Açık İlköğretim Okulu Kayıtları - Açıkilköğretim Kayıtları - ilkokulu Dışardan Bitirme - Ortaokulu Dışardan Bitirme BAŞVURU ŞARTLARI

Kimler Başvurabilir

"15 yaşından gün almış;İlkokul mezunları, Ortaokulun 1, 2 veya 3.sınıfından ayrılanlar, İlköğretim okullarının 5. sınıfını bitirenler ile 6, 7 veya 8.sınıfından ayrılanlar, Ortaokul dışarıdan bitirme sınavından ayrılanlar, Yetişkinler II. Kademe Eğitimini bitirenler, Yetiştirici ve Tamamlayıcı Temel Eğitim B Kursunu bitirenler, Yurtdışında öğrenim görüp İlköğretim Okullarının 6, 7 veya 8. sınıfına denklik yaptıranlar başvurabilirler.

Tutuklu, hükümlü ve bedensel engelli olduklarını belgelendirenler ile özel eğitim gerektirdiğine Özel Eğitim Hizmetleri Kurulundan alınacak belge ile belgelendirenler, askerliğini yapmakta olanlar, çalışanlar ve ev hanımları da yukarıdaki koşullardan birini taşıyorlarsa " başvuru yapabilirler.

Başvuru Belgeleri

"Öğrenim belgesi (Aslı) ,Nüfus cüzdanı fotokopisi (Onaylı) ,Bir adet vesikalık fotoğraf ,Dekont ,İnternetten başvuru formu ,Öğrenci dosyası,Yeni Kayıt ve İntibak İşlemleri"

Açık İlköğretim Okuluna yeni kayıt işlemleri 2009 - 2010 Öğretim yılında 02 Şubat – 30 Haziran 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yeni kayıt işlemleri Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde ve internet ortamında yapılır.

Getirdiğiniz öğrenci belgesine göre;

İkinci kademe okur yazar belgesi olanların ataması 6.sınıfa ,İlkokul mezunu olup Orta okula hiç devam etmemiş olanların ataması 6.sınıfa ,Orta okula başlayıp hiçbir dersten başarılı olamamış olanların ataması 6.sınıfa ,İlkokul mezunu olup Kalfalık - Ustalık belgesi olanların ataması 7.sınıfa ,Orta okul tasdiknamesi ile gelenler ile daha önce dışarıdan bitirme sınavlarına girmiş olanların sınıf atamaları getirdikleri belgeye uygun olarak yapılır.

Kayıt Yenileme

Açık İlköğretim Okulu öğrencileri her öğretim yılı için kayıt yenileme işlemi yapmak zorundadır. Kayıt yenileme işlemi; eğitim ücretinin bankaya yatırılması ve dekont belgesi ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek internet üzerinden yapılır.

Kayıt yenileme işlemini gerçekleştiren öğrenciler "Aktif" duruma geçer ve sınavlara katılma hakkını elde eder.Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler kazanılmış hakları saklı kalmak üzere kayıtları dondurulur. Bu durumdaki öğrenciler sınavlara katılamaz.

Kayıtları dondurulmuş öğrenciler daha sonraki öğretim yıllarında kayıtlarını yenileyerek öğrenimlerine devam edebilirler. Kayıt yenileyen öğrenciler dekontlarının bir nüshasını öğretim yılı boyunca saklamalıdır.

Sınavlar

Açık ilköğretim Okulunda bir öğretim yılında 1.Dönem, 2.Dönem ve Not Yükseltme sınavı olmak üzere üç sınav yapılmaktadır. Her bir ders için yıl sonu notu hesaplanırken 1.ve 2. dönem notlarının aritmetik ortalaması alınır bu yüzden her iki sınava da girmeniz tavsiye edilir.

İkinci dönem sonunda başarı durumunuza göre ; "Doğrudan Sınıf Geçme", "Aritmetik Ortalama İle Sınıf Geçme", "Mezun Olma" ve "Not Yükseltme Sınavına" katılma haklarını elde edebilirsiniz.Bu dönmede sorumlu olarak bir üst sınıfa geçilmez. 1. ve 2. dönem sınav sonuçlarında başarısız olduğunuz dersler için Not Yükseltme sınavına girilir. Bu sınavdan alınan not doğrudan yıl sonu başarı notu olarak işlem görür. Bu sınavda en az "2" aldığınız her dersten başarılı olmuş sayılırısınız

EĞİTİM - ÖĞRETİM

İlköğretim Okullarındaki öğretim programı uygulanır. Öğretim; her bir sınıf için bir ders yılıdır. Bir ders yılı iki dönemden oluşur. Her dönem sonunda girilen sınavların not ortalaması yıl sonu notunu belirler. Öğrenciler yıl sonunda başarısız oldukları dersler için Not Yükseltme Sınavına girerler.

Açık İlköğretim Okulunda Okutulan Dersler

6. Sınıf

Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve A.B, Trafik ve İlk Yardım, Güzel Konuşma Yazma, Turizm

7. Sınıf

Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve A.B, Trafik ve İlk Yardım, Güzel Konuşma Yazma, Turizm, Vatandaşlık ve İ.H. E

8. Sınıf

Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, T.C.İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Din Kültürü ve A.B, Trafik ve İlk Yardım, Güzel Konuşma Yazma, Turizm, Vatandaşlık ve İ.H. E

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 7615
favori
like
share