Sonuç olarak şöyle diyebilirmiyiz? İslamın olmazsa olmaz şartlarını hafife alıp kabul etmeyenleri kesinlikle müslüman değildir.Bu durum sünniler için de geçerlidir.Bir müslüman,islamın şartlarını yerine getirmeyebilir,o zaman günahkardır ama inkar eder veya alay ederse dinden çıkar.Alevilerden islamın şartlarına inanan,yerine getirenleri müslümandır.Gerçi ben hiç camiye giden veya ramazanda oruç tutan alevi görmedim.Ama biz şöyle bağlayalım isterseniz "Lailahe illallah Muhammederresulullah" diyen herkes müslümandır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 15003
favori
like
share
Terakkiperver Tarih: 21.05.2012 12:56
[QUOTE=mucıze;4866359]islamın şartı 5 namaz kılmak oruç tutmak hacca gittmek kelimei sahadet getirmek hangi alevi bunları yapıyor peki.

Aleviler geleneksel İslam anlayışındadırlar.Bunlar öyle namaza, abdeste, oruca pek önem vermezler.ONLAR ANCAK SAZLARLA TINGIRTILARLA İBADET ETTİKLERİNİ SANIRLAR.
mucıze Tarih: 20.05.2012 18:25
islamın şartı 5 namaz kılmak oruç tutmak hacca gittmek kelimei sahadet getirmek hangi alevi bunları yapıyor peki.
Terakkiperver Tarih: 19.01.2011 12:47
Aslında alevilerin aralarına sızan masonlar, sosyalistler, ateistler temizlenirse alevilik aslına döneceğinden şüphem yoktur.

Namazsız, abdestsiz alevilik olmaz.Eğer bunlar alevilikte yoktur diyorlarsa bilin ki art niyetliler aleviliğin kökünü kurutmaya başlamışlardır diyebiliriz..

Benim çok samimi bir alevi arkadaşım var.Ona aleviliğin gerçek yüzÜnü anlattığım da dondu kaldı.Her zaman olmasa da arasıra camimize gelip bizimle birlikte saf tutup namazını kılmıştır ve kılmaya da az da olsa devam etmektedir. Bu arada cemevine de gitmiyor artık.Çünkü cemevinin ne demek olduğunu iyice anlamıştır...
Hatta bazı alevilere de bazen soru sorup bana karşı cevapsız kalmışlardır.Mesela, bir tane ayet hadis veya Hz.Ali efendimizin sözünden bana anlatın dedimse de anlatamamışlardır.Anladım ki kendisi alevi değil ateistmiş.Bazı konularda da tartıştık ama gelin görün ki Kur'an'ı inkar eden bir kimse ne müslümandır ne de alevidir.Olsa olsa bunlar sinsi alevi düşmanı olup sahte alevilerdir.Böyle şahıslar alevilerin arasında barındığı müddetçe gerçek alevilik anlaşılamıyacaktır, vesselam...
paye Tarih: 18.01.2011 22:13
alevileri birbirinden kopuk, parçalara ayrılmış 15 -20 grup aralarında islamı inkar edenler de fazla biz onlara müslüman desek bile onlar ''müslüman'' üst kimliğini kabul etmiyor. ibadethane ler ayrı.inanç esasları ayrı.nasıl müslümanlık bu.
M.Kutsi Çil Tarih: 18.01.2011 21:59
Terakkiperver kardeşim,yazdığın her kelimeye,hatta her harfe imzamı atarım.Allah razı olsun konu bu kadar açıklanır yani.Teşekkürler kardeşim.
makrao Tarih: 18.01.2011 18:22
aleviler namazi orucu hacci kabul etmiyor şimdi son zamanlardada din dersleri kaldirilsin diyanet kapatılsın diye bas bas bağiriyorlar sonrada cıkıp bizde müslümanız diyorlar bu müslümanlık bizim bilmediğimiz deişik tarzda bir müslümanlık!!!!!!!
GS2004 Tarih: 18.01.2011 18:04
Aslında bir Müslüman’ın veya bir tarikatın Hz. Ali muhabbetini meslek ve meşrebine esas almasının dinen hiçbir mahzuru yoktur. Diğer sahabelere tecâvüz etmemek, Kur'an ve Sünnet'in ışığında namazını kılmak, orucunu tutmak ve diğer sorumluluklarını yerine getirmek kaydı ile, Hz. Ali ve Ehl-i Beyt muhabbetini rehber edinmenin hiçbir mahzuru yoktur. Gerçek şu ki, Kitap ve Sünnet'i bilen ve gereği gibi yaşayan hakikî bir Alevî, ancak Allah-ü Teâlâ'yı ma'bûd olarak tanır. Kendisini, İslâmîyet’in bir ferdi olarak bilir, Peygamberimizi, en son Peygamber, Kur'ân-ı Kerîm'i de son semavî kitap kabul eder.

Bu sun’î ayrılığın ortadan kalkmasının tek yolu, Kur'an'ın ışığı altına girmek ve O'nu yegâne ölçü kabul etmektir. Nitekim Cenâb-ı Hak Kur'ân-ı Kerim'de, “Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız ve ayrılmayınız.” buyurmakla, bütün Müslümanların Kur'an etrafında toplanmasını emretmektedir.

Bu anlayış içinde sualin cevabını vermeye çalışacağım.

Önce Alevîliğin ne olduğunu belirlememiz gerekir ki, hüküm vermekte isabet edelim. Gerçekten de Alevîlik nedir? Evet, cevabını aradığımız soru budur. Alevîliğin ne olduğunu belirleyebilsek mesele biter.

- Alevilik Kur'ân'ın dışında olamaz. Sünnetin zıddına anlaşılamaz. Peygamber Efendimiz'in yaşayışına ters şekilde yorumlanamaz, Alevîlik'te namaz, oruç, hac, zekât gibi dinî emirlerin hepsi de vardır ve mevcuttur. Aksini iddia edenler Alevîliği kendi maksatlarına âlet etmek isteyenlerdir. Onların oyununa gelinmemeli, Aleviliği İslâm'ın dışında göstermek isteyenlere itibar edilmemelidir...

Alevîlik böyleyse bir diyeceğimiz olmaz. Din kardeşi anlayışı içinde bakarız kendilerine, hatta bir kısım kusur ve noksanlarını da görmezlikten geliriz. Çünkü hepimizde vardır kusur ve amel eksikleri...

Ancak böyle değil de, alevîlik bazılarının iddia ettikleri gibi ise... Yani:

- Namaz, oruç, zekât yoksa; ibadetlerini sadece bir kalb, gönül meselesi telâkki ediyor, beş vakit namazı inkarda bulunuyorlarsa: Resulüllah 'ın raşid halifelerine hürmetsizliği esas alıyor, bazı tarihî olayları günümüze taşıyarak düşmanlığı canlı tutmayı düşünüyorlarsa; bilhassa farz olan guslü kabul etmiyor, cünüblükten sonra yıkanmayı uygun bulmuyorlarsa böyle insanlara müslüman demek mümkün değildir.


Kur'ân'ı kutsal kitabımız olarak esas alıyorlarsa, Kur'ân'ın mânâsının sünnette açıklandığını kabul ediyorlarsa, Resulüllah'ın ve Ehli Beytin yaşayışını örnek biliyorlarsa aramızda temelde ayrılık yok demektir. Diğer farklılıkları hoşgörmek mümkün olabilir.

Farzları kabul eden kimse mü'mindir. Kabul etmeyen ise inkarcı konumundadır. Bunu tesbit ise, görüşüp konuşmakla mümkün olur. Görüşüp konuşmadan kestirip atmak peşin hükümlülük olur.

Bu şartlara uyan bir alevi ehli imandır. Bu bakımdan her kesimde olduğu gibi aleviler içerisinde de müslüman ve gayr-i müslimler bulunmaktadır.

Bir mühim noktaya daha işaret etmek isterim:

Alevîlik Kur'ân'm dışında olamaz. Sünnetin zıddına anlaşılamaz. Peygamber Efendimiz'in yaşayışına ters şekilde yorumlanamaz. Alevîlik'te namaz, oruç, hac, zekât gibi dinî emirlerin hepsi de vardır ve mevcuttur. Aksini iddia edenler Alevîliği kendi maksatlarına âlet etmek isteyenlerdir. Onların oyununa gelinmemeli, Alevîliği İslâm'ın dışında göstermek isteyenlere itibar edilmemelidir... Resûlüllah'ın damat ve kayınpederliğe lâyık bulduklarını sevmek ve saymak bizim görevimizdir.

Terakkiperver Tarih: 18.01.2011 14:04
Kimse ne aleviliğiyle veya sünniliğiyle öğünmesin.Önemli olan, itikadımızın düzgün oluşudur.Nice müslümanım diyen kimseleri gördüm ki bir çoğunun itikadı boZuktur.İtikadı bozuk olanların cennete gitmesi çok zordur.

Eğer bir müslüman neye ve nasıl inandığını bilmiyorsa o kişinin müslümanlığından şüphe edilir..Mesela, bazı çevrelerde; (haşa ve kella) "Allah Baba", "melekler Allah'ın kızlarıdır", Allah yukarda, gökte bizi görüyor" gibi laflar eden ve bu şekilde inanan kimse farkında olmadan kafir olmuştur.Bu şekilde inananın itikadı bozuk demektir ve asıl akaid ilmini öğrenmesi farzın farzıdır.Yoksa imanına halel gelebilir.

Alevilik din değildir sadece müslüman görünümünde etkinliktir.Alevilerin cemevlerinde sazlı sözlü dıngırtılar çalarak, dedeye secde ve rüku ederek güya Allah'a ulaştığını söylemeleri kendilerini aldatmaktan başka bir şey değildir.Hatta bazı cemevlerinde bir ayetin sazla çalınıp teganni ettiklerine şahit olduk.Bu nasıl bir din anlayışıdır ki bunu kim bana izah edebilecek?.

Bu sözlerim alevi kardeşlerimi kızdırmasın.Zira biz her zaman gerçekleri söyleriz.
Son yıllarda aleviliğin özünden çıkıp içlerinde mason, sosyalist, ateistler olduğunu artık sezmekteyiz.Aleviler de Allah ve resulüne inanırlar ama gelin görün ki bambaşka bir ortam içinde cemevlerinde ibadet yaptıklarını zannetikleri aşikardır.

Ben asla sünniliğimle övünmüyorum.Lakin ben salih bir amel işleyebiliyorsam işte gerçek müslüman böyle olmalıdır diyebilirim.Kuru kuruya "bizde Allah'a inanıyoruz,peygamberin yolundayız diye dindışı yaşantı varsa ben onların müslümanlığından şüphe ederim..

Alevilerin niçin namaz kılmadıklarını, neden ramazan orucunu tutmadıklarını saçam sözler sarfederek mazeret uydurduklarını gayet iyi biliriz.

"Ayinesi iştir, kşinin lafına bakılmaz" sözü her zaman geçerlidir.Bu yüzden herkes kendisinin nasıl bir imana sahip olduğunu, Allah için neler yaptığını hayatında bunları incelesin bz ona bakarız.Diğerleri ise teferuattır...

Alevilikle ilgili konuşacağımız daha birçok sözümüz vardır.Maksadımız, aleviliği eleştirmek değil, onun özünü burada anlatmaya çalışmak ve alevilerin gerçek aleviliğin ne olduğunu anlatmaya çalışmaktır.Kıyısından köşesinden alevilik olmaz.Alevilik çok geniş bir konudur.Eğer bir kimse ben aleviyim diyorsa Kur'an ve sünneti yaşaması elzemdir ve buna mecburdur..

Ehli Beyt'i bizler alevilerden daha çok severiz.Aleviler sadece dilinde sevgilerini dolarlar.Halbuki ehli beytin hayatında kesinlikle farzları ve sünnetleri yaşamak varken bu neden gizlenir, niye anlatılmaz.Bunu bir alevi kardeşimiz izah etsin öğrenelim nasılmış bakalım.Ehli Beyt; Kur'ansız,abdestsiz, namazsız yaşamazdı, nasıl oluyor da namazsız bir ehli beyt düşünülür?

Caferilerde namaz abdest varken niye Bektaşilerde bunlar yok, noluyor, böyle alevilik mi olur Allah aşkına!?Bektaşiler neden vakit namazı kılmazlar?.Caferiler de alevidir ama Bektaşilerden daha ileridirler...

Biz burada diğer alevilerden henüz bahsetmedik.Sırası geldiğinde bahsedeceğiz.Dedim ya, bu konu çok geniştir.Şimdilik diyeceklerim bu kadardır.Şu anda ben internetkafeden yazdığım için fazla vaktim de yoktur.İnşaallah evimize döndüğümüzde bu mesajımdan sonra verilecek yorumlara cevabımız olacaktır.

Sabredin, bekleyin...
M.Kutsi Çil Tarih: 14.01.2011 22:00
Sonuç olarak şöyle diyebilirmiyiz? İslamın olmazsa olmaz şartlarını hafife alıp kabul etmeyenleri kesinlikle müslüman değildir.Bu durum sünniler için de geçerlidir.Bir müslüman,islamın şartlarını yerine getirmeyebilir,o zaman günahkardır ama inkar eder veya alay ederse dinden çıkar.Alevilerden islamın şartlarına inanan,yerine getirenleri müslümandır.Gerçi ben hiç camiye giden veya ramazanda oruç tutan alevi görmedim.Ama biz şöyle bağlayalım isterseniz "Lailahe illallah Muhammederresulullah" diyen herkes müslümandır.