Dna Kimlik Testi - Babalık Testi
Tek yumurta ikizleri dışında bireylerin DNA’ları birbirine %100 benzememektedir. Ancak akrabalık ilişkisi olanlar (ör. anne, baba ve çocuklar) ortak DNA dizileri taşımaktadır. Bu iki özellik gerek iki birey arasındaki benzerlik ya da farklılığı ortaya çıkarmak, gerekse akrabalar arasında ilişki kurmak için kullanılabilmektedir. DNA kimlik testi bilinen kimlik tespiti yöntemleri arasında ayırım gücü en yüksek olanıdır. DNA kimlik testi yaygın olarak nesep ya da babalık tayininde ve Adli Tıp’ta kullanılmaktadır.

DNA parmak izi ebeveynliğin tartışmalı olduğu durumlarda sorunu aydınlatmak için güvenilir bir yöntemdir. Bu yöntemle test edilen erkeğin biyolojik baba olmadığı veya %99 olasılıkla baba olduğu ortaya konabilir.

Yetişkin bireylerin DNA kimlik profili istek üzerine çıkarılabilir. Ancak hukuki veya tıbbi olarak reşit olmayan bireylerin DNA kimlik profili ve bu bireylerin diğer bireyler ile her türlü karşılaştırmalı incelemeleri ancak adli mercilerin onayı veya talebi üzerine yapılır.

Başvuru Nedenleri
· Babalığın tartışmalı olduğu durumlar,
· Çocuğun korunması için,
· Nesep tayini,
· Akrabalık ilişkisinin saptanması,
· Diğer adli tıp vakaları.
· Kan örneğine dayanan DNA kimlik tespitleri kan naklini takip eden 90 gün içinde yapılamaz.

DNA kimlik tespitinin geleneksel serolojik yöntemlere üstünlüğü:
· Kullanımda olan en güvenilir testtir,
· DNA kaynağı olarak kan haricinde dokular (ör. Biyopsi, kemik, otopsi materyali vb.) da kullanılabilir,
· Çocuklar 6 aylık olmadan test edilebilir,
· Test, sadece bir ebeveynin varlığında da yapılabilir,
· Yakın akraba olan olası babalar arasında ayırım yapılabilir.

Test
· Bireyler arasında benzerlik veya farklılığı ortaya çıkarmayı amaçlayan testlerde ilgili bireylerin DNA materyali karşılaştırmalı olarak incelenir. Babalık testinin temeli anne, çocuk ve olası babada DNA polimorfizmlerin incelenip karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Çocukta var olan polimorfizmlerin %50’si anneden, geriye kalan %50’si de biyolojik babadan gelir. Testin sonucunda olası babanın biyolojik baba olma olasılığı %99’dur veya biyolojik baba değildir.

Sonuçlar
· İnceleme 4-6 hafta içinde tamamlanarak ilgili kişilerin genotiplerini içeren detaylı bir rapor ilgili hekime gönderilir.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1098
favori
like
share