Bayram'a 5 Kala - islam genel bilgilerHer ümmet için bir fitne (imtihan) vardır, benim ümmetimin fitnesi (imtihanı) de maldır.
Tirmizi

Kuran-ı Kerim okuyan bir kimse sonradan (terkeder ve okumayı) unutursa kıyamet günü cüzzamlı olarak Allah'a kavuşur.
Ebu Davud

Ezanla kamet arasında yapılan dua reddedilmez (mutlaka kabule mazhar olur). "Öyleyse, ey Allah'ın Resulü, nasıl dua edelim?" "Allah'tan, dünya ve ahiret için afiyet isteyin!"
Ebu Davud

Allah bir kulu sevdi mi, onu dünyadan korur, Tıpkı sizden birinin hastasına suyu yasaklaması gibi.
Tirmizi

Eğer dünya Allah nazarında bir sivrisineğin kanadı kadar bir değer taşısaydı tek bir kafire ondan bir yudum su içirmezdi.
Tirmizi

Kuvvetli kimse, (güreşte hasmını yenen) pehlivan değildir. Hakiki kuvvetli, öfkelendiği zaman nefsini yenen kimsedir.
Buhari

Ameller Allahu Teala Hazretlerine pazartesi ve perşembe günü arz edilir. Ben, amelimin oruçlu olduğum halde arzedilmesini severim.
Buhari

Allah'a duayı, size icabet edeceğinden emin olarak yapın.
Tirmizi

Öyle bir devir gelecek ki, insanoğlu aldığı şeyin helalden mi, haramdan mı olduğuna hiç aldırmayacak.
Buhari

Kim bana iki çenesi arasındaki ile iki ayağı arasındakini (kötü yolda kullanmamayı) te'min ederse, ben de ona Cennet'i te'min ederim.
Tirmizi

Hasta ziyaretinde bulunan kimse, ziyaretten dönünceye kadar cennet meyveleri arasındadır.
Müslim

Bir sürüye salınan iki aç kurdun sürüye verdiği zarar, kişinin mal ve şeref hırsıyla dine verdiği zarardan daha fazla değildir.
Tirmizi

Müminler arasında imanca en kamil olanı, ahlakça en güzel olanıdır. En hayırlınız da ailesine hayırlı olandır.
Tirmizi

Kişinin namazının uzunluğu ve hutbesinin kısalığı onun fıkhının (ilminin) alametidir. Öyle ise, hutbeyi kısa, namazı uzun tutun.
Müslim

Ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki çörek otunda onun için bir deva bulunmasın.
Buhari

Her yedi günde bir gusül edip, başını ve bedenini yıkamak her müslümanın üzerine Allah Te'ala'nın bir hakkıdır.
Müslim

Muhakkak ucb, yani bir insanın kendini beğenip başkasını beğenmemesi yetmiş senelik ibadeti giderir ve mahveder.
Cami'u's Sağir

Suyu deve gibi bir solukta içmeyin, iki-üç solukta (dinlene dinlene) için. Su içerken besmele çekin. Bitirince de Allah'a hamdedin.
Tirmizi

Cuma gecesi veya Cuma günü vefat eden hiçbir müslüman yoktur ki Allah (c.c.) onu kabir fitnesinden korumamış olsun.
Tirmizi

Çorba hüzünlü kimsenin kalbini takviye eder, hastanın kalbinden elemi çıkarır, tıpkı birinizin, su ile yüzünden kiri çıkarması gibi
Tirmizi

Şu ümmetim, rahmete mazhar olmuş bir ümmettir. Ahirette azaba maruz kalmayacaktır. Onun azabı dünyadadır: Fitneler, zelzeleler ve katl.
Ebu Davud

Ümmetimin cennete gireceği kapının genişliği, iyi bir atlının üç gün (veya yıl) yürüme mesafesidir. Onlar (cennet ehli) kapıdan girerken sıkışırlar da omuzları ezilecek hale gelir.
Tirmizi

Yemeği birlikte yiyiniz; besmele çekiniz; yemeğiniz bereketlenir.
Ebu Davud

Kıyamet gününde ümmetimin (iki alameti olacak : Biri) secde sebebiyle alnındaki parlaklık, (diğeri de) abdest sebebiyle kollarındaki parlaklıktır.
Tirmizi

Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki: "Benim celalim adına birbirlerini sevenler var ya! Onlar için nurdan öyle minberler vardır ki, peygamberler ve şehidler bile onlara gıpta ederler."
Tirmizi

Ey Ademoğlu! Eğer fazla malını Allah yolunda harcarsan bu senin için daha hayırlıdır. Kendine saklarsan senin için zararlıdır. Kifaf (yeterli miktar) sebebiyle levm edilmezsin.
Müslim

Siz Allah'a hakkıyla tevekkül edebilseydiniz, sizleri de, kuşları rızıklandırdığı gibi rızıklandırırdı: Sabahleyin aç çıkar; akşama tok dönerdiniz.
Tirmizi

Kimse, öfkeli iken iki kişi arasında hüküm vermesin.
Buhari

Rabbini zikreden kişi ile zikretmeyen kimsenin benzeri diri ile ölü gibidir.
Buhari

Ümmetimin en edepsizi Ashab-ı Kiram'ın aleyhinde fena lisana (kötü söze) cüret eden şerir kimsedir.
Menavi

Devlet makamı, millet tarafından ehli olmayan kimseye saltanat tahtı yapılıp oturtuldu mu, o millet felaketi gözlemelidir.
Buhari

Ümmetim yağmur gibidir, evveli mi, ahiri mi daha hayırlıdır bilinemez.
Tirmizi

Ben bir yere dayanarak yemek yemem.
Buhari, Et'ime 13

Dostunu severken ölçülü sev, günün birinde düşmanın olabilir. Düşmanına da buğzunu ölçülü yap, günün birinde dostun olabilir
Tirmizi, Birr 60

Bir şahıs diğerini Allah (c.c.) için kardeş edindiğinde, ismini, babasının ismini ve kimlerden olduğunu da sorsun. Böyle yapmak muhabbeti daha fazla devam ettirir.
Tirmizi

İstiğfar eden kimse günde yetmiş kere de tevbesinden dönse günahta musır sayılmaz.
Ebu Davud, Salat 361

Kapların ağzını örtün, dağarcık (ve tulukların) ağzını bağlayın. Zira yılda bir gece vardır ki onda veba yağar. Şayet ağzı açık kaba veya bağsız dağarcığa rastlarsa bu vebadan ona mutlaka iner.
Müslim

Dilenmede olan (kötülükleri) bilseydiniz kimse kimseye birşey istemek için asla gitmezdi.
Nesai, Zekat 83

Ruhlar toplanmış cemaatler (gibidir). Onlardan birbiriyle (önceden) tanışanlar kaynaşır, tanışmayanlar ayrılırlar.
Buhari, Enbiya 2

Kim ki, ümmetime iletmek üzere kirk hadis ezberlerse, Kiyamet Günü ben onun sefaatçisi ve sahidi olurum.
Cami'ü's-SaGir c: 3-3629

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 333
favori
like
share