islamiyette batıl inançlar
Uğursuzluk duygusunu insana şeytan verir. Bununla kulun Allah’a olan güvenini sarsar ve onun Allah’a tevekkül ekmesine mani olur. Bu sebeple kişi bazı şeylerin uğursuz olduğunu sanarak onların kendisine zarar vereceğine inanır. Oysa zarar ve fayda vermek sadece Allah’ın elindedir. Allah dilemedikçe hiçbir varlık, ne fayda ne de zarar verme gücüne sahip değildir. Kur’an ve sünnette bu hususta sayılmayacak kadar hüküm bulunmaktadır.

“Allah’ı bırakıp kendilerine ne zarar, ne de yarar veremeyen şeylere tapıyorlar.”

Yunus: 18

“Allah’tan başka kendilere ne fayda ne de zarar vermeyecek şeylere tapıyorlar.”

Furkan: 55

Uğursuzluğa inanmak, bir şeyin kötülük, şanssızlık getirdiğine inanmaktır. Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“Onlara bir iyilik gelince, “Bu bizim hakkımızdır” derler; eğer kendilerine bir fenalık gelirse Musa ve onunla beraber olanları uğursuz sayarlardı.”

A’raf: 131

Araplardan biri yolculuk etmek ya da başka bir iş yapmak istediği zaman bir kuş tutar ve salıverirdi. Kuş sağ tarafa giderse uğurlu sayar ve o işe başlardı. Sol tarafa giderse bunu uğursuz kabul eder ve isteğinden vazgeçerdi.

1) Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu davranışın hükmünü şu hadisinde bildirmiştir:

“Uğursuzluğa inanmak şirk’tir.”

Ahmed Müsned: 1/389, Albâni Sahihu’l-Cami: 3955

2) Ruveyfia bin Sabit (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Ya Ruveyfia, her halde benden sonra hayat senin için uzun olacak. İnsanlara haber ver ki, herkim sakalına düğüm çalarsa yahut boynuna (göz değmemesi için) boncuk vs. takarsa yahut hayvan dışkısıyla veya kemikle istinca ederse, Muhammed o kimseden beridir’ buyurdu”

İstinca: Tuvalet temizliği.

Nesei: 5082, Ebu Davud: 36, Ahmed: 4/108

Tevhidin kemaline ters düşen bu haram davranışa şunlar da girer:

a-Ayların uğursuzluğuna inanmak: Safer ayında nikâh yapmamak gibi.

b-Günlerin uğursuzluğuna inanmak: Her ayın son çarşamba gününün sürekli şanssız bir gün olduğuna inanmak gibi.

c-Rakamların uğursuzluğuna inanmak: 13 rakamı gibi.

d-İsimlerin ya da özürlü insanların uğursuzluğuna inanmak: Kişinin, dükkânını açmaya giderken yolda tek gözlü birini görüp, bunu uğursuzluk kabul ederek geri dönmesi gibi.

e-Buna benzer tüm inanışlar haramdır. Ve şirk’tir. Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bunlara inanan kimselerden uzak olduğunu bildirmiştir.

3) İmran İbni Husayn (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Uğur yapan ve yaptıran, kâhinlik yapan ve yaptıran, (sanırım şunu da söyledi) sihir yapan ve yaptıran bizden değildir’ buyurdu.”

Taberani el-Kebir: 18/162, Albâni Sahihu’l-Cami: 5435

Uğursuzluk düşüncesine kapılan bir kimse şöyle der:

4) Abdullah İbni Amr (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Uğursuzluk düşüncesi bir kimseyi işinden alıkoyarsa o kimse şirk koşmuştur.’ Sahabeler:

−Ey Allah’ın Rasûlü! Bunun karşılığında ne yapmak gerekir? dediler. Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘O kimsenin ‘Allah’ım! Senin verdiğin hayırdan başka hayır, senin verdiğin uğurdan başka uğur yoktur. Ve senden başka ilah yoktur’ demesi gerekir’ buyurdu.”

Ahmed Müsned: 2/220, Albâni Silsiletü’s-Sahiha: 1065

Az ya da çok kötümser olmak kişilerin tabiatında vardır. Bunun en önemli ilacı ise Allah (Azze ve Celle)’ye tevekkül etmektir.

5) İbni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Hangimizin aklına böyle bir şey gelmez ki! Fakat Allah, onu tevekkülle giderir.”

Ebu Davud: 3910, Albâni Silsiletü’s-Sahiha: 430

6) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Hastalığın bir başkasına kendi kendine bulaşıcılığı yoktur. Eşyada uğursuzluk yoktur. Baykuş ötmesinde uğursuzluk ve zarar verme yoktur. Safer ayında da uğursuzluk yoktur...’ buyurdu.”

Buhari: 5740, Müslim: 2220/106

7) İkrime (Rahmetullahi Aleyh) dedi ki:

“Biz Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’nın yanında oturuyorduk. Üzerimizden çığlık atarak bir kuş geçti. Topluluktan bir adam:

−Hayırdır, hayırdır dedi. Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma):

−Hayır da değildir, şer de değildir dedi. Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’nın adamın sözüne bu şekilde cevap verip onun sözünü reddetmesi, onun hayır ve şerde bir tesiri olduğuna itikat etmemesi içindir.”

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 514
favori
like
share
gülfin Tarih: 27.09.2009 03:35
Çok önemli bir konu,inandığımız düşünceleri tekrar bi gözden geçirmeliyiz galiba