Beslemeyle başlayalım İnşallah
بِسْــــــــــــــــــــــمِاﷲِارَّحْمَنِارَّ حِيم
İçinden Kim benim Kırk hadisimi öğrenir ve Taşır ise(yaşamında uygular ise)öğrenirse kıyamet günü salih kişiler ile haşrolunacaktır
40 HADİS
1
اَلدِّينُالنَّصِيحَةُقُلْنَا: لِمَنْ )يَارَسُولَاللَّهِ؟( قَالَ: لِلَّهِوَلِكِتَابِهِوَلِرَسُولِهِوَلأئِمَّةِالْمُس ْلِمِينَوَعَامَّتِهِمْ
(Allah Rasûlü) “Din nasihattır/samimiyettir” buyurdu “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi
Müslim, İmân, 95
2
اَلإِسْلاَمُحُسْنُالْخُلُقِ
İslâm, güzel ahlâktır
Kenzü’l-Ummâl, 3/17, HadisNo: 5225
3
مَنْلاَيَرْحَمِالنَّاسَلاَيَرْحَمْهُاللَّهُ
İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez
Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16
4
يَسِّرُواوَلاَتُعَسِّرُواوَبَشِّرُواوَلاَتُنَفِّرُ وا
Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz
Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6
5
إنَّمِمَّاأدْرَكَالنَّاسُمِنْكَلاَمِالنُّبُوّ َةِ:
إذَالَمْتَسْتَحِفَاصْنَعْمَاشِئْتَ
İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözüdür
Buhârî, Enbiyâ, 54; EbuDâvûd, Edeb, 6
6
اَلدَّالُّعَلىَالْخَيْرِكَفَاعِلِهِ
Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir
Tirmizî, İlm, 14
7
لاَيُلْدَغُاْلمُؤْمِنُمِنْجُحْرٍمَرَّتَيْنِ
Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz(Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez)
Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63
8
اِتَّقِاللَّهَحَـيْثُمَاكُنْتَوَأتْبِـعِالسَّـيِّـ ئَةَالْحَسَنَةَتَمْحُهَا
وَخَالِقِالنَّاسَبِخُلُقٍحَسَنٍ
Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran
Tirmizî, Birr, 55
9
إنَّاللَّهَتَعَالىيُحِبُّإذَاعَمِلَأحَدُكُمْعَمَلا ًأنْيُتْقِنَهُ
Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur
Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, 1/275; Beyhakî, fiu’abü’l-Îmân, 4/334
10
اَلإِيمَانُبِضْعٌوَسَبْعُونَشُعْبَةًأفْضَلُهَاقَوْ لُلاَإِلهَإِلاَّاللَّهُوَأدْنَاهَاإِمَاطَةُاْلأذَى عَنِالطَّرِيقِوَالْحَيَاءُشُعْبَةٌمِنَاْلإِيـ مَانِ
İman, yetmiş küsur derecedir En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur)” sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır Haya da imandandır
Buhârî, Îmân, 3; Müslim, Îmân, 57, 58
11
مَنْرَأَىمِنْكُمْمُنْكَرًافَلْيُغَيِّرْهُبِيَدِهِف َإِنْلَمْيَسْتَطِـعْفَبِلِسَانِهِفَإِنْلَمْيَسْتَط ِـعْفَبِقَلْبِهِوَذَلِكَأضْعَفُاْلإِيـمَانِ
Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun Bu da imanın en zayıf derecesidir
Müslim, Îmân, 78; Ebû Dâvûd, Salât, 248
12
عَيْنَانِلاَتَمَسُّهُمَاالنَّارُ: عَيْنٌبَـكَتْمِنْخَشْيَةِاللَّهِوَعَيْنٌ
بَاتَتْتَحْرُسُفِيسَبِيلِاللَّهِ
İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz
Tirmizî, Fedâilü’l-Cihâd, 12
13
لاَضَرَرَوَلاَضِرَارَ
Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur
İbn Mâce, Ahkâm, 17; Muvatta’, Akdıye, 31
14
لاَيُؤْمِنُأحَدُكُمْحَتَّىيُحِبَّلأخِيهِمَايُحِبُّ لِنَفْسِهِ
Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz
Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71
15
اَلْمُسْلِمُأخُوالْمُسْلِمِلاَيَظْلِمُهُوَلاَيُسْل ِمُهُمَنْكَانَفِيحَاجَةِأخِيهِكَانَاللَّهُفِيحَاجَ تِهِوَمَنْفَرَّجَعَنْمُسْلِمٍكُرْبَةًفَرَّجَاللَّه ُعَنْهُبِهَاكُرْبَةًمِنْكُرَبِيَوْمِالْقِيَامَةِوَ مَنْسَتَرَمُسْلِمًاسَتَرَهُاللَّهُيَوْمَالْقِيَامَ ةِ
Müslüman müslümanın kardeşidir Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır Kim bir müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter
Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58

16
لاَتَدْخُلُونَالْجَنَّةَحَتَّىتُؤْمِنُواوَلاَتُؤْم ِنُواحَتَّىتَحَابُّوا
İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız
Müslim, Îmân, 93; Tirmizî, Sıfâtu’l-Kıyâme, 56
17
اَلْمُسْلِمُمَنْسَلِمَالنَّاسُمِنْلِسَانِهِوَيَدِه ِ
Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir
Tirmizî, Îmân, 12; Nesâî, Îmân, 8
18
لاَتَبَاغَضُواوَلاَتَحَاسَدُواوَلاَتَدَابَرُواوَكُ ونُواعِبَادَاللَّهِإخْوَانًا
وَلاَيَحِلُّلِمُسْلِمٍأنْيَهْجُرَأخَاهُفَوْقَثَلاَ ثِةِاَيَّامٍ
Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz
Buhârî, Edeb, 57, 58
19
إنَّالصِّدْقَيَهْدِيإلَىالْبِرِّوَإنَّالْبِرَّيَهْ دِيإلَىالْجَنَّةِوَإنَّالرَّجُلَلَيَصْدُقُحَتَّىيُ كْتَبَعِنْدَاللَّهِصِدِّيقًاوَإنَّالْكَذِبَيَهْدِي إلَىالْفُجُورِوَإنَّالْفُجُورَيَهْدِيإلَىالنَّارِو َإنَّالرَّجُلَلَيَـكْذِبُحَتَّىيُكْتَبَعِنْدَاللَّ هِكَذَّابًا
Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür İyilik de cennete götürür Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır Yalancılık kötüye götürür Kötülük de cehenneme götürür Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb (çok yalancı) diye yazılır
Buhârî, Edeb, 69; Müslim, Birr, 103, 104
20
لاَتُمَارِأخَاكَوَلاَتُمَازِحْهُوَلاَتَعِدْهُمَوْع ِدَةًفَتُخْلِفَهُ
(Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme
Tirmizî, Birr, 58
21
تَبَسُّمُكَفِيوَجْهِأخِيكَلَكَصَدَقَةٌوَأمْرُكَبِا لْمَعْرُوفِوَنَهْيُكَعَنِالْمُنْكَرِصَدَقَةٌوَإِرْ شَادُكَالرَّجُلَفِيأرْضِالضَّلاَلِلَكَصَدَقَةٌوَإِ مَاطَتُكَالْحَجَرَوَالشَّوْكَوَالْعَظْمَعَنِالطَّر ِيقِلَكَصَدَقَةٌ
(Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır
Tirmizî, Birr, 36
22
إِنَّاللَّهَلاَيَنْظُرُإِلَىصُوَرِكُمْوَأمْوَالِكُ مْوَلـكِنْيَنْظُرُإِلَىقُلُوبِكُمْوَأعْمَالِك ُمْ
Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar
Müslim, Birr, 33; ‹bn Mâce, Zühd, 9;
Ahmed b Hanbel, 2/285, 539
23
رِضَىالرَّبِّفيرِضَىالْـوَالِدِوَسَخَطُالرَّبِّفيس َخَطِالْـوَالِدِ
Allah’ın rızası, anne ve babanın rızasındadır
Allah’ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir
Tirmizî, Birr, 3
24
ثَلاَثُدَعَوَاتٍيُسْتَجَابُلَهُنَّلاَشَكَّفِيهِنَّ :
دَعْوَةُالْمَظْلُومِ،وَدَعْوَةُالْمُسَافِرِ،وَدَعْ وَةُالْوَالِدِلِوَلَدِهِ
Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir:
Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına duası
İbn Mâce, Dua, 11
25
مَانَحَلَوَالِدٌوَلَدًامِنْنَحْلٍأَفْضَلَمِنْأدَبٍ حَسَنٍ
Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir
hediye veremez
Tirmizî, Birr, 33
26
خِيَارُكُمْخِيَارُكُمْلِنِسَائِهِمْ
Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır
Tirmizî, Radâ’, 11; ‹bn Mâce, Nikâh, 50
27
لَيْسمِنَّامَنْلَمْيَرْحَمْصَغِيرَنَاوَيُوَقِّرْكَ بِيرَنَا
Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı
göstermeyen bizden değildir
Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66
28
كَافِلُالْيَتِيمِلَهُأوْلِغَيْرِهِأنَاوَهُوَكَهَات َيْنِفيِالْجَنَّةِوَأشَارَبِالسَّبَّابَةِوَالْوُسْ طَى
Peygamberimiz işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek: “Gerek kendisine ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben, cennette işte böyle yanyanayız” buyurmuştur
Buhârî, Talâk, 25, Edeb, 24; Müslim, Zühd, 42
29
اِجْتَنِبُواالسَّبْعَالْمُوبِقَاتِقَالُوايَارَسُول َللهِوَمَاهُنَّقَالَ: اَلشِّرْكُبِاللَّهِوَالسِّحْرُوَقَتْلُالنَّفْسِالّ َتِيحَرَّمَاللَّهُإلاَّبِالْحَقِّوَأكْلُالرِّبَاوَ أكْلُمَالِاْليَتِيمِوَالتَّوَلِّييَوْمَالزَّحْفِوَ قَذْفُالْمُحْصَنَاتِالْغَافِلاَتِالْمُؤْمِنَا تِ
(İnsanı) helâk eden şu yedi şeyden kaçının Onlar nelerdir ya Resulullah dediler Bunun üzerine: Allah’a şirk koşmak, sihir, Allah’ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak buyurdu
Buhârî, Vasâyâ, 23, Tıbb, 48; Müslim, Îmân, 144
30
مَنْكَانَيُؤْمِنُبِاللَّهِوَالْيَوْمِالآخِرِفَلاَي ُؤْذِجَارَهُوَمَنْكَانَيُؤْمِنُبِاللَّهِوَالْيَوْم ِالآخِرِفَلْيُكْرِمْضَيْفَهُوَمَنْكَانَيُؤْمِنُبِا للَّهِوَالْيَوْمِالآخِرِفَلْيَقُلْخَيْرًاأوْلِيَصْ مُتْ
Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, komşusuna eziyet etmesin Allah’a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun
Buhârî, Edeb, 31, 85; Müslim, Îmân, 74, 75
31
مَازَالَجِبْرِيلُيُوصِينِيبِالْجَارِحَتَّىظَنَنْتُ أنَّهُسَيُوَرِّثُهُ
Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki;
ben (Allah Teâlâ) komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim
Buhârî, Edeb, 28; Müslim, Birr, 140, 141
32
اَلسَّاعِيعَلَىالأرْمَلَةِوَالْمِسْكِينِكَالْمُجَا هِدِفِيسَبِيلِاللَّهِ
أوِالْقَائِمِاللَّيْلَالصَّائِمِالنَّهَارَ
Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden
veya gündüzleri (nafile) oruç tutup, gecelerini (nafile) ibadetle
geçiren kimse gibidir
Buhârî, Nafakât, 1; Müslim, Zühd, 41;
Tirmizî, Birr, 44; Nesâî, Zekât, 78
33
كُلُّابْنِآدَمَخَطَّاءٌوَخَيْرُالْخَطَّائِينَالتَّ وَّابُونَ
Her insan hata eder
Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir
Tirmizî, Kıyâme, 49; İbn Mâce, Zühd, 30
34
عَجَبًالأمْرِالْمُؤْمِنِإِنَّأمْرَهُكُلَّهُخَيْرٌو َلَيْسذَاكَلأحَدٍإِلاَّلِلْمُؤْمِنِ: إِنْأصَابَتْهُسَرَّاءُشَـكَرَفَـكَانَخَيْرًالَهُوَ إِنْأصَابَتْهُضَرَّاءُصَبَرَفَـكَانَخَيْرًالَ هُ
Mü’minin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır; O’nun her işi hayırdır Eğer bir genişliğe (nimete) kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur Eğer bir darlığa (musibete) uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur
Müslim, Zühd, 64; Dârim”, Rikâk, 61
35
مَنْغَشَّـنَافَلَيْسمِنَّا
Bizi aldatan bizden değildir
Müslim, Îmân, 164
36
لاَيَدْخُلُالْجَنَّةَنَمَّامٌ
Söz taşıyanlar (cezalarını çekmeden ya da affedilmedikçe)
cennete giremezler
Müslim, Îmân, 168; Tirmizî, Birr, 79
37
أعْطُواالأجِيرَأجْرَهُقَبْلَأنْيَجِفَّعَرَقُه ُ
İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz
İbn Mâce, Ruhûn, 4
38
مَامِنْمُسْلِمٍيَغْرِسُغَرْسًاأوْيَزْرَعُزَرْعًافَ يَـأكُلُمِنْهُ
طَيْرٌأوْإِنْسَانٌأوْبَهِيمَةٌإِلاَّكَانَلَهُبِهِص َدَقَةٌ
Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır
Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Müsâkât, 7, 10
39
إِنَّفِيالْجَسَدِمُضْغَةًإِذَاصَلَحَتْصَلَحَالْجَس َدُكُلُّهُ
وَإِذَافَسَدَتْفَسَدَالْجَسَدُكُلُّهُألاَوَهِيَالْ قَلْبُ
İnsanda bir organ vardır Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur Dikkat edin! O, kalptir
Buhârî, Îmân, 39; Müslim, Müsâkât, 107
40
اِتَّقُوااللَّهَرَبَّـكُمْوَصَلُّواخَمْسَـكُمْوَصُ ومُواشَهْرَكُمْوَأدُّوازَكَاةَأمْوَالِكُمْوَأطِيعُ واذَاأمْرِكُمْتَدْخُلُواجَنَّةَرَبِّـكُمْ
Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin (Böylelikle) Rabbinizin cennetine girersiniz
Tirmizî, Cum’a, 80

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 446
favori
like
share