En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez..

Senin lütfunun nişanesidir bütün güzel sıfatlar...

En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez...

Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar...

Sen her türlü tasavvurun ötesindesin...

Sen her türlü hayalin üzerindesin...

Sıfatlarına hayaller erisemez yüceligine akıl sır ermez...

Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler...

Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan ....
Tüm Ümmeti Muhammed(SallAllahu Aleyhi Vesellem)' e ;Şeytanın eylemlerimizi süslemesine izin verme!

Şeytanın süslediği eylemlerimize izin verme!

Hz. Adem'in tevbesini, Hz. Nuh'un direncini ver!

Hz. İbrahim'in imanını, Hz. İsmail'in teslimiyetini ver!

Hz Yakub'un dirayetini, Hz. Yusuf'un iffetini ver!

Hz. Musa'nın celadetini, Hz. Harun'un sadakatini ver!

Hz Davud'un sadasını, Hz. Süleyman'ın gayretini ver!

Hz. Zekeriyya'nın hizmetini, Hz. Yahya'nın şahadetini ver!

Hz. Meryem'in adanmışlığını, Hz. İsa'nın safiyetini ver!

ve Hz. Muhammed'in-SallAllahu Aleyhi Vesellem -muhabbetini ver Ya RAB!


Ey bizi yoktan var eden,cesedimize hayat üfleyen,bizi aşkına muhattap eyleyen,en sevgilisini bize elçi gönderen,bizi insanlıkla şereflendiren Ya İlahi !...


-Şu ahir zamanda ümmet-i Muhammed (SallAllahu Aleyhi Vesellem)'e dirlik,beraberlik ver.

-Ey Rabbim bizi nefsimizin ümidine bırakma.Ümmet-i Muhammed(SallAllahu Aleyhi Vesellem)''i nefsinin esiri olmaktan kurtar.

-Senin yolunda hizmet eden herkeze yardım et Allah'ım.

-Bize imanla kabre girmeyi nasib eyle.

-İslamiyet'in güzel günlerini bize göster Allah'ım.en azından bize İSLAM yolunda hizmet etmeyi nasib eyle Allah'Im.

-Ashab-ı kiram'ın iman şuurunu kalplerimize ver Allah'ım.

-Bize mü'min bir toplumda hayat verdiğin için sonsuz şükürler olsun Allah'ım.

Amin diyen kullarının hayırlı dualarını kabul et Allahım.

Mülk, O'na âittir. Hamd, O'na mahsustur...

Ey Allahım!

Kabir azâbından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırız!

Ey Allahım!

Rüzgârların getirdiği âfetin şerrinden sana sığınırız!

Ey Allahım!

Gözümüzde bir nûr, kulağımızda bir nûr, kalbimizde bir nûr yarat!

Ey Allahım!

Yüreğimize genişlik ver, işimizi kolaylaştır!

Ey Allahım!

Kalbe vesvese veren şeytandan, işlerin karışıklığından, kabir fitnesinin şerrinden, gecenin getirdiği şeylerin şerrinden, gündüzün getirdiği şeylerin şerrinden, korkunç rüzgârların getirdiği âfetlerin şerrinden, zamanın nöbet nöbet gelen mihnet ve belâlarının şerrinden sana sığınırız!

Ey Allahım!

Sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birden bire gelip çatacak azâbından ve bütün gazâbından sana sığınırız!

Ey Allahım!

Bizi hidâyetine ulaştır. Geçmişimizi ve geleceğimizi bağışla!

Ey başvurulacakların en hayırlısı!

Evvel-âhir bütün hamd ü senâlar, şükürler Âlemlerin Rabbi Cenâb-ı ALLAH a, nihayetsiz salât ü selam da kâinatın medar-ı iftiharı (aleyhi efdalüssalevât ve ekmelüttahiyyât) Efendimiz in, ehl-i beytinin ve ashâb-ı güzîninin üzerine olsun!


Ya Rabbe l-âlemîn ve ya Ekrame l-ekramîn ve ya Erhamer r-râhimîn!

Affına sığınarak bir kez daha huzurunda içimizi dökmek, el açıp muradımızı dillendirmek istiyoruz:

ALLAHım!

Yüce nezdinden göndereceğin bürhanlarla bizi te yîd buyur..

Hakkı-hakîkati, selim ve sâlim aklı ve apaçık beyanı her zaman yol arkadaşlarımız eyle..

Ulu katındaki ulvî sırların perdesini bizim için de aralayıver..

Gözlerimizin nuru muhlis ve muhlas kullarına gösterdiğin güzellikleri bize de göster..

Rahmet hazinelerini bizim için de aç, aç ve bizi senden bırakma başkalarına muhtaç!

Ey bütün mülkün sahibi olan ve keremine hudut olmayan rahmeti engin Rabbimiz!

Yüce Zâtına yakınlıkla serfiraz kıldığın kulların için nezdinde tuttuğun lütuflarla biz aciz ve muhtaç kullarını da sevindir ve bizi mahrum ve ümitsizliğe yenilmiş bîçarelerden eyleme!

Ya Rab!

Mevhibe sağanaklarınla bizi de sırılsıklam hale getir..

Ulûhiyetinin ve rubûbiyetinin sırlarını bize de aç ve yüce katından göndereceğin inayet, sıyanet ve kilâetle bizi de

teyyîd buyur...

Ya Rabbenâ!

Münacâtımızın âhirinde peygamberler silsilesinin biricik kumandanı Hazreti Ahmed ü Mahmud u Muhammed Mustafa'ya, nezîh aile fertlerine, tertemiz, pırıl pırıl ashâb-ı güzînine bir kere daha salât ü selam ediyor, dualarımızı salih kullarının duaları gibi kabul etmeni diliyoruz!

Ne olur, ümitlerimizde bizi haybet ve hüsrana uğratma!

ALLAH´im...

Dertlere derman yalnız Sensin...

Derman ol derdimize...

Bize iki cihanda Sensizlik verme...

Mesken tut kalbimizi...

temizle Senden gayrisindan icimizi...

Marifetinle doldur gönlüllerimizi...

Uyandir gaflet uykusundan bizi...

Yalniz dilimizi degil...

Kalbimizide fikrimizde Sende eyle...

Acı halimize, magfiret eyle, affeyle...

Bak geldik kapina...

Yüzümüz olmasada...

Halimiz perisan olsada...

Geldik kapina...

Öyle bir Sultanin kapisi ki bu...

Gelen ne halde olsada...

Geri cevrilmez asla...

Bizi Senin icin eyle...

Sende eyle...

ve Senin eyle ALLAH´im...

"Yâ Rabbî!

Bizim hâlimize bakarak muâmele etme. Kendi ikrâm ve ihsanına göre bize muamele eyle.

Yâ Rabbî!

Kerem ve lütfunla hidâyet ettiğin kalbi tekrar dalâlete,sapıklığa meylettirme.

Belaları bizden sarf eyle, çevir ve değiştir.

Ey affı çok olan, günahları örten Rabbim!

O günahlar dolayısı ile bizden intikam alma. Bize azab etme.

Yâ Rabbî!
Biz nefis ile şeytana köpek gibi tâbi olduksa da sen, azab arslanını bize saldırtma.

Ey Hayy, ebedî diri olan Rabbim!

Taleb ve duâ üzerine nasıl olur da kerem etmezsin. Sen kerem sâhibisin.

Ey mahlûkâtın, yaratıkların canlıların ihtiyâcını gideren Rabbim!

Sen varken hiç bir kimseyi hatırlamak ve ondan bir şey ummak lâyık değildir.

Yâ Rabbî!

Rûhumda bir ilim katresi var. İlâhî onu hevâ rüzgarıyla ten toprağından muhâfaza eyle.

Ey ihsânı çok olan Rabbim!

Cefa içinde geçip giden ömre merhamet et.

Ey affetmeyi seven Rabbim!

Bizi affeyle. İsyân derdimize çâre eyle.

Ey yardım isteyenlerin yardımcısı!

Bizi hidâyete çıkar.

Yâ Rabbî!

Duâ ve yakarışlarımızda sana lâyık olmayan sözleri bilmeyerek söyleyip hatalarda bulunmuş isek, o kelimeleri sen

ıslah et ve duamızı kabul buyur. Çünkü sözlerin hakimi ve sultanı ancak sensin.

Ey alemin yaratıcısı!
Kasvetli, kararmış, katılaşmış adeta taş gibi olmuş olan kalbimizi mum gibi yumuşat, feryadımızı, ah u vahımızı, hoş

Eyle kİ rahmetini celbetsin, çeksin.

Ya Rabbi !...

Tüm yakarışlarımızı katında makbul eyle....

Tüm Amin diyen muhteremlerin kendilerini ve ailesini iki cihanda aziz ve bahtiyar eyle...

Yakarışlarımız sadece sanadır....

Bizleri katında affeyle Ya Erhamerrahimin !......

Amin! Amin! Amin!..

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 2262
favori
like
share
refik Tarih: 01.10.2009 21:37
Allah razı olsun arkadaşım
vurgun23 Tarih: 01.10.2009 20:39
Amin arkadaşım,Allah razı olsun
gülfin Tarih: 29.09.2009 20:46
Amin arkadaşım,Allah razı olsun