Varlıklara Kur'an'ın nuru ile bakmayan filozofların en ileri gidenleri, var oluşu tabiat ve sebeplerle açıklayamadıkları için iki kısma ayrıldılar:
Bir kısmı Sofestâî olup, insanlığın gereği olan akıldan istifa edip ahmak hayvanlardan daha aşağı düşerek kendi varlıklarını ve evrenin varlığını inkâr etti
İkinci grup ise, bir sineğin ve çekirdeğin bile sebepler ve tabiat tarafından yaratılamayacağını anladı Yaratışı inkâr edebilmek için "Yoktan var olmaz" dedi Yok oluşun da imkânsız olduğunu iddia ederek "Var, yok olmaz" dedi Yalnızca, atomların hareketleri ile, tesadüf rüzgârlarıyla dağılmak ve toplanmak suretinde oluşum hayal etti
İşte, sen gel, ahmaklığın ve cehaletin en aşağı derecesinde, kendini en yüksek akıllı sanan adamları gör! Ve dalâlet, insanı ne kadar maskara, saçma, cahil yaptığını bil, ibret al
Acaba her sene dört yüz bin türü yeryüzünde çok kısa bir zamanda icad eden, altı haftada, her baharda, kâinattan daha sanatlı, hikmetli, canlı bir evreni inşa eden bir ezelî güç, nasıl görmezlikten gelinebilir, inkâr edilebilir? Tamamen âciz olan bu bedbahtlar, firavunlaşmış kendi nefislerinin hiçbir şeyi yok edemediğini ve hiçbir zerreyi, bir maddeyi hiçten, yoktan icat edemediğini, güvendikleri sebeplerin ve tabiatın ellerinde hiçten var edemediğini gördüklerinden diyorlar ki: "Yoktan var olmaz, var da yok olmaz" Kendileri âciz olduğundan, her şeyi gücü yeten, yaratabilen, varı yok, yoğu var edebilen bir Yaratıcıyı kabul edemiyorlar
Allah'ın iki tarzda icadı var:
Biri ihtirâ' ve ibdâ' iledir Yani hiçten, yoktan vücut veriyor ve ona lâzım her şeyi de hiçten icad edip eline veriyor
Diğeri inşa ile, san'at iledir Yani, hikmetini ve çok esmâsının cilvelerini göstermek gibi çok dakik hikmetler için, kâinatın unsurlarından bir kısım mevcudatı inşa ediyor Emrine tâbi olan atomları, maddeleri, rezzâkiyet kanunuyla onlara gönderir ve onlarda çalıştırır
Evet, mutlak güç sahibi Allah'ın iki tarzda, hem ibdâ', hem inşa suretinde icadı var Varı yok etmek ve yoğu var etmek en kolay, sürekli, genel bir kanunudur Bir baharda, üç yüz bin canlı türünün şekillerini, sıfatlarını, belki atomlarından başka bütün durumlarını hiçten var eden bir kudrete karşı "Yoğu var edemez" diyen adam, yok olmalı!

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 588
favori
like
share