BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ES SELAMU ALEYKUM VE RAHMETULLAHI VE BERAKATUH!!!

Rabbim bizlere dünyada güzellikler ver, ahirettede güzellikler ver, bizi cehennem atesinden koru, allahim bizleri okuyup, anlayip amel edenlerden eyle, bizleri islah eyle, ramazan ayini bizlere mubarek kil ya hayyu ya qayyum, eemiin ya rabbi


SAFLARI TESVİYE ETMENiN VUCUBİYYETİ BABI

1) Enes İbnu Malik (R.A.)'dan, şöyle dedi:

Resûlullah (S.A.V.) "Saflarınızı düzeltiniz. Çünkü saffın düzgünlüğü namazın tamammdadır" buyururdu.

Buhari 723,Muslum 433,Ebu Davud (668) İbnu Mace (993) rivayet etmişlerdir.

2) Ebu Hureyre (R. A.) 'dan, (şöyle dedi:)

Resûlullah (S.A.V.) buyurdu ki: "Safı ikame ediniz. Çünkü safın ikamesi, namazın güzelliğindendir."

(Bu Hadisi Buharı (722) ve Müslim (435) rivayet etmişlerdir.)

SAFLARDAKI DÜZGÜNSÜZLÜĞÜN MÜSLÜMANLAR ARASINDAKİ İHTİLAFLARIN SEBEBLERİNDEN OLDUĞU BABI

3) Ebu Mes'ud (R.A.)'dan, şöyle dedi:

Resûlullah (S.A.V.) namazdan evvel omuzlarımıza dokunarak şöyle derdi: "Doğru durunuz, ayrı ayrı hizalarda durmayınız ki, kalbleriniz birbirine muhalefet etmesin. Akıl ve ilim sahibleri hemen arkamda, onlardan sonra gelenler daha arkada, daha sonra gelenler daha arkada dursunlar", buyurdu. Ebu Mes'ud: "Siz ise bugün son derece ihtilaf üzeresiniz" buyurdu.

(Bu Hadisi Müslim (432) rivayet etmiştir.)

4) Nu'man İbnu Beşir R. A dedi ki:

Resûlullah S.A.V i şöyle buyururken işittim: Ya saflarınızı düzeltirsiniz, ya da Allah 'u Teala'nın yüzlerinizi ayrı ayrı şekillere çevireceğini muhakkak biliniz.

Bu Hadisi Müslim (436) rivayet etmiştir.

CEMAATIN SAFLARI TESVİYE ETMESİNİ ÖĞRENENE KADAR İMAMIN SAFLARI TESVİYE EDECEĞİ BABI

5) Simak îbnu Harb'dan, (dedi ki:) Nü'man İbnu Beşir (R.A.)'dan işittim şöyle diyordu: Resûlullah (S.A.V.) saflarımızı, bir okçu yaptığı okları nasıl dümdüz ederse öylece dümdüz bir hale getirirdi. Bunu ta biz anlayıp layıkıyla öğreninceye kadar yaptı durdu. Nihayet günün birinde yine namaz kıldıracağında tam tekbir getirecekti ki, göğsü saf dan dışarıya çıkmış birini gördü. Bunun üzerine: Ey Allah'ın kullan! Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah'u Teala'nm yüzlerinizi ayrı ayrı şekillere çevireceğini biliniz" buyurdu.

(Bu hadisi Müslim (436) rivayet etmiştir.)

SAFLARI DÜZELTİRKEN İMAMIN CEMAATE YÜZÜNÜ DÖNMESİ BABI

6) Enes (R.A.)'dan, şöyle dedi:

Namaz için kamet getirilmişti, Resûlullah (S.A.V.) yüzünü bize döndü: "Saflarınızı dosdoğru ve sımsıkı tutunuz. Hakikat ben sizi, arkamdan da görüyorum" buyurdu.

(Bu hadisi Buharı (719) rivayet etmiştir.)

İMAMIN, ARKA SAFLARI TESVİYE ETMESİ İÇİN BİRİSİNİ TAYİN ETMESİ BABI

7) Nafi'den, (şöyle dedi:) Umer (R.A.) (namaza durmadan önce) safların tesviyesini emrederdi. Kendisine safların düzeltildiğim gelip haber verdikleri zaman tekbir alır (namaza dururdu.

(Bu hadisi Malik (1/158) sahih bir senedle rivayet etmiştir.

8) Malik'in amcası Ebu Süheyl İbnu Malik babasından, şöyle rivayet ediyor. Şöyle dedi: "Usman İbnu Affan ile beraber olduğum bir sırada namaz için kamet getirildi. Ben ise Usmanla konuşuyordum. Bana da ayrıyeten "Sen de safta düzgün dur" desin diye. Ben usmanla konuşmaya devam ediyordum, o da nialleri ile taşları düzeltiyordu. Ta ki safları tesviye etmek için tayin ettiği kimseler gelib safların tesviye olunduğunu haber verdiler. Ve bana da saf da düzgün dur dedi ve tekbir getirdi."

(Bu hadisi Malik (1/158) sahih bir senedle rivayet etmiştir.) 30

BİRİNCİ SAFIN FAZİLETİ BABI

9) Ebu Hureyre (R.A.)'dan, (şöyle dedi:)

Resûlullah (S.A.V.) buyurdu ki: "Ön safdaki olan; (hayrı) bilse idiniz, veya bilselerdi. Kur'a atmak zaruri olurdu".

ve Buharı (721) rivayet etmişlerdir.

10) Cabir İbnu Semure (R.A.)'dan, şöyle dedi:

Resûlullah (S.A.V.) bizim yanımıza çıkmıştı. Buyurdular ki: "Meleklerin Rableri huzurunda saf tuttukları gibi, saf tutmaz mısınız?" Biz: "Ey Allah'ın Resulü, melekler Rableri huzurunda nasıl saf tutarlar?" dedik. Resûlullah (S.A.V.) "Önceki safı tamamlarlar ve sık tutarlar" buyurdu.

(Bu hadisi Müslim (430) ve İbnu Mace (992)

11) Ebu Hureyre (R. A.) 'dan, şöyle dedi:

Resûlullah (S.A.V.) buyurdu ki: "Erkeklerin en hayırlı saflan ilkleri, sevabı en az olanları da geridekilerdir. Kadınların en hayırlısı safları geridekilerdir, sevabı en az olanları da öndekilerdir."

(Bu hadisi Müslim (440) Ebu Davud (678) Tirmizi (224) ve Nesei (2/93) rivayet etmişlerdir.

12) Ebu Said El-Hudri (R.A.)'dan, (şöyle dedi:)

Resûlullah (S.A.V.) sahabelerinin namaz saflarında gerileyişlerini gördü de onlara hitaben şöyle buyurdu: İlerleyin de bana uyun. Sizden sonrakiler de size uysunlar. Bir takım kimseler vardır ki, (birinci saf dan) geri kala kala nihayet Allah'u Teala da onları geriletir.

(Bu hadisi Müslim (438) ve Ebu Davud (678) rivayet etmişlerdir.)

BİRİNCİ SAFA İLİM VE AKIL SAHİHLERİNİN DURMAĞA DAHA ÇOK HAK SAHİBİ OLDUKLARI BABI

13) Ebu Mes'ud (R.A.)'dan, şöyle dedi:

Resûlullah (S.A.V.) namazdan evvel omuzlarımıza dokunarak şöyle derdi: "........................... Akıl ve ilim

sahibleri hemen arkamda, onlardan sonra gelenler daha arkada, daha sonra gelenler daha arkada dursunlar" buyurdu.

(Bu hadisi Müslim (432) rivayet etmiştir.)

İLİM SAHİBİNİN BİRİNCİ SAFDAKİ BİRİSİNİ GERİYE ÇEKİP YERİNE DURABİLECEĞİ BABI

14) Kays İbnu Ubad 'dan, (şöyle dedi:)

Bir defasında ben, mescidde ilk saf da bulunuyordum. Arkamdan bir adam bini sertçe geriye çekti. Sonra benim yerime geçti. Nasıl namaz kıldığımı bilemedim. Namaz bitince birde ne göreyim beni geriye çeken adam Ubeyy İbnu Ka'b imiş. Bana şöyle dedi: "Delikanlı, Allah seni kötülüklerden korusun. Benim bu hareketim Resûlullah (S.A.V.)'in bize bir emridir. Bize kendi arkasına durmamızı emrederdi. .........

(Bu hadisi Nesei (2/88) hasen bir senedle rivayet etmiştir. Ayrıyeten Şeyh Elbani Nesei'nin sahihinde (778) tahric etmiştir.)

SAFIN DÜZGÜN OLMASI NAMAZIN TAMAMINDAN OLDUĞU BABI

15) Enes İbnu Malik (R.A.)'dan, şöyle dedi:

Resûlullah (S.A.V.) saflarınızı düzeltiniz. Çünkü safların düzgünlüğü namazıa tamammdadır.

(Bu hadîsi Buharı (732) Müslim (433) E bu Da vud (668) ve İbnu Mace (993) rivayet etmişlerdir.)

SAFIN DÜZGÜN OLMASI NAMAZIN GZELLNDEN OLDUĞU BABI

16) Ebu Hureyre (R.A.)'dan, (şöyle dedi:)

Resûlullah (S.A.V.)'den, buyurdu ki: "Saffi ikame ediniz. Çünkü safın ikamesi, namazın güzelliğindendir."

(Bu hadisi Buhari (722) ve Müslim (435) rivayet etmişlerdir.)

SAFLARIN NASIL TESVİYE EDİLECEĞİ VE İLK YAPILACAK İŞİN SAFDAKİLERİN AYNI HİZADA OLACAĞI BABI

17) Ebu Mes'ud (R.A.)'dan, şöyle dedi:

Resûlullah (S.A.V.) namazdan evvel omuzlarımıza dokunarak şöyle derdi. "Doğru durunuz, ayrı ayrı hizalarda durmayınız.".'..........................................................

(Bu hadisi Müslim (436) ve Ebu Davud (664) rivayet etmişlerdir.)

SAFLARIN TESVİYESİNDE GÖĞÜSLERİNDE AYNI HİZADA OLACAĞI BABI

18) Simak İbnu Harb'dan, (dedi ki:) Nu'man İbnu Beşir (R.A.)'dan, işittim şöyle diyordu: Resûlullah (S.A.V.) saflarımızı bir okçu yaptığı okları nasıl dümdüz ederse öylece dümdüz bir hale getirirdi. Bunu ta biz anlayıp layıkıyla öğreninceye kadar yaptı durdu. Nihayet günün birinde yine namaz kıldıracağında tam tekbir getirecekti ki, "göğsü saf dan dışarıya çıkmış" birini gördü. Bunun üzerine: "Ey Allah'ın kulları! Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah 'u Teala'nın yüzlerinizi ayrı ayrı şekillere çevireceğini biliniz buyurdu.

Bu hadisi Müslim (436) rivayet etmiştir. SAFLARIN SIKLAŞTIRILIP BOYUNLARINDA AYNI HİZADA TUTULACAĞI BABI

19) Enes İbnu Malik (R.A.)'dan (şöyle dedi:)

Resûlullah (S.A.V.) buyurdu ki: "Saflarınızı sıklaştırm. Aralarını yakınlaştırm. Boyunlarınızı bir hizaya koyun. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki, ben safın boş kalan aralıklarından şeytanın hazef gibi girdiğini görüyorum.

Hazef : Hicaz taraflarında yetişen bir nev'i koyundur.

(Bu hadisi E bu Da vud (667) ve Nesei (2/92) sahih bir senedle rivayet etmişlerdir.)

SAFLARIN TESVİYESİNDE OMUZLARINDA AYNI HİZADA OLACAĞI BABI

20) Abdullah İbnu Umer (R.A.)'dan, şöyle dedi:

Resûlullah (S.A.V.) buyurdu ki: "Saflarınızı ikame ediniz. "Omuzlarınızı hizalayın." Aralıkları kapatın. .............."

(Bu hadisi Ebu Da vud (666) Nesei (819) ve İbnu Huzeyme (1549) sahih bir senedle rivayet etmişlerdir.)

SAFLARIN TESVİYESİNDE OMUZLARI, DİZ KAPAKLARI VE AYAK TOPUKLARINI BİRBİRİNE BİTİŞTİRME BABI

21) Enes (R.A.)'dan, (şöyle dedi:)

Resûlullah (S.A.V.) buyurdu ki: "Saflarınızı dosdoğru tutunuz, hakikat ben sizi, arkamdanda görüyorum."

(Enes şöyle dedi:) Her birimiz omuzunu, yanındakinin omuzuna, ayağını yanındakinin ayağına yapıştırırdı.

(Bu hadisi Buhari (725) rivayet etmiştir.)

22) Ebu Kasım El-Cedeli, Nu'man İbnu Beşir'i şöyle derken işittiğini rivayet ediyor:

Resûlullah (S.A.V.) yüzünü insanlara döndürerek şöyle dedi: "Allah'a yemin ederim ki, ya saflarınızı dosdoğru tutarsınız, ya da Allah kalblerinizi birbirine çevirir. Nu'man

İbnu Beşir (bu ikazdan sonra insanların) bmuzımu, arkadaşının omuzuna, dizini arkadaşının dizine, topuğunu arkadaşının topuğuna yapıştırdığım gördüm" dedi.

(Bu hadisi Ebu Davud (662) sahih bir senedle rivayet etmiştir.)

SAFLARI BİTİŞTİRENE ALLAH'IN VE MELEKLERİN DUA ETTİĞİ BABI

23) Aişe (R.A.)'dan, (şöyle dedi:)

Resûlullah (S.A.V.) buyurdu ki: "Allah'u Azze ye Celle ve Melekleri, saflar daki aralıkları bitiştirenlere dua ederler."

(Bu hadisi İbni Huzeyme (1550) hasen bir senedle rivayet etmiştir.)

SAFLARI BİTİŞTİRENLERE RESÛLULLAH (S.A.V.) DUA EDİP BİTİŞTİRMEYENLERE DE BEDDUA ETTİĞİ BABI

24) Abdullah İbnu Umer (R. A.) 'dan, şöyle dedi;

Resûlullah (S.A.V.) buyurdu ki: Saflarınızı ikame ediniz. Omuzlarınızı hizalayın. Aralıkları kapatın. Safa girmek isteyen kardeşlerinize yumuşak olunuz. Şeytanın girmesi için aralıklar bırakmayın. Ve kim safları bitiştirirse Allah ona rahmet etsin. Ve kim de bitiştirmez ise Allah 'da ondan rahmetini kessin.

(Bu hadisi Ebu Da vud (666) Nesei (819) ve İbnu Huzeyme (1549) sahih senedle rivayet etmişlerdir.)

ERKEĞİN TEK BAŞINA SAF OLAMAYACAĞI VE SAPSIZ OLARAK KILMIŞ OLDUĞU NAMAZIN İADE ETTİRİLECEĞİ BABI)

25) Vabise (R.A.)'dan, (şöyle dedi:)

Resûlullah (S.A.V.) saff gerisinde tek başına namaz kılan birini gördü. Ona namazını iade etmesini emretti.

(Bu hadisi Ebu Davud (682) Tirmizi (230) İbnu Mace (1004) Ahmed (4/23) İbnu Hibban (401) ve Beyhaki (3/105) sahih bir senedle rivayet etmişlerdir.)

KADINLARIN TEK BAŞINA SAF OLABİLECEĞİ BABI)

26) Enes İbnu Malik (R.A.)'dan, şöyle dedi:.

Ben ve yetim bizim evimizde Resûlullah (S.A.V.)'ın arkasında namaz kıldık. Annem -Ümmü Seleym de-arkamızda yalnız başına (saff) yapmıştı.

(Bu hadisi Buhari (727) rivayet etmiştir.)

BİR VEYA İKİ KİŞİ HALİNDE İMAMIN NERESİNE DURULACAĞI BABI

27) Cabir (R.A.) Resûlullah (S.A.V.)'den şöyle nakletti: ...........Hadis'in burasına uzunca zikrettikten sonra şöyle dedi

....... Sonra gelib Resûlullah (S.A.V.)'in sol tarafında namaza

durdum. Resûlullah (S.A.V.) eliyle beni tuttu ve sağ yanında dikeltinceye kadar döndürdü. Takiben Cebbar İbnu Sahr geldi ve abdest aldı. Sonra gelib Resûlullah (S.A.V.)'in solunda namaza durdu. Resûlullah (S.A.V.) ikimizinde ellerimizi tutarak bizi arkasında dikeltinceye kadar geriye itti. ..........

(Bu hadisi Buharı (726) muhtasaran ve Müslim (3010) rivayet etmişlerdir.

28) Ubeydullah İbnu Abdullah (R.H.)'dan şöyle dediği rivayet olundu: Gündüz ortası Ömer İbnu'l-Hattab'ın nafile

namaz kıldığı bir esnada yanına girdim ve bende arkasında namaza durdum. Beni sağ hizasına getirinceye kadar kendisine yaklaştırdı. (Sonra kölesi) Yer f e gelince ben geriye doğru çekildim beraberce (Yerfe'yle Ömer'in) arkasında saf yaptık.

(Bu eseri Malik (1/154) ve Beğavi Şerh de (3/384) rivayet etmişlerdir. İsnadı ise sahihdir.)

İLLETE BİNAEN İMAMIN YANINA DURULABİLECEĞİ BAB

29) Aişe (R.A.)'dan, şöyle dedi:

Resûlullah (S.A.V.) hastalığı sırasında Ebu Bekre insanlara namaz kıldırmasını emretti. Ebu Bekr namaz kıldırıyordu ki: (Urve şöyle dedi:) Resûlullah (S.A.V.) nefsinde bir hafiflik bularak (cemaata) çıktı. Ebu Bekr insanlara namaz kıldırıyordu. Ebu Bekr Resûlullah (S.A.V.) geldiğini görünce yerini terkederek gerilemeğe Vaşladı. Resûlullah (S.A.V.) yerinde kalması için işaret etti. Resûlullah Ebu Bekr'in hizasmdavyam başına oturdu. Ebu Bekr Resûlullah'm namazını kılıyor, insanlar da Ebu Bekr'in namazını kılıyorlardı.

(Bu hadisi Buharı (683) rivayet etmiştir.)

DUVAR VEYA PERDE ARKASINDANDA İMAMA İKTİDA OLUNABİLECEĞİ BABI30) Aişe (R.A.)'dan, şöyle dedi:

Resûlullah (S.A.V.) geceleyin odasında namaz kılıyordu. Odanın duvarı alçak olduğundan dışarıdan insanlar Resûlullah (S.A.V.)'in namaz kıldığım gördüler. Bazıları gelib Resûlullah iktida edip namaz kılmaya başladılar. Sabahleyin bunu herkese anlattılar. Bunu duyanlarda ikinci gece gelib, Resûlullah (S.A.V.)'m arkasında namaza durdular. Bunu iki veya üç gece yaptılar. Bundan sonra Resûlullah (S.A.V.) ayakta namaz kılmayı terkederek oturdu. Sabahleyin Resûlullah (S.A.V.) neden böyle yapıldığı soruldu. De ki: Gece namazının üzerinize farz olmasından korktuğum için yaptım dedi.

(Bu hadisi Buhari (729) rivayet etmiştir.)

İKİ DİREK ARASINDA SAF TUTMANIN YASAK OLDUĞU BABI

30) Muaviyetu'bnu Kurre, babasından şöyle rivayet etti: Kurre (R. A.) dedi ki: Biz Resûlullah (S.A.V.) zamanında (safları kestiği için) direkler arasına saf tutmaktan nehy olunurduk. (Tutan görüldüğü zaman da) şiddetle uzaklaştırılırdık.

(Bu hadisi İbnu Mace (1002) İbnu Huzeyme (1567) İbnu Hibban (400) Hakim (1/218) Beyhaki (3/104) Tayalisi (1073) ve Taberani kebirde (19/31) hasen bir senedle rivayet etmişlerdir.)

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 499
favori
like
share
xewn u hevi Tarih: 07.10.2005 13:41
üstad çok ilginç konular seçiyosun...

valla helal olsun... amaçok güzel ya....

haaytı içinde olupta önemli olmasına rağmwn pek önemsemediğimiz konular...

sağolasın....
ümran Tarih: 06.10.2005 17:56
ellerine saglik arkadasim paylasimin devamini dilerim
Halaskar Tarih: 06.10.2005 16:23
Yüreğine sağlık kardeşim. Sen burda olduğun sürece bir çok bilgiyi edinme fırsatına nail olacağız..
PALADAYI Tarih: 06.10.2005 15:07
ALLAH razı olsun gardaşım gine çok gerekli bi konuya değinmişsin
Cezâkellâhu hayran Abdulwahid
*_Mucahit_* Tarih: 06.10.2005 14:18
paylaşımın için sağol
tarkın Tarih: 06.10.2005 11:35
paylaşımın için sağol dostum.
milkboy Tarih: 06.10.2005 08:40
Allah razı olsun kardeşim HZ Rasulullah'ın (S.A.S) bu konudan böylesine hassas uyarılar veren hadislerini daha önce okumamamıştım....
Cezâkellâhu hayran Abdulwahid

milkboy derki : birileri namazı sandviç yer gibi kılarlar birileride ikame ederler...

Allah bizleri ikame edenlerden eylesin..Amin