BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Sevgi: Dünyamızdaki canlıların yaratılışı kadar eski, fakat hiç eskimeyen bir olgudur. Allah sevgisi, insan sevgisi, mahlukat sevgisi ve kainatta var olan tüm sevgiler. ruhumuzun derinliklerinden kopup gelen , güzel heyecanlarımızdır. Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Keriminde “ALLAHI SEVİNKİ, ALLAHTA SİZİ SEVSİN VE TÜM GÜNAH-LARINIZI BAĞIŞLASIN VE SİZİ ALTINDAN IRMAKLAR AKAN CENNETLERE KOYSUN. ORADA EBEDİ KALASINIZ.”

Aziz kardeşim!Şunu unutmaki; sevgilerin en büyüğü Allah-Taalaya olan sevgidir. Zaten diğer sevgilerin hepsi Allah-Taalaya olan sevgiden tezahür eder. Allah-Taalayı seven, insanı sever, hayvanatı sever ve tüm mahlukatı sever. Onlara saygı gösterir. Çünkü Rab-bimiz , kendi kudretini kainatta göstermiştir

Mü’min, sevgi hususunda Yüce Peyganberimizi örnek almalıdır. O, insanları hiç ayrım yapmadan sever ve onlar la ayrı, ayrı ilgi-lenirdi. Kendisine en acımasız işkence yapan kimseleri dahi, affetmişti. İnsanı eşrefi mahluk olarak kabul eder ve insana hakkın nazarıyle bakardı. Her şeyde bir güzellik arar ve onu, o güzelliğiyle sena ederdi. Bir gün Sahabe-i kiram efendilerimizle, yolda yürürken, Ashabının burunlarını tutarak kaçıştıklarını görür. Niçin kaçış-tıklarını sorduğunda; Sahabesi ,”Ya Resulallah yol üzerinde kokuş-muş bir köpek laşesi var, ondan kaçıyoruz” derler. Peyganberimiz, laşenin Yanına yaklaştığında, “ Bundanmı kaçıyorsunuz? Halbuki bu köpeğin ne güzel dişleri var.” Diyerek en kötü ortamda dahi bir güzellik yakalamasını arkadaşlarına öğretmiştir.

Aziz kardeşim! sende Peyganberini örnek al ve mahlukata rahmet nazarıyla bak . Karamsar olmadan, har şeyde mutlaka bir güzellik yakala.

Aziz kardeşim! Elbetteki sevgi, dünyamızdan hiç kaybolmamıştır. Zaten Dinimizin temel amacıda sevgiyi topluma yaymak ve canlı tutmaktır. Sevgi , sözcüklere sığacak kadar kuru bir ifade biçimi değildir. Aksine tüm zamanları kuşatan ve tüm canlıları içine alan, İnsani olduğu kadar İlahi boyutuda olan yüce bir değerdir.
Bin bir çeşit açan çiçeklerde, doğayı birlikte paylaşan böceklerde, gök yüzünde kanat çırpıp uçuşan kuşlarda ve diğer canlılarda sevgi sıcaklığını görünce tebessüm ederiz.Ya biz insanlar? Bu değerin neresindeyiz? Savaşan, vuran, yıkan insan, aldatan, gasp eden, alay eden insan; sevgiden hiç bahsede-bilirmi? Elbetteki hayır. Çünkü sevgi canlılarla savaşmak değil; Aksine tüm canlıları kucaklamak espirisini öne çıkarmaktır.

Aziz kardeşim! yazımın başında sevginin ilahi yönünden bahset-miştim. Şunu unutmayalımki; Allaha giden yolun çıkış noktası insan ve mahlukat sevgisidir. Büyük mütefekkir ve Allah dostu Ağlarbaba Bayburti ,bu hususu şöyle açıklamaktadır. Tasavvuftaki en önemli iki değer , Allah-Telaya ibadet ve tüm canlılara Allah için hürmet etmektir

Yüce dinimizin temel amacıda, Allah-Tealayı sevmeyi, Mü’minleri sevmeyi, Anne ve Babamızı sevmeyi, eş, dost ve akrabamızı sevmeyi, tüm insanları ve mahlukatı sevmeyi, bizlere öğretmektir.Dinler tarihine baktığımızda; insanlar sevgi ve kardeşlikten uzaklaştığından; yeni bir din ve yeni bir peyganber gönderildiğini görürüz. İslam dininin ortaya koyduğu sevgi ve kardeşlik evrensel nitelikli olduğu için; Peyganberlik halkası Hz Muhammedle son bulmuştur.

Aziz kardeşim! İnsanın, insanlığa ve tüm mahlukata düşman olup, kin kustuğu şu ortamda, Sevgi sözcüğünü dilimizden kalbimize indirelim. Yalnız bizim gibi düşünenleri değil; tüm insanları ve mahlukatı sevmek temel amacımız olsun. Zaten Allah-Teala da bizlerden bunu istemektedir.

Aziz kardeşim! Sevgiyi bireysellikten evrensel boyuta taşıyalım. Unutmayalımki; Evrensel sevgi, yüce dinimizin temel öğelerinden dir. Yunus Emreler , Mevlanalar, İrşadi Bayburdiler , hep bu sevgiyle dolup taşmışlardır. İnsan sevgisini, Allah sevgisinin çıkış noktası kabul edip, gönülden, gönüle uzaklara taşımışlardır. Aziz kardeşim! İnsan sevgisi ve Mahlukat sevgisi, değerlerimizin odak noktasını teşkil eder.

Öyleyse ne duruyoruz? Önce kendi-mizle barışalım. sonra yakın dostlarımızla ve tüm insanlarla kucaklaşalım.Bizleri üzerinde taşıyan şu dünyayı yıkmaktan, tahrip etmekten ve İnsanları yok etmekten vaz geçelim.


YAZAN: Kalender BATTAL

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 406
favori
like
share