Azeri Tapmacalar - Azərbaycan Tapmacalar - Tapmacalar Azərbaycan - Azərbaycan Bilmece - Azərbaycan Bulmaca - Azərbaycan Bilmece Bulmaca - Azərbaycan Tapmaca - Tapmaca - Tapmaca Azeri - Bulmaca Azeri - 2009 Tapmaca - 2009 Bulmaca - 2010 TapmacaLar - Taze TapmacaLar
A quş, hardan gəlirsən?
- Qanlı qaya dibindən.
- Qanın niyə qurumuş?
- Allah belə buyurmuş.
Kilkək

- Heyvandı heç səsi yox,
- Üstündə pulları çox.
Qılab

- Axşam yığılar,
- Səhər dağılar.
Quyot

- Ağ otun alasına,
- Gün düşdü talasına,
- Elə də quş olarmı,
- Yem verməz balasına
Əktriyəç
- Dağda-qayada gəzər,
- Quyruğunda var zəhər.
Bərqə

- Torpaq deyil, daş deyil,
- Quru deyil, yaş deyil,
- Buynuzu var, qoç deyil,
- Qanadlıdır, quş deyil.
Kənəpək

- Balaca quyu, - İçində suyu, - Ağcadan ağdı, - Sarıdan sarı.
Atrumuy

- Yumru mərmər daşı,
- İçində bəylər aşı.
- Bişirərsən aş olar,
- Bişirməsən quş olar.
Atrumuy

- Ağırlığın yer götürər,
- Ruzusun Allah yetirər.
Əprök

- Beş dərviş bir quyuya daş atar.
Zığa əv ralqamrab

- Biz idik, bizlər idik,
- Otuz iki qız idik.
- Gah əzildik, üzüldük,
- Bir taxçaya düzüldük.
Rəlşid

- İki fanar,
- Gündüz yanar.
- Gecə sönər.
Zög

- Ağzını aşağı elərəm dolar,
- Yuxarı elərəm boşalar.
Qapap

- Bağlaram-qaçar,
- Açaram-durar.
Qıraç

- Bədəni var, başı yox,
- Qolları var, qılçası yox.
- Qarnını yırt, qanı yox.
Kənyök

- Çəkisi bircə misqal,
- Qiyməti mincə dinar.
Tnaillirb

- Ağdı donu, yoxdu canı,
- Uzuncadır dırnaqları,
- Yerə batır barmaqları.

- Bizdə bir kişi var,
- Hər gələnə əl verir.

Nınıpaq iyətsəd

- Gecə boşalar,
- Gündüzlər dolar.
Küy irey


Minarə, ha minarə,
- İçi tamam qan-qarə,
- Təpəsi açıq olur,
- Dibi də ki, lap qarə.
Acab

- Az gedər, çox gedər,
- Bircə qarış yol gedər.
Kişeb
- Ayağı var, əli yox,
- Ağızı var, dili yox.
- Soyuqlarda gərəkdir,
- Boğazı lap dirəkdir.
Abos

- Bağlarda tappıldar,
- Meşədə şaqqıldar.
Atlab

- Bax Allahın işinə,
- İplik taxıb dişinə,
- Papaq qoyub başına.
- Quyruğu suda
- Başı quruda.
Apmal
- Bizdə bir kişi var,
- Ağzında iki dişi var.
Aşam

- O nədir ki, gecə-gündüz yol gedir.
Taas

- Xanımların əlindədi,
- Cümlə-cahan içindədi,
- Xanım özü də içindədi.
Ügzüg

- Durub, durub əylənər,
- Məni görüb bəylənər.
- Adam kimi yeriyər,
- Adam deyil, əylənər.
Əglök

- Nə əli var, nə ayağı,
- Nə başı var, nə qulağı,
- Gah ağladar, gah güldürər.

Zös

- Qabırğası var, qanı yox,
- Nəfəsi var, canı yox.
Nomraq

- Dərdi qəmdən,
- Təni zərdən,
- Əlin vursan,
- Edər fəğan
Yen

- O nədir ki, yetmiş iki dil bilir.
Zas

- Əlimə allam, sallanar,
- Yerə qoyaram, yığılar.
Ricnəz

- Yarır torpağı qat-qat.
- Əlli öküz, əlli at,
- Ona çatmaz qüvvə də
- Böyük iş görür kənddə.
Rotkart

- Uzunca qız uzanar,
- Özünə yem qazanar.
Abay

- Fır-fır ötər,
- Ağ-ağ tökər.
Namriyəd

- Ağzı birdi, dili mindi,
- Gah belə deyir, gah elə.
Mələq

- Anada var, atada yox,
Nuxada var, Bakıda yox.
N

- Bir quşum var nəhanı,
- Gəzər cümlə-cahanı,
- İstərəm kəsib yeyəm,
- Nə əti var, nə qanı.
Ərayyət

- O nədir ki, içində qışdır,
- Çölündə bahar.
Ucuduyos

- Suda gəzər canı yox,
- Boğazlasan qanı yox.
- Suya atsan o batmaz,
- Quruda yatsa qalxmaz.
Qıyaq

- Sulu yerdə kişnər.
- Susuz yerdə qışlar.
İməg

- Qaməti düz
- İçi əyri
- Kərpici daş,
- Başında tac.
- Səhər-axşam
- Oxur bülbül.
Əranim

- Əzilməz,
- Üzülməz,
- Süfrəyə
- Düzülməz.
Şad

- Meşədə kəsdilər başın
- Şəhərə atdılar leşin.
- Suya saldılar, batmadı
- Oda atdılar yandı.
Atxat

- Nə burda var, nə orda
- Doludur Naxçıvanda,
- Hər şeyi dadlandırır,
- Halvanı bulandırır.
Zud

- O necə ağacdır ki, gündə bir yarpaq salır.
Mivqət

- O nədir ki, bədəni içəridə,
- Başı eşikdə.
Xım

- Şəhəri var, evi yox.
- Meşəsi var, ağacı yox.
- Dənizi var, suyu yox.
Ətirəx

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 17089
favori
like
share