Değerler, İlkeler, İnançlar (Neyi temsil ediyoruz?)
Kurum değerleri, faaliyet ve kararlarda sınırları belirleyen kriterleri oluşturmaktadır. Bu haliyle değerler; vizyonun temeli, kurumun ayırt edicilik ilkeleri, çalışanların duygularını geliştiren ve özen gösterilen amaçlardır. Değerler yol gösterici olarak çalışanları; kurumun düzeni, güvenliği ve gelişimine uygun davranışlara teşvik etmektedir.
Çalışanların kurumu kavradığının başlıca göstergesi olan değerler, kurum kültürünün de temelini oluşturmaktadır. Kurum değerlerinin paylaşılması, çalışanların hedefleriyle uyumunun sağlanması gereklidir. Dolayısıyla kurum değerlerinin diğer bir işlevi de hedeflere yönlendirmek ve bir konuya odaklanmış kurum sinerjisini oluşturmaktır.
Kurum değerlerinin belirlenmesinde:

1. Temel inançlarımız nedir?
2. Ahlakî kurallarımız nedir?
3. Davranış kurallarımız nedir?
4. Özen gösterdiğimiz amaçlar nedir?
5. İdeallerimiz nedir?
6. Aldığımız kararların doğru veya yanlış olduğuna nasıl karar veririz?
7. Yaptığımız davranışların doğru veya yanlış olduğuna nasıl karar veririz?
Hangi kıstasları esas alırız?

sorularının cevapları aranmalıdır.
Kurum değerleri:

· Niceliksel olmaktan çok nitelikseldir.
· Açık ve özlü biçimde ifade edilmelidir.
· Anlamlı, sürekli ve ulaşılabilir olmalıdır.

Kurum değerlerinin belirlenmesi için öncelikle bugünkü durum ortaya çıkarılmalıdır. Bunun için beyin fırtınası tekniği kullanılarak, çalışanların görüş ve düşünceleri öncelikle alınmalı, çevrenin, yasaların, müşteri ve diğer paydaşların beklentileri doğrultusunda, gelecek hayaline bağlı olarak geliştirilmelidir.
Sahiplenmeyi ve bağlılığı sağlamlaştırmanın en iyi yolunun katılım olduğu dikkate alınarak, kurumun değerleri çalışanlar, müşteriler ve diğer paydaşlarla paylaşılmalıdır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 581
favori
like
share