Soru
Sonradan Müslüman olan bir kişinin sünnet olup ismini değiştirmesi şart mıdır?

Cevap
Müslüman olmanın tek şartı, kelime-i şehadet getirmek, yani ALLAH’ın birliğini ve Hz. MUHAMMED’in (SAV) ALLAH’ın kulu ve peygamberi olduğunu kabul etmektir. İslam dinine giren kimse için sünnet olmak, dinimizin inanç esaslarından biri olmamakla birlikte önemlidir. İsim değiştirmek ise zorunlu değildir. Ancak ihtida (İslam’a giriş) belgesi almak isteyenler, benimsediği bir Müslüman ismini belgeye yazdırmalıdır.

Özet olarak şunu deriz: Tıbbi bir problem olmadıktan sonra İslam’a girenlerin sünnet olması ve güzel çağrışım yapacak bir isim almaları uygun olur.


Soru
Kalbime bazen dini konularla ilgili kötü vesveseler geliyor. Bundan sorumlu olur muyum?

Cevap
Sözlükte fısıltı, hışırtı gibi gizli söz, fiskos, kuruntu, gibi anlamlara gelen vesvese; şeytanın kötü bir işin yapılması, iyi bir işin terk edilmesi veya geciktirilmesi ya da eksik yapılması için insanı kışkırtması, aklını çelmesi, nefsin bayağı arzularına uymaya teşvik etmesi anlamında da kullanılır. Vesvese kelimesi Kuran-ı Kerim’de dört yerde geçmektedir. Vesvesecinin (vesvas) şerrinden ALLAH’a sığınılması emredilmiş (Nas, 114/1-6).

Şeytanın Hz. Adem ile eşini cennetten vesvese yoluyla çıkardığı bildirilerek müminlerin bu konuda duyarlı olmaları ısrarla istenmiştir (A’raf, 7/20). Hz. Peygamber de müminlere vesvese ile hareket etmemelerini tavsiye etmiş, vesvesenin dini, hukuki bir hüküm doğurmayacağını bildirmiştir (Buhari, Talak, 11). Visvas da aynı anlamdadır. Kişi kalbine doğan düşüncelerinden, eyleme dönüştürülmedikçe sorumlu değildir. Buna göre kalbe doğan vesvese sebebiyle kişinin dinine zarar gelmez. Kişi vesveseden etkilenmemeli, kendisine iyi şeyler telkin etmeli ve hatta Felak ve Nas surelerini okuyarak manen kendini güçlendirmeye çalışmalıdır.

Soru
Doğumdan sonraki lohusalık kaç gün devam eder?

Cevap
Lohusalık hali en fazla 40 gün devam eder. Eğer kan, 40 günden fazla sürerse fazla olanı istihazıdır, yani ibadete engel olmayan akıntı sayılır. Lohusalığın azının sınırı yoktur. 40 günden önce de kan kesilebilir. Bu durumda kadın 40 günün tamamlanmasını beklemez. Boy abdesti alınır. İbadet ve normal aile hayatına devam edilir.

Soru
Şehitler nerdeler, nasıllar o alemde?

Cevap
Şehitler nerede, nasıldır cümlesiyle ifade ettiğiniz sorunuzu Bakara suresinin 154. ayetiyle Ali İmran suresinin 169-170. ayetleri açıklamakta, onların gerçekte ölmedikleri vurgulanmaktadır. Zira ölüm denilen hakikatin ruha değil bedene geldiği, ruhun bedenden ayrıldıktan sonra ölmeyeceği ALLAH'a imanı olanlar için bilinen bir gerçektir. Şehitlerin ALLAH rızası için canını feda etmeleri ve ALLAH indinde büyük nimetler görmekte olmaları, ilahi bir takdir ve lütuftur. Dünyamızda yaşayan yığın yığın insanlar ne şekilde olursa olsun bu dünyada yaşamayı gaye edinip ona elden çıkarmamak için çoğu zaman insanlıkla bağdaşmayacak düşük yaşantılara ve zillete katlanmayı kabullenirken, yüce bir gaye uğruna en değerli varlıkları olan hayatlarını feda eden yüksek ruhlu şehitlerimiz, ALLAH nezdindeki ulvi yaşantıya öncelikle layıktırlar


Soru
Zina yapan kişi ne yapmalıdır?

Cevap
İslam dininde kesin olarak yasaklanmış büyük günahlardan birisi de zinadır. Zina fiili öteden beri ahlak ve hukuk düzenlerinin ve aile yuvalarının yıkılmasına neden olmaktadır. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'de "Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur" (İsra 32) buyurulmaktadır. Zina eden kimse derhal tövbe etmeli, Yüce ALLAH'tan af dileyip günahının bağışlanmasını istemelidir. Dinimiz, kişilerin cinsel ihtiyaçlarının meşru bir şekilde giderilmesini öngörmektedir. Cinsi ihtiyacın giderilmesinin meşru yolu evlenmektir.
Evlilik yıldönümümüzü kutlamamızda sakınca var mıdır? Eşimle o günde hediyeleşiyoruz.
Sorunuzu okurken ister istemez, kadınlar biz erkeklerden daha vefalıdır, demekten kendimi alamadım. Çünkü genellikle kadınlar bu tür günleri daha çok hatırlarlar ve hatırlatırlar. Sizin eşinizle dediğiniz tarzda evlilik yıldönümünüzü kutlamanızdan, hatırlamanızdan daha güzel ne olabilir ki! Yeter ki bu törenler dinin ve örfün güzel saydığı bir daire içinde olsun.
soru
Yurtdışındayım, işsizlik parası alıyorum. Ayrıca kaçak olarak çalışmam sakıncalı mı?
cevap
Siz orada, Alman devletiyle bir akide anlaşma imzalamış gibisiniz. Bu gibi konularda akdinize bağlı kalmanız gerekir. Alman yetkilileri kandırmaya yönelik kanunlara aykırı ve iyi niyeti suiistimal sayılan bu tür işlemlere girişmeniz dinen sakıncalıdır. Zira Kuran-ı Kerim, akidelere bağlı kalmamızı din ve ırk ayırmadan emreder.

Kalbime imanla ilgili tereddütler, vesveseler geliyor. Bundan sorumlu muyum?
soru
Dövme veya saç boyası abdeste engel midir?

cevap
Dövme, vücut üzerinde bir tabaka oluşturmadığı için abdeste veya gusle engel değildir. Saç boyası da gusle veya abdeste engel değildir. Zira gusülde, saç diplerinin ıslanması yeterlidir.
soru
Kuran-ı Kerim bir anda mı indi?,
cevap
Hayır, Kuran-ı Kerim 23 yıllık bir periyotta, ihtiyaca göre, bazen sureler bütün olarak bazen de ayet ayet inmiştir.

Soru
Eşimle resmen boşandık. Şimdi barışıp resmi nikáhımızı kıyacağız. Dinen sakıncası var mıdır?

Cevap
Resmen boşanmış olan eşler dinen de boşanmış sayılırlar. Ancak yeniden nikáh kıymalarına herhangi bir engel yoktur. Aralarındaki iki nikáh bağı ile evliliklerine devam edebilirler. Resmi ve dini nikáhınızı kıyabilirsiniz.

Soru
Evde kuş beslemem sakıncalı mı?

Cevap
Ekolojik dengenin bozulmaması ve eziyet edilmemesi şartıyla evcil hayvanların kafeste beslenmesi sakıncalı değildir.

Soru
Avlanmak haram mı? Bazen zaman geçirmek için avlanıyoruz.

Cevap
Eti yenen hayvanların eti için, zararlı hayvanların ise zararlarından korunmak için avlanmak caizdir. Bu anlamda hayvanların etlerinden ve derilerinden yararlanılabilir. Ancak zevk ve spor için hayvan öldürmek, av avlamak ve bunu alışkanlık haline getirmek uygun değildir.

Soru
Domuzun kalp kapağı insanın kalbine takılabilir mi?

Cevap
Domuz eti ve domuzdan edinilen ürünler dinen haramdır. Ancak ortada zorunlu bir durum varsa, bu zorunluluk hayatı etkileyen bir sağlık meselesi ise ve başka bir maddeden yapılan bir kapakçık yoksa bu durumda domuz kalp kapağının kullanılmasında bir sakınca bulunmamaktadır

SORU
Kadınların kabir ziyareti sakıncalı mı?

CEVAP
Kadınların kabir ziyareti sakıncalı değildir. Hz. Peygamber ilk zamanlarda kadınların kabir ziyaretini yasaklamıştır. Bunun sebebi şudur: Kadınlar mezarlıkta elbiselerini parçalar ve vücutlarını tırnaklarıyla tırmalarlardı. Peygamberimiz bir müddet bu ziyareti yasakladı. Bu arada ziyaretin usulünü öğretti. Bu konuda toplum bilgilenince ziyarete müsaade etti.

SORU
Guslü (boy abdestini) geciktirmek çok mu günah?

CEVAP
Kişinin cünüplük halini en kısa zaman içinde yıkanarak gidermesi gerekir. Böyle bir insanın, guslü bir namaz vaktinden daha fazla süre ertelemesi günahtır. Gerekçesi de namazı kaçırma endişesidir. Ayrıca cünüplüyken yemek yemekte bir sakınca yoktur.

SORU
Babam hayattayken dairesini bana vermek istiyor. Diğer kardeşlerim zengin, ben ise fakirim. Kabul etmiyorum, durum ne olur.

CEVAP
Bir babanın çocuklarından mal kaçırma niyeti olmaksızın herhangi bir çocuğuna hayatta iken mal vermesi mümkündür. Ancak hayatta değil de sonradan verilmek üzere vasiyet edecekse diğer várislerin iznini alması gerekir.

SORU
Karı-kocanın birbirlerinin vücutlarına bakmalarında bir sakınca var mı? Beraber banyo yapabilirler mi?

CEVAP
Eşler arasında avret konusunda bir sınırlama yoktur. Birbirlerine bakmalarında bir sakınca olmaz. Bu nedenle de beraberce gusül almalarında da bir günah yoktur.


Soru:
Şeytanın babası ve annesi var mı? Biri bana bunu sordu, cevap veremedim. Bilgi verir misiniz?

Cevap:
Şeytan-iblis, ALLAH tarafından ateşten yaratıldı. Anası ve babası yoktur. Cinlerin de ilk atasıdır. İblisin adı "Azazil"dir. ALLAH tarafından kovulmadan önce göklerde ve yerde ALLAH'a secde etmediği bir yer kalmamıştır denir. Kehf 50. ayette soyunun olduğu ifade edilir.

Soru:
Herhangi bir araziye, sahibinin izni olmadan ölü gömülse durum ne olur? Köyümüzde böyle bir problem var.

Cevap:
Rızası olmadıkça başkasına ait bir araziye cenaze gömülemez. Hatta arazi sahibi dilerse cenazeyi oradan çıkarma hakkına sahiptir. Tabii arazi sahibinin böyle bir hakkı olmakla beraber böyle bir şeye tevessül etmesi uygun olmaz. Anlaşması doğru olandır.


Soru:
Dualarım neden kabul olmuyor?

Cevap
Aslında bütün dualar karşılık görür. Ama bire bir her istediğimiz olmayabilir. Olursa, evrenin dengesi bozulmaz mı? Düşünün, herkesin herkes hakkında duası veya bedduası kabul olsa dengeler nasıl değişir. Her şey altüst olur, çünkü kaderde her şey birbiriyle bağlantılıdır. Ama siz duanıza devam edin. Bilin ki, bu dualarınız belki bir şerre engel oluyor veya belki başka taleplerimizin kolaylaşmasına zemin hazırlıyordur. Yeter ki siz ümidinizi yitirmeden meşru şeyleri istemeye devam ediniz.

Soru:
Epilasyon yaptırmak sakıncalı mı?

Cevap
Bir kadının, vücudunun çeşitli yerlerinde çıkan kılları almak için kendisinin epilasyon uygulamasında bir sakınca yoktur.

Soru:
Kabir başında Kuran-ı Kerim okunabilir mi?

Cevap
Hz. Peygamber kabirlere ziyarette bulunmuş ve orada gömülü olanlara selam verip dua etmiştir. İmam Şafii, mezarın başında Kuran’dan ayetler okumanın müstehap olduğunu, Kuran’ın tamamının okunmasının ise daha güzel olduğunu ifade etmiştir.

Soru:
İçinde etil alkol olan ilaç kullanılabilir mi?

Cevap
İlaç elde etmek amacıyla bitkilerin etil alkol veya benzeri maddelerle fermantasyon (mayalama) yapılmasında, bu yolla kazanılmış ilacın kullanılmasında sakınca yok.


Soru:
Cinler niçin yaratıldılar. Gaybı bilirler mi?

Cevap
Kuran-ı Kerim, insanların ve cinlerin yüce ALLAH’a kulluk için yaratıldıklarını açıklar. Onlar, insanlara göre bazı üstün güçlere sahip olsalar bile gaybı ve geleceği bilemezler (En’am, 6.100.116; Hicr, 15/27; Sebe, 34/14; Rahman, 55/15)

Soru
Peruk takmak sakıncalı mıdır?

Cevap
İslam alimleri, insan saçı dışındaki maddelerden yapılmış peruğu takmanın sakıncalı olmadığını söylerler.

Soru
Kedim var, kısırlaştırmam haram mı?

cevap
Herhangi bir gerekçeden dolayı kediyi kısırlaştırmak dinen caizdir.

Soru
Kocam trafik kazasında öldü. Kan bedelini alabilir miyim?

Cevap
Kan bedeli adıyla ödenen parayı almanızda bir sakınca yoktur.


Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3232
favori
like
share