“Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.” ayetindeki “bin ay” ifadesinin hikmeti nedir?

[COLOR="darkorange"]Cevap:

Kadir Gecesi için bin ay tabirinin kullanılması belli bir sınır koymak için değil, faziletinin çokluğunu ifade etmek içindir. Araplarda büyük bir sayı anlatılmak istendiğinde “bin” kelimesi kullanılırdı. Bu nedenle ayet “bu bir gece içinde o kadar büyük iyilik ve hayır yapılmıştır ki insanlık tarihinde uzun bir zamanda bile bu kadar hayırlı iş yapılmamıştır.” manasını ifade etmektedir. (Tefhimü’l-Kur’an)

“Bin sene” veya “bin asır” değil de “bin ay” tabirinin kullanılması hususunda ise birkaç rivayet vardır:

• Peygamber Efendimiz (asm) İsrail oğullarından bir erin Allah (cc) yolunda bin ay silah giyinmiş olduğunu anlatmıştı. Müslümanlar buna şaştılar ve amelleri kendilerine pek küçük göründü. Allah-ü Teâlâ da Kadir suresini inzal buyurdu. (Beyhakî)

• Resulullah (asm) bir gün İsrailoğulları’ndan dört kişinin seksen sene (bin ay) Allah’a ibadet edip, göz açıp kapayacak kadar bir zaman günah işlemediklerini anlatmış, Eyyûb’ü, Zekeriyya’yı, Hazkil b. Acûz’u, Yuşâ b. Nûn’u zikretmişti. Ashab-ı kiram buna hayret ettiler. Bunun üzerine Cebrail (as) gelip “Ey Muhammed, ümmetin o birkaç kişinin seksen sene (bin ay) ibadetinden hayrete düştüler. Allah-ü Teâlâ sana ondan daha hayırlısını indirmiştir.” diyerek Kadir suresini okudu da, “İşte bu senin ve ümmetinin hayran kalışınızdan daha hayırlıdır.” dedi. Resulullah da sevindi. (İbn-i Ebi Hatim)

[COLOR="darkorange"]Kadir gecesinin alametleri nelerdir?

• “Kadir Gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgâr yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır.” (Taberani)

Melekler tan yeri ağarıncaya kadar yeryüzünde kalırlar. Semaya ilk çıkan Cebrail (as) olur ve o güneşin ufukta belirdiği zamanda çıkar, iki kanadını gerer. Onun yeşil iki kanadı vardır. O saatten başka bunları açmaz. Böylece güneşin ışınları görünmez olur. Sonra bir meleği çağırır ve yukarı çıkarır. Meleklerin nuru ve Cebrail’in (as) iki kanadının nuru birleşir. O gün güneş sürekli kararsız haldedir. (İbn-i Kesir)

• “Kadir Geces’inin emaresi onun parlak ve saf bir gece olmasıdır.
O gecede ay dolunay şeklindedir, durgundur.
Hava ne sıcak, ne soğuktur.
Sabaha karşı hiçbir yıldız kayması olmaz.
Ertesi sabah güneşin dosdoğru çıkması ve dolunay halindeki ay şuaları gibi olur.” (Ahmed)

• Kadir Gecesi köpek uluması duyulmaz. (Gunyet’üt Talibin)

• Kadir Gecesi’nin sabahında güneş doğduğu zaman, biraz donuk doğar şuasız bir tepsi gibi çıkar. (Gunyet’üt Talibin)

• Gönül sahiplerine, veli kullara, taat ehline o gece çok hayret verici şeyler meydana gelir. Bu manayı, Allah (cc) anlatılan sınıftan dilediği kullarına açar ve bu keşif, onların hallerine, kısmetlerine, Aziz Celil Allah’a yakınlık derecelerine göre olur. (Gunyet’üt Talibin)

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 377
favori
like
share
1sidelya Tarih: 15.09.2009 20:34
Paylaşımınız için tşkrler arkadaşım...