Sultan Osman'ın 10 Mayıs 1622 Gecesi Gördüğü Tarihi Rüya :
Sultan Osman Han, tatbikine kalkıştığı devletin bünyesini esastan değiştirecek ve muhtemelen başarıldığı takdirde faydalı olacak olan reformlarının ne derecelere kadar müşkül bir iş olduğunu anlamıştı. 10 Mayıs gecesi gördüğü ünlü rüya, kendi nefsiyle müthiş bir mücadele halinde olduğunu, yapmaya çalıştığı reformun doğru olup olmadığı hakkında şuuraltında da olsa tereddüt duyduğunu gösterir.

II. Osman zırhını giymiş savaş kıyafetiyle tahta oturmuş, Kur'an-I Kerim okuyormuş. Birden Hz. Peygamber gelmiş: "-Sen buraya layık değilsin"demiş,eteğinden tutup çekmiş. Ve bir tokat atmış. II. Osman şefaat dilemek istediyse de (ayaklarına kapanarak) Hz. Muhammed buna müsaade etmemiş. Bu müthiş rüyanın etkisinden titreyerek uyanan padişah,Ömer Efendiye, Sadrazama, Şeyh Aziz Mahmut Hüdai'ye rüyayı nakletmekten geri kalmamıştır. Şeyh ve Sadrazam, İstanbul'dan ayrılmasının mahzurlu olduğunu, Hoca ise (yani Ömer efendi) din ve devlete hayırlı projeleri üzerinde tereddüde düştüğü için Peygamberin gazabına uğrayacağı şeklinde tabir etmişlerdir. Bunun üzerine 12 Mayıs 1622 'de Eyüp Sultan'ı ziyaret ederek kurbanlar kestirmiş ve sadaka dağıtmıştır. Üsküdarlı Şeyh Aziz Mahmut Hüdai ise, İstanbul dan ayrılmasının büyük ve felaketli olaylara sebep olacağını söyleyerek II. Osman'a öğüt vermişse de, gene hükümdar, babasının da şeyhi olan bu büyük kişinin sözlerini dinlememiştir. Derler ki; II. Osman rüyayı gördükten sonra Şeyh Aziz Mahmud Hüdai'ye adam göndermiş. Fakat, adam daha içeriye girmeden pencerenin kafesini kaldıran Şeyh Hüdai:

"-Haydi der, Peygamberin kabul etmediğini ben hiç kabul etmem. Bu iş bitmiştir. Git söyle padişaha dua etsin." Bazı yazarlar padişahın elçisini ve gönderdiği hediyeleri kabul ettiğini nakleder. Şurası muhakkak ki, gönül adamı olan Şeyh Aziz Mahmud Hüdai hediye kabul edecek bir yapıda değildi. Vaktiyle II. Osman'ın babası I. Ahmed'in gördüğü rüyayı da tabir etmişti. Haremağası, I. Ahmed'in rüyasının yazılı olduğu zarfı uzattığı zaman: "- Bunu açmadan tabirini üzerine yazayım" demiş. Ve yazmış. Oysa haremağası bir kese altını cebinde saklamış. Fakat, rüyanın tabiri bu şekilde yapılınca "-Aman şeyhim der,affet. Padişah size bu keseyi yollamıştı, buyurun." Derler ki, I. Ahmed böylesine bir olayla ilk defa karşılaşıyordu. Bunun üzerine Şeyh Aziz Mahmud Hüdai'ye saygısı artmış ve sık sık onu ziyarete gitmişti.

II. Osman her şeyi olduğu gibi kabul edecek yapıda değildi. Tek hedefi reformdu. Reform uğruna yapmayacağı fedakarlık yoktu. Aslında sabırsız hareketlerinin yadırganması sonucu yeniçeriler kazan kaldırmış bulunuyorlardı. Böylece 18 Mayıs 1622 de başlayan Haile-I Osmaniye 20 Mayıs 1622 akşamına kadar sürmüştü. Gerçekten pek feci bir akıbetti bu. Yedikule zindanında Cebecibaşı ve Kalender uğrusu denen 65. Ortadan bir yeniçeriyle 8 cellat II. Osman'a baltayla hücum etmişler sonrada ibrişimlerden bir kement atıp orada boğmuşlardı.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1018
favori
like
share
notac1 Tarih: 15.05.2011 16:02
paylaşım için saol
emre147 Tarih: 22.11.2009 17:53
saol
emre147 Tarih: 22.11.2009 17:53
paylaşım için
emre147 Tarih: 22.11.2009 17:52