Habis Tümörü - Habis Tümörü Nedir - Habis Tümörü Hakkında

Yassı epitel hücreli kanser: Elin en sık görülen habis tümörüdür. Habis tümörlerin genişçe bir kıs mının metastaz yapma potansiyeli mevcuttur. Sık lıkla ilk metastaz lenf nodlarına olur. Güneş ışığına maruz kalma en büyük etyolojik nedendir; Semp tomlar asemptomik'den kronik yaraya kadar de ğişkenlik gösterir. Fizik muayenede küçük hiper-keratotik veya ülsere lezyonlar tesbit edilebilir; elin dorsal yüzünde ise geniş kitleler görülebilir. Muayene sırasında bölgesel lenf nodları muayene edil melidir. Radyolojik değerlendirmede akciğer grafisi ile metastaz bulgusu aranır. Tedavi sırasında ya pılan cerrahi eksizyon, tümörün tamamına ilave olarak çevreleyen normal doku engeli ile birlikte yapılmalıdır. Klinik olarak endike ise bölgesel len-fadenektomi yapılmalıdır.

Bazal hücreli kanser: Üst ekstremitede nadir dir, kist şeklinde, pigmente, kenarları kabarık inci şeklinde görülebilir; subungual yerleşebilir. Orta ve ileri yaşlarda görülür.

Melanoma nedir, Melanoma Belirtileri: Sıklıkla yüksek habasette cilt tümö rüdür, omuzdan subungual bölgeye kadar her yer de görülebilir. Pigmente lezyonların görünümü, özellikle renk, nodularite değişikliği veya sınır dü zensizliği gelişmesi; yeni pigmente alanların oluş ması ile birlikte büyüklük değişimleri ve renk ka yıpları; tırnak şekil bozuklukları; kronik tırnak en feksiyonları ile hasta semptomatik olabilir. Tedavi evrelemeye göre değişkenlik gösterir.

Sarkom nedir, Sarkomlar: Metastazlarını sıklıkla hematojen yolla yaparlar. Alveolar rabdomyosarkom, sinovyal sarkom ve epiteloid sarkom elin sık görülen sarkomlarıdır.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 547
favori
like
share