1 [1:30, Hadîs No: 1][1]
Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor ki, Resûl-ü Ekrem (asm) şöyle buyuruyor:
Ameller niyetlere göredir Kişi için ancak niyet ettiğinin karşılığı vardır Şu halde kimin hicreti Allah ve Resulü için ise o kimsenin hicreti Allah ve Resûlünedir Kimin de hicreti elde edeceği bir dünyalık veya nikahlayacağı bir kadın için ise, onun da hicreti hicret ettiği o şeyedir [2]


İnsanları değerlendirirken ifade ve hareketlerine, dışa akseden davranışlar-na göre hüküm veririz Çünkü kalblerini bilmemiz, o hareketi niçin ve ne maksatla yaptığını tam kestirebilmemiz mümkün değildir Cenab-ı Hak ise kullarının amellerini, davranışlarını değerlandirirken içte taşıdıkları niyet ve yapış maksatlarına bakar, öyle muamele eder İşte Peygamber Efendimiz (asm) "Ameller niyetlere göredir" buyururlarken yapılan işin içte taşınan niyet ve maksada göre değerlendirileceğini bildirmektedir "Şüphesiz Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz Ancak amellerinize ve kalblerinize bakar"[3] hadîsinde de aynı gerçek anlatılır Bu bakımdan belki bize göre çok iyi ve güzel görünebilen bir söz veya davranış,—iyi niyetle yapılmadığı, Allah rızası gözetilmediği, gösteriş olsun diye yapıldığı takdirde—Allah katında hiçbir mânâ ve değer ifade etmeyebilir


Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 958
favori
like
share