ad astra per aspera - zorluklarla yıldızlara kadar
Alea iacta est - Ok yaydan çıktı (Sezar)
Amantes sunt amentes - Aşıklar çılgındır
Amor omnia vincit - Aşk her güçlüğü yener
Ars artis gratia - Sanat sanat içindir
Ars longa, vita brevis - Sanat uzun, hayat kısa
auri sacra fames - altına duyulan lanetli açlık
Aut disce aut discede - Ya öğren, ya terket
Bene nati, bene vestiti, et mediocriter docti - İyi aileden gelme, iyi giyimli ama vasat eğitimli
Beneficium accipere libertatem est vendere - Yapılan bir lütfu kabul etmek özgürlüğünü satmaktır
Bonitas non est pessimis esse meliorem - İyi olmak en kötüden daha iyi olmak anlamına gelmez

Carpe diem, quam minimum credula postero - Gününü yaşa, yarına olabildiğince az güven (Horatius)
Cetera quis nescit? - Gerisini kim bilmez?
Cogito, ergo sum - Düşünüyorum, öyleyse varım (Descartes)
Contraria contraiis curantur - Zıtlar zıtlara iyi gelir

Dabit deus his quoque finem - Bu da geçer (Vergillius)
Damnant quod non intelligunt - Anlamadıkları şeyleri kınarlar
de facto - gerçekte
De gustibus et coloribus non est disputandum - Zevkler ve renkler tartışılmaz
De mortuis nil nisi bonum - Ölüler hakkında sadece iyi şeyler konuşunuz
De profundis clamavi ad te Domine - Derinliklerden sana seslendim Ya Rab
Docendo discitur - Öğreten öğrenir
Dum spiro spero - Nefes aldığım sürece umuyorum
Dum vivimus vivamus - Hayattayken yaşayalım

Ego primum tollo, nominor quoniam leo - En iyi parçayı ben alıyorum, çünkü aslan benim (Phaedrus)
Errare humanum est - Hata yapmak insana mahsustur
Esse quam videri - Öyle görünmek değil, öyle olmak (Sallust)
Et tu, Brute - Sen de mi Brütüs (Sezar)
Exegi monumentum aere perennius - Bronzdan daha uzun süre dayanacak bir anıt diktim
Ex nihilo nihil fit - Hiçlikten hiçlik çıkar (Lucretius)

Faber est suae quisque fortunae -Her insan kendi kaderini kendi yazar (Appius Claudius Caecus)
Facilius est multa facere quam diu - Bir çok şey yapmak, hayat boyu tek şey yapmaktan kolaydır
Facito aliquid operis, ut semper te diabolus inveniat occupatum - Hep çalışın ki şeytan sizi hep meşgul bulsun (Aziz Jerome)
facta non verba - işe bak lafa bakma
Felix qui potuit rerum cognoscere causas - Şanslı kişi nedenleri anlayabilmiş olan kişidir
Festina lente - Yavaşça acele et
Fiat lux! - Işık olsun!
Finis coronat opus - Bitirmek işi taçlandırır
Flamma fumo est proxima - Ateş olmayan yerden duman çıkmaz
Fluctuat nec mergitur - Dalgalarda savrulur ama batmaz
Fraus latet in generalibus - Genellemeler hataya gebedir

Hominem te memento - Sadece bir insan olduğunu unutma
Homo homini lupus - İnsan insanın kurdudur (gönderen: İbrahim İbram)
Humanius est deridere vitam quam deplorare - Hayata gülmek hayat için ağlamaktan daha uygar bir davranıştır (Seneca)

Id est genus hominum - İnsan cinsi böyledir (Terentius)
Ignorantia legis neminem excusat - Kanunu bilmemek bir mazeret değildir
In medio tutissimus ibis - Orta yol en güvenlisidir (Ovidius)
Inventas vitam iuvat excoluisse per artes - Buluşlar sanat yoluyla güzelleştirilen hayatı genişletir (Nobel madalyası)
In vino veritas - Gerçek şaraptadır
Ipsa scientia potestas est - Bilgi tek başına bir güçtür (Bacon)
ipso facto - bu sebeple
Ira furor brevis est - Kızgınlık kısa süren bir deliliktir
iustitia omnibus - herkese adalet

Labor omnia vincit - Emek her şeyi yener

magnum opus - bir şaheser
Mea mihi conscientia pluris est quam omnium sermo - Vicdanım bana diğer insanların söyleyeceklerinden daha çok şey ifade eder (Çiçero)
Medice, cura te ipsum - Doktor, sen önce kendini iyi et
Mendacem memorem esse oportere - Bir yalancının iyi bir hafızası olmalıdır (Quintilian)
Mens sana in corpore sano - Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur
Militat omnis amans - Her aşık bir savaşçıdır (Ovidius)

Nec verbum verbo curabis reddere fidus interpres - Dürüst bir çevirmen kelimesi kelimesine çevirmemelidir
Nemo enim est tam senex qui se annum non putet posse vivere - Hiç kimse bir yıl daha fazla yaşayacağını düşünmeyecek kadar yaşlı değildir (Çiçero)
Nemo est liber qui corpori servit - Bedenine hizmet eden kimse özgür değildir (Seneca)
Nemo me impune lacessit - Karşılığını ödemeden kimse bana zarar vermez
Nescire autem antequam natus sis quid acciderit, id est semper esse puerum - Doğmadan önce olanları bilmemek sürekli çocuk kalmaktır (Çiçero)
Nihil est ab omni parte beatum - Her güzelin bir kusuru vardır
Nihil tam absurde dici potest, quod non dicatur ab aliquo philosophorum - Daha önce bir filozof tarafından dile getirilmemiş hiçbir saçma laf yoktur (Çiçero)
Nil desperandum - Umutsuzluğa düşmeyin
Noli turbare circulos meos! - Çemberlerimi bozmayın (Arşimet)
non compos mentis - sağlam bir kafanın ürünü değil
Non omnes qui habent citharam sunt citharoedi - Her gitarı olan gitarcı değildir (Varro)
Non semper ea sunt quae videntur - Şeyler çoğu zaman göründükleri gibi değildir
Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit - İçine biraz delilik karışmamış olan bir büyük zeka yoktur (Seneca)

Odi profanum vulgus et arceo - İnsan sürüsünden nefret ediyorum ve uzak duruyorum (Horatius)
Omnium rerum principia parva sunt - Her şeyin küçük bir başlangıcı vardır (Çiçero)
Otium sine litteris mors est - Edebiyatsız boş vakit öldürücüdür

Panem et circenses - [İnsanların bütün istediği] yiyecek ve eğlence (Juvenal)
Parva leves capiunt animos - Küçük şeyler küçük ruhları esir alır (Ovid)
Piscem natare doces - Balığa yüzme öğretiyorsunuz
Possunt quia posse videntur - Yapabilirler çünkü yapabileceklerini düşünüyorlar (Vergilius)

Quae fuerant vitia mores sunt - Eski ayıplar şimdi adetten oldu (Seneca)
Quae nocent docent - Yaralayan şeyler öğreticidir
Quem di diligunt adolescens moritur - Tanrı sevdiği kulunu yanına erken alır (Plautus)
Qui dedit beneficium taceat; narret qui accepit - İyilik yaparsanız bundan bahsetmeyin, bırakın kendisine iyilik yapılan konuşsun
Qui timide rogat docet negare - Çekinerek isteyen reddi teşvik eder
Quid ad aeternum? - Bundan sonsuzluğa ne kalacak?
Quidquid latine dictum sit, altum viditur - Latince söylenen söz kulağa derin gelir
Quod erat demonstrandum - Böylece gösterimimiz sona erer
Quo vadis - Nereye gidiyorsun?

Redde Caesari quae sunt Caesaris - Sezar'ın hakkı Sezar'a

sic ad nauseam - bıkkınlık verinceye kadar böyle
Sic transit gloria mundi - Böylece geçiverir dünyanın görkemi
Silent leges inter arma - Savaş sırasında kanunlar susar (Çiçero)
simplex munditiis - seçkinliği içinde sade (Horatius)
sine qua non - olmazsa olmaz
Si post fata venit gloria, non propero - Eğer şöhret ölümden sonra gelecekse hiç acelem yok
Si vis pacem, para bellum - Barış istiyorsanız savaşa hazır olun (Vegetius)
Sol lucet omnibus - Güneş herkes için parlıyor
Stultum est timere quod vitare non potes - Engellemeye gücünüzün yetmeyeceği şeyden korkmak aptalcadır

Taciturnitas stulto homini pro sapientia est - Aptalın suskunluğu bilgelik sanılır
tarde sed tute - yavaş ama emin adımlarla
Tempus fugit - Zaman geçiverir

Ubi dubium ibi libertas - Nerede şüphe varsa orada özgürlük vardır
Utinam tam facile vera invenire possem quam falsa convincere - Keşke neyin doğru olduğunu da yanlışı farkettiğim kadar kolay bulabilsem (Çiçero)

Vae victis! - Altta kalanın canı çıksın
Veni vidi vici - Geldim gördüm yendim (Sezar)
Veritas odium parit - Gerçekler nefreti besler
Vestis virum reddit - Adamı adam yapan giydiğidir (Quintilianus)
Video barbam et pallium, philosophum nondum video - Sakalı ve hırkayı görüyorum ama filozofu göremiyorum
Video meliora proboque deteriora sequor -İyi yolu görüyor ve takdir ediyorum, ama kötü yoldan gidiyorum
volens et potens - istekli ve yeterlikli

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1320
favori
like
share