İnsan ebediyyen yok olmayacaktır Muhasebe-i kübradan sonra cennetlikler saadet yurdunda, cehennemlikler de şekavet gayyasında yerlerini alacaklardır Daha sonra da hadisin ifadesiyle yokluk" getirilip yok edilecek ve Cenâb-ı Hakk her iki gruba da: "Burada ebedî kalacaksınız" diyecektir Bu açıdan yok olmama meselesi mü'minler için bir beşaret iken, kâfirler için ciddi bir tehdittir Şerik-i Bari'den başka, dünyada her şey Allah'ın kudretine göre mümkündür Yani bir anda ahiret dünyaya gelir, dünya da ahirete gidebilir, insan erkekken kız, kız iken erkek oluverir Bunların hepsi mümkündür Ancak âdet-i Sübhaniye böyle cereyan etmemektedir Allah'ın (cc) bunu yapıp yapmaması o iş ayrı Fakat, ötede olmaması gereken bir şey varsa o da "yokluk"tur
Evet, Allah (cc) ötede hiç kimseyi dirilmemek üzere öldürmeyecektir

Toprak Olmak İsteyecekler
"Yokluk" getirilip yok edilince, kâfirin iflahı kesilecektir Cehennem azabının dehşetini görüp tadınca da şoke olup dengesini yitirecektir İşte bu azap şoku karşısında o toprak olmak isteyecek ama "Heyhât!" Âyetin ifadesiyle "Keşke toprak olsaydım!" bir çaresizlik ifadesidir ifadesidir ama, yinede"yok olsaydım" değildir Çünkü evvelâ yokluk korkunçtur Saniyen yokluğun yok edilişini gözleriyle görmüştür

İnançsız kâfir, çok defa dünyada da böyle bir kısım tesirlerden dolayı aynı "şok"u yaşayabilir Bakarsınız bir adam, hayatın bin türlü zevk u safası içinde yaşıyor yiyor, içiyor, çalışıyor ve aynı zamanda her şeye mâlik fakat sadece bir zevk buuduna erişemiyor bu kadar zevk varken gelip gidip sadece ona takılıyor Ulaşamayınca da intihar edip hayatına son veriyor Oysa ki elde edemediği cismanî zevklerinden sadece birisi idi Ama cinnet geçirircesine işte böyle bir dengesizlik yapıyor Eğer bu insan imân sahibi olsaydı, meşru zevkler ona da kâfi gelecek ve kalbi itmi'nân bulup zevk budalası olmayacaktı"

Fethullah Gülen: Fasıldan Fasıla


Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 294
favori
like
share