Okul Öncesi Veli Çocuk Eğitim Programı - Okul Öncesi Veli Çocuk Eğitim Programı Nedir - 7 Çok Geç Kampanyası - Okul Öncesi Eğitim - Okul Öncesi Eğitim KampanyasıProgram nedir ve neleri hedefler?

Okul Öncesi Veli Çocuk Eğitim Programı (OVÇEP), okul-aile arasındaki işbirliğini güçlendirerek, çocuğa verilen eğitim desteğinin sürekli ve birbirini tamamlar nitelikte olmasını sağlayan, çocukların zihinsel gelişimini, sözel ve sayısal becerilerini destekleyerek okula hazır başlamalarını sağlayan bilimsel temelli bir eğitim programıdır. Halen okul öncesi eğitim almakta olan 6 yaşındaki çocukları hedeflemektedir.

Okul Öncesi Veli Çocuk Eğitim Programı çocukların okula hazır başlamalarını sağlamak için onların zihinsel gelişimini, sözel ve sayısal becerilerini desteklemek ve okul-aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla hazırlanmış bir programdır.


Program ne şekilde ve hangi işbirlikleri ile uygulanmaktadır?

Okul Öncesi Veli Çocuk Eğitim Programı, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Genel Müdürlüğü ile yapılan işbirliği çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anasınıfları ve bağımsız anaokullarında okul öncesi öğretmenleri tarafından uygulanmaktadır. Bu öğretmenlere Hizmetiçi Eğitim kapsamında AÇEV tarafından düzenlenen seminerlerde eğitim verilmekte, uygulamalar sırasında gözlem ve danışmanlık yapılmaktadır.


Program nasıl geliştirildi?

Anne Çocuk Eğitim Programı’nın başarısı üzerine Okul Öncesi Veli-Çocuk Eğitim Programı, 1999 yılında, Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevda Bekman danışmanlığında AÇEV uzmanları Deniz Şenocak ve Dilek Erdoğan tarafından geliştirilmiştir. Uygulamalar sırasında görülen ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilmekte ve geliştirilmektedir.


Program nasıl bir yaklaşımla hazırlandı?

Okul Öncesi eğitim alan çocukların, okula hazır başladığı, sınıfta başarılı olduğu ve bunun da ilköğretimin niteliğini artırdığı bilinmektedir.

Veli katılımlı ve destekli bir okul öncesi eğitim programının uygulamada etkin ve sonuçlarda etkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle Okul Öncesi Veli Çocuk Eğitim programı velilerin de dahil olduğu bir okul öncesi eğitim programı olarak oluşturulmuştur.


Programın içeriği nedir ve nasıl uygulanıyor?

Okul Öncesi Veli Çocuk Eğitim Programı kapsamında her gün sınıfta öğretmenin çocuklarla birlikte yaptığı Çocuk Eğitim Programı ve öğretmenin rehberliğinde aylık veli destek toplantıları şeklinde uygulanmaktadır.

Çocuk Eğitim Programı (ÇEP)
24 hafta boyunca süren bu programda, çocuklar AÇEV tarafından hazırlanmış olan çalışma formlarını sınıfta öğretmenleriyle birlikte uygularlar. Çocuğa yönelik bu faaliyetlerde amaç çocuğun okuma yazma becerisini geliştirmektir. Bu çalışma formları; okuma yazma ile aritmetik öncesi faaliyetleri, el-göz koordinasyonuna yönelik faaliyetleri, sınıflandırma, sıralama, kavramlar, genel yetenek ve sosyal-duygusal gelişime yönelik faaliyetleri içermektedir.

Anne Destek Programı (ADP)
Programın bu bölümü Okul Öncesi Veli Çocuk Eğitim Programı’na devam eden çocukların velilerine yönelik, ayda bir yaklaşık iki buçuk saatlik grup toplantıları şeklinde uygulanmaktadır. Toplamda biri tanışma olmak üzere 9 toplantı yapılmaktadır ve bunlara katılan veliler o haftanın konusunu grup lideri ile birlikte sohbet şeklinde tartışırlar.

Anne Destek Programı Konuları
Çocuğun Gelişiminde Ailenin Rolü, Çocuğun Bedensel ve Zihinsel Gelişimi, Çocuğun Sosyal ve Duygusal Gelişimi, Annenin Çocuğu Dinlemesi ve Kendini İfade Etmesi, Çocukta Olumlu Davranışları Nasıl Geliştirebiliriz?, Çocuğun Olumsuz Davranışlarını Nasıl Azaltabiliriz?, Çocuğun Sorumluluk Kazanması, Cinsel Eğitim, Çocuğun Gelişiminde Okul-Aile-Toplum İlişkileri, Oyunun Çocuğun Gelişimine Katkısı, Tuvalet Eğitimi gibi konuları içermektedir. Bu başlıklardan ilk 6 tanesi programın temel konuları olarak ele alınır, diğerleri arasından annelerin ihtiyaçlarına göre belirlenen 2 konu daha program dahilinde işlenir.


Program etkileri nelerdir?

Programı değerlendirmek için yapılan araştırmalar, bu uygulamalara katılan çocukların sözel ve sayısal becerilerinin geliştiğini, okula hazırlık çalışmalarında başarılı olduklarını, ders işleme ve çalışma alışkanlığı kazandıklarını göstermiştir.

Okul Öncesi Veli Çocuk Eğitim programına katılan bu çocukların velileri ise eğitimin tamamlayıcı bir unsuru olarak yine AÇEV tarafından düzenlenen Veli Destek Programı’na katılmışlar, çocuklarını her anlamda desteklemek konusunda önemli bilgiler edinmişler ve beceri kazanmışlardır. Velilerin bu programla desteklenmeleri çocukların aldığı eğitimin kalıcılığının sağlanması ve okul-aile işbirliğini güçlendirmesi açısından büyük önem taşımaktadır. OVÇEP’in uygulandığı anasınıflarında velilerin çocuklarının eğitimine daha fazla destek olduğu, okulla daha iyi ilişkiler kurdukları ve katkıda bulundukları görülmekte ve bu katkının ve öğretmenle beraberce alınan kararların çocukların gelişimini desteklemek amacını yansıttığını göstermektedir. Ayrıca bu velilerin çocuklarını yetiştirme tutumlarının değiştiği ve iyileştiği görülmektedir. Bu veliler çocuklarıyla daha iyi ilişkiler kurmakta, onların eğitimine ve gelişimine daha destek olmaktadır.


Araştırma sonucunda öğretmenlerin %93,1’i ÇEP’in okuma yazma becerilerini diğer materyallere göre daha iyi öğrettiğini belirtmişlerdir.Anne ve babalar bu programa nasıl başvurabilir?

AÇEV’in verdiği eğitimlere katılan okul öncesi öğretmenleri çalıştıkları okullarda OVÇEP uygulaması yaparlar. Bu uygulamaların yapıldığı okullardaki ana sınıflarına devam eden çocukların anne ve babaları da okula başvuruda bulunarak bu programa dahil olabilirler.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 989
favori
like
share