:
Onun ruhunu almak için Azrail Aleyhisselam kendisine geldiAnne ve babasına yapmış olduğu iyilik, ölüm meleğini uzaklaştırdı (Ana babaya yapılan iyilikler uzun ömre sebep olduğu gibi güzel bir ölümle iman ile gitmeye sebep olur)
-Ümmetimden bir adam gördüm:
Adamın üzerine kabir azabı saçılıyorduAdamı n aldığı abdestler geldi, onu kabir azabından kurtardı
-Ümmetimden bir adam gördüm:
Her tarafını şeytanlar kuşatmıştıOnun daha önce yapmış olduğu zikrullah geldi, O adamı şeytanların elinden kurtardı
-Ümmetimden bir adam gördüm:
Azap melekleri ona hakim olmuşlardıOnun dünyada kılmış olduğu namazlar geldi, kendisini zebanilerin elinden kurtardı
-Ümmetimden bir adam gördüm:
Susuzluktan solumaktaydı Her ne zaman havuzun başına varsa kendisine su verilmiyordu Sudan men ediliyorduOnun orucu geldi, ona su verdi, onu susuzluktan kurtardı
-Ümmetimden bir adam gördüm:
Sıra sıra oturan peygamberlerin yanına varıp oturmak istiyordu Fakat onu kovuyorlardı Onun cenabetten dolayı aldığı gusül abdestleri geldi, elinden tutup yanıma getirdiHer yerde kovulan o kişiyi yanıma oturttu
-Ümmetimden bir adam gördüm:
Önünde bir zulmet(karanlı k) vardıArkasında sağında solunda üstünde altında karanlık vardıAdam şaşkındı nereye gideceğini hangi tarafa hareket edeceğini bilemiyordu Adamın hac ve umreleri geldi, onu karanlıktan çıkarıp, nur’un içine koydular
-Ümmetimden bir adam gördüm:
Mü’minler ile konuşuyorduMü’minlerden hiç kimse kendisiyle konuşmuyordu Sıla-ı rahmi(akrabaya iyilik ameli) geldi ve :Ey mü’minler topluluğu! Bununla konuşun! DiyorduBunun üzerine mü’minler kendisiyle konuşmaya başladılar
-Ümmetimden bir adam gördüm:
Ateşin önündeydiAteşin kıvılcımları adamın yüzünü yakmak üzereydiAdamı n vermiş olduğu sadakalar geldiAdamın yüzünü ateşten korudu,ateş ile adam arasında perde oldu,sadakaları başının üzerine birer gölgelik oldu
-Ümmetimden bir adam gördüm:
Zebaniler onu her mekandan tutmuşlardıAdamı n yapmış olduğu emr-i bil’maruf ve nehyi ani’l-münker(iyiliğ i emretme kötülüğü yasaklama) amelleri geldi,adamı zebanilerin elinden kurtarıp rahmet meleklerinin eline verdi
-Ümmetimden bir adam gördüm:
Dizlerinin üzerinde çökmüştüOnunla ALLAH’ın arasında perdeler vardıOnun güzel ahlakı geldiOnun elinden tuttuAdamı alıp ALLAH’ın katına çıkarttıİlahi rahmete nail olmasına sebep oldu
-Ümmetimden bir adam gördüm:
Sahifeleri, (amel defteri) sol tarafından verilmeye meylediyordu Onun kalbinde bulunan ALLAH korkusu geldiAmel defterini sağ eline koydu
-Ümmetimden bir adam gördüm:
Mizanı çok hafiftiOnun yedirmiş olduğu iftarlar geldiTerazinin iyi amel tarafı ağır bastı
-Ümmetimden bir adam gördüm:
Cehennemin kenarında duruyorduALLAH’ın büyüklüğünden dolayı hissetmiş olduğu titremeler ve ürpermeler geldiOnu cehennemden kurtardıAdam sıratı geçip cennete geçti
-Ümmetimden bir adam gördüm:
Cehenneme düşmek üzereydiALLAH korkusundan dökmüş olduğu gözyaşları geldi, onu cehennemden çıkarttı
-Ümmetimden bir adam gördüm:
Sırat köprüsünün üzerinde ayakta duruyorduAdam bir dal ve yaprak gibi sallanıyordu Onun ALLAH’a olan hüsn-ü zannı geldiSallanma ve titremesi geçtiAdam sırat köprüsünü geçti
-Ümmetimden bir adam gördüm:
Sıratın üzerindeydiBazen sürünüp emekleyerek yürüyorduBazen küçük adımlar ile yürüyor,bazen de durup bir şeylere bağlanıyor ve tutunmaya çalışıyorduOnun namazları geldi, elinden tuttu, onu doğrulttu, ayağa kaldırdıAdam sıratı geçti
-Ümmetimden bir adam gördüm:
Cennetin kapılarına varmıştıCennetin kapıları onun yüzüne kapandıOnun şehadet ve tevhid kelimeleri geldiCennetin kapıları açıldıŞehadet kelimesi onu cennete koydu

(Ramuz El-Ehadis: sh: 147, No: 8 - Câmiü’s-Sağîr, 2/1456)

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 399
favori
like
share
gülfin Tarih: 13.09.2009 22:11
Sağol paylaşım için
ultimatom Tarih: 13.09.2009 03:58
(Ramuz El-Ehadis: sh: 147, No: 8 - Câmiü’s-Sağîr, 2/1456)Terakkiperver Tarih: 13.09.2009 02:27
Vermiş olduğunuz hadis-i Şerifin kaynağını da bildirseydiniz çok daha iyi olurdu...Kaynaksız hadis pek makbul olmuyor..Kaynağını verelim lütfen..
Paylaşımlarınız için çok teşekkürler...