namaz - namzın önemi

Namaz bir uçurumun kenarında bir agacın köküne tutulmuş beş dakika içinde kolunun yorgunlugu ile o kökü bırakıp aşagıya düşecek yani ölümü muhakkak(ALLAH cchikmeti hariç) olan bir kula o anda ezan vakti olmuş ise gözleriyle o namazı kılmak farzdır

Allah’ı “Sübhanallah” diyerek O’na yakışmayan her şeyden ve yaratılmışların alâmetlerinden ve yok olmaktan tenzîh ve takdîs etmek, “Elhamdülillah” diyerek ihsan ettiği dünya ve ahiret ni’metlerine şükretmek ve “Allahu Ekber” diyerek bütün isim ve sıfatlarıyla her şeyden üstün olduğunu ilân etmekle hürmet göstermektir Kâinatta îmandan sonra en büyük hakikat olan namaz Kur’an’da 70 kez emredilmiş bir şeâir-i İslâmiyedir
Ve Resûlullah (asm)’ın “İslam dininin direği” dediği namaz; çok kıymettar ve mühim olmasıyla beraber ucuz ve az bir masraf ile kazanılabilen ve bütün ibâdetlerin fihristi hükmünde küllî bir ibâdettir

Allah, şu kâinat sarayını kendisini tanıttırmak için inşâ etmiştir Namaz, O’nu tanımaktır
Allah, âlemi kendisini sevdirmek için nihâyetsiz zînetler ile süslemiştir Namaz, O’nu sevmektir
Allah, gördüğümüz hârika ihsanlarıyla bize olan muhabbetini gösterir Namaz, O’na muhabbet ve itaattir
Allah, görünen nîmet ve ikramlarıyla bize olan şefkatini ilân eder Nihâyetsiz bir şefkat ise elbette nihâyetsiz bir hürmete layıktır Namaz, O’na hürmettir
Allah, yaptığı mükemmel san’atlarla bize gizli güzelliğini gösterir Namaz, O güzele iştiyaktır
Allah, benzersiz san’atlarıyla her şeyin kendisine has oluşunu ve kendi kudret eseri olduğunu i’lan eder Namaz, O’nu tek, benzersiz ve ortağının olmayışını kabul etmektir
Namaz, yaratılışın asıl vazifesi ve kulluğun esasıdır
Namaz insanı yokluk karanlılarından varlık âlemlerine getiren ve onu câmit bir taş, ruhsuz bir ot veya şuursuz bir hayvan değil de eşref-i mahlûkat ve halîfe-i zemin olarak yaratan Allah’a, şükür ve O’nu en üstün bir şekilde övmektir
Namaz, bütün mahlûkatın ibâdetlerine işâret eden kudsî bir haritadır
Namaz, yaratılmış olmayı, abd oluşu, âciz, fakir, kusurlu ve fâni oluşu ve elbette ki yaratana muhtaç oluşu kabul ve izhardır Yani namaz, kulluğun ilânıdır
Namaz, haddini bilmektir
Namaz, ibâdetlerin her çeşidini içeren nûrânî bir fihristedir
Namaz, Allah’ın belirli vakitlerde manevî huzuruna yapılan davettir
Namaz, mi’raçtır Her Allahu Ekber bir basamağıdır
Namaz, Allah’ın kullarına hediyesidir
Namaz, kul ile Allah arasında yüksek bir bağlılık ve yakınlık, ulvî bir münâsebettir
Namaz sevgiliyle yapılan kudsî bir sohbettir
Namaz, her bir ruh ve vicdanın lakayt kalamayıp iştiyak ile yapmak istediği ulvî ve nezih bir hizmettir
Namaz, fânilere tenezzül ve minnet zilletinden kurtulup Bâki’ye müteveccih olmaktır
Namaz, bizi unutan ve elimize geçmeyen dünyayı, “Allâhu Ekber” diyerek elimizle arkamıza atıp vefasız dünyaya onu unutmakla ceza vermek ve dertlerimizi kalbin ağlamasıyla rahmet dergâhına döküp, Allah’ın Rahmet kucağına sığınmaktır
Namaz, Kalp, ruh ve duyguların gıdasıdır
Namaz, kabrin arkasında devam etmekte olan beşer yolculuğunda bir bilettir
Namaz, dünyada manevî kuvvet, kabirde gıda ve ziya, mahşerde kurtuluş senedi, sırat köprüsünde Burak’tır
Namaz, îmanı ışıklandırıp inkişaf ettirendir
Namaz, Allah’ın büyüklüğünü kalplere yerleştirendir
Namaz, akılları Allah’a yönelten ve ilahî adalet kanunlarına itaat ettirendir
Namaz, kâinattaki Allah’a âit nizamı i’landır
Namaz, kâinat ile ahenktir
Namazsızlık ise; ilahî düzenden çıkmak, ahengi bozmak ve Allah’ın va’dini ve rahmetini suçlamaktır

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 451
favori
like
share