namaz - namazın önemi - namazla ilgili hadisler
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: “ Beş vakit namaz, herhangi birinizin evinin önünden akan ve günde beş defa yıkandığı suyu bol bir nehre benzer Allah, beş vakit namaz sayesinde, günahları yok eder” (Buhari-Müslim)Ashabdan biri bir günah işlemiş, neticeyi de gelip Allah Resulü’ne bildirmişti O sırada şu ayet indi: “ Gündüzün başı ve sonu ile, gecenin başlarında namaz kıl; çünkü iyi ameller, kötülükleri giderir” Sahabi Allah Resulü’ne ‘bu ayet benim hakkımda mı indi’ diye sordu Allah Resulü de “bütün ümmetim hakkında indi” buyurduBir başka Hadisinde Allah Resulü şöyle buyuruyor: “ Aralarında büyük günahlar işlenmedikçe, beş vakit namaz ve cuma namazı, günahlara keffarettir”Bir diğer Hadis de şöyle: “ Herhangi bir kimse, farz bir namazın vakti gelince onun abdestini tam alır, rükusunu tam yapar ve o namazı huşu ile (Allah’a saygıyla ve O’ndan korkarak) kılarsa, o namaz, o güne kadar işlemiş olduğu günahlara keffaret olur Bu her zaman böyledir” Selman Farisi anlatıyor: “ Bir gün Allah Resulü ile beraber bir ağacın altında bulunuyorduk Ağacın bir dalını aldı ve salladı Daldaki yapraklar dökülünce bana ‘niçin böyle yaptığımı sormayacak mısın?’ dedi Ben de niçin yaptığını sordum Buyurdu ki: “ Bir müslüman güzelce abdest alır ve beş vakit namazı kılarsa, şu yapraklar döküldüğü gibi onun da günahları dökülür”Allah Resulü zamanında iki kardeş müslüman olur Bir şehid olur diğeri de bir sene sonra ölür Talha bin Ubeydullah rüyasında, sonra ölenin şehid olandan önce cennete girdiğini görür ve durumu hayretler içerisinde Allah Resulü’ne aktarır Allah Resulü şöyle der: “ O sonradan ölen, şehid olan kardeşinden sonra, altı bin küsür rekat namazını kılmadı mı, Ramazan orucunu tutmadı mı? O halde iki kardeş arasında yerle gök arası kadar fark vardır” Allah Resulü’nün vefat ederken yaptığı vasiyetin tamamı şuydu: “ Aman namaza sarılın! Bakmakla yükümlü olduğunuz kimselerin (işçi, köle, cariye, yetimvs) hukukunu gözetin” Efendimiz’in hizmetçisi olan Enes bin Malik diyor ki, ‘Canı boğazına gelene kadar, dili döndükçe bunu tekrar etti’
Namaz, insanı bütün fuhşiyata ve kötülüklere karşı koruyan bir siperdir
Cenab-ı Hak, Ankebut sûresi, 45 Ayet’te şöyle buyuruyor: “ Hiç şüphe yok ki namaz, insanı çirkin işlerden ve haramlardan alıkor” Fakat bu namaz, gerçekten, Allah’ı görüyor gibi kılınan namaz olmalı
Namaz kılmayı gerektiren deliller:
1- Başta Cenab-ı Hak, namazı emreder O’nun kulu olan, O’nun biricik isteğini yerine getirmez mi?
2- Melek ve Peygamberler başta olmak üzere, bütün nurani şahsiyetler, en büyük şerefi Allah’a bağlılıkta bulmuşlar, bunu da namazla göstermişler Allah Resulü, sabahlara kadar namaz kılmaktan ayakları şişiyordu Neden böyle yaptığını söyleyenlere de, “Allah’a çok şükreden bir kul olmayayım mı?” diyorduHazreti Ömer hançerlenmiş yatıyordu Baygındı ve bir türlü ayıltamamışlardı O sırada Misver bin Mahreme gelir Durumu öğrenince, “O’na namazın geçtiğini söyleyin, hemen ayılır” der Ömer’e, “Yâ Ömer, namaz!” derler Ömer, birden yerinden doğrulur ve “Öyle mi, vallahi namazı terk edenin İslam’da payı yoktur” der Ve sonra da vücudundan kan aka aka namaz kılarHazreti Osman, gece kıldığı bir rekatlık namazda Kur’an’ın tamamını hatmediyorduEsved bin Yezid En Nehaî, Sahabi’nin arkasından yetişen en büyük insanlardan biriydi İbadetiyle meşhurdu Gece sabaha kadar, evinin damında bir sütun gibi durur ve namaz kılardı Komşusunun çocuğu da O’nu gerçekten bir sütun zannederdi Bir gün çocuk o sütunu yerinde göremez ve annesine “Anneciğim, şu damın üstündeki sütuna ne oldu?” diye sorar Annesi şöyle cevap verir: “ Yavrum o sütun değildi O, Esved’di Bugün öldü”
3- İnsan gayet aciz, küçük, güçsüz ve muhtac olarak yaratılmıştır Bu durumunu telafi için mutlaka En Büyük, Sonsuz Kudret sahibi, Hiçbir şey muhtac olmayan Allah’a dayanmak, O’na bağlılığını ortaya koymak zorundadır Bu da en iyi şekilde namazla olur Çünkü günde beş defa insan O’nun huzuruna varır ve el pençe divan durur Böyle biri için Allah, her şey demektir Ayet şöyle der: “ Kul için Allah yetmez mi?” Evet, O’nu bulan her şeyi bulmuş, O’ndan kopan ise her şeyden mahrum kalmış demektir
4-İnsan fıtraten mutlaka birine kulluk yapacak şekilde yaratılmıştır Görülüyor ki, Allah’tan başka her şeye gücü yeten, bütün ihtiyaçlara cevap verecek kimse yoktur Öyleyse, O’na kulluk etmeli, O’ndan başkasının kapısını çalmamalı Bu duyguyu da ifade eden ve canlı tutan, namazdır
5-Namaz kılmak, diğer bütün mahlukatın hukukunu gözetmek demektir Çünkü, Kur’an’ın ifadesiyle kainatta her şey Allah’ı tesbih etmektedir İbadetsiz özellikle de namazsız bir insan, kainatın bu ibadetini görmez, göremez Çünkü herkes çevresine, kendi içinde bulunduğu psikoloji ile bakar Ümitsizlik içinde kıvranan biri, herkesi ümitsiz zanneder Bütün hadiseleri öyle yorumlar Neşeden uçacak hale gelen biri de, herkesi neşeli zanneder İbadetsiz biri de, her şeyi boş, vazifesiz zannederek onlara zulmeder Halbuki çiçekten, taşa kadar her şey Allah’ı zikreder Çiçek toplamak için kırlara çıkan Yunus, hiç bir çiçeği koparamadan geri döner Çünkü, bütün çiçekler zikir halindedir Çünkü Yunus da her zaman Allah’ı anmakta dolayısıyla da onun için bütün kainat zikir halindedir Allah, taşların Allah korkusundan dolayı yuvarlanıp parçalandığından, un ufak olduğundan bahseder
6- Namaz kılmayan, aynı zamanda kendine zulmeder Çünkü, insanda inkişaf etmeyi bekleyen, serpilip gelişmeyi, mükemmel hale gelmeyi bekleyen pek çok duygu ve kabiliyet vardır Bütün bunların gelişip yararlı hale gelmesini Allah ibadete bağlamıştır İbadet vesilesiyle insan, zamanla bir melek haline gelir Hatta bir yerde meleklerin bile gıpta ettiği bir konuma sahip olabilir İbadet edenle ibadet etmeyenin yaşadığı hayat, hayattan duyduğu lezzet bu duruma delildir Yalnız insan gerçekten duya duya ibadet ettiği sürece bunu farkedecektir Diğer türlü, geçiştirilerek yerine getirilen ibadetler, insanı mükellefiyetten kurtarsa da bahsettiğimiz terakkiyi yaşatmayacaktır

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 474
favori
like
share