Bina düzenlemeleri:

` Konutların dış ve iç tasarımında `uyarlanabilir ve tam erişilebilir konut` kavramından hareket edilmeli, çalışma alanları ergonomik yönden engellilerin de kullanabileceği biçimde düzenlenmeli. Bu konu yerel yönetimlerin denetimlerinde ve izinlerinde öncelikli maddeler olarak yer almalı.

` Eğitim, sağlık, hukuk hizmetlerinden yararlanabilmeleri için bina girişleri, katlar arası ulaşım, koridor, kapılar gibi iç düzenlemelerde engelli ve yaşlıların kullanım ve erişimine dikkat edilmeli.

` Tiyatro, konser, sergi ve sinema salonlarıyla alışveriş merkezleri engellilerin ulaşım ve erişimine uygun hale getirilmeli.

Ulaşım:

` Toplu taşıma araçlarından engelliler ücretsiz yararlanabilmeli.

` Duraklar, istasyonlar, iskelelerde biniş ve inişler için gerekli donanım bulunmalı.

` Şehiriçi ulaşım sesli uyarıcılarla desteklenmeli, geçitler uygun hale getirilmeli.

Temsil ve katılım:

` Yerel yönetimler, meslek birlikleri ve engelli örgütleriyle ortak platformlar oluşturularak, düzenlemelerin yaşama geçirilmesi ve uygunluğunun denetlenmesi sağlanmalı. Belediye Yasası`nda yer alan Kent Konseyleri katılımcılık yönünden uygulamaya konulmalı ve bu konseylerin görüşleri, kararlarda etkili olmalı.

` Kent yaşamının düzenlenmesinde, kentiçi yapılaşmada, ortak alanların kuruluşunda engellerin de görüşlerinin alınmasına özen gösterilmeli.

` Engellilerin yerel yönetimlerin karar organlarında temsiline olanak sağlanmalı, siyasi partiler engellilerin belediye meclisinde, il genel meclisinde temsili için kota dahil uygun yol ve yöntemler uygulamalı.

Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Başkanı Şükrü Boyraz, ayrıca, evde bakım hizmetleri, engellilerin ulaşımının sağlanması gibi konularda ek önlemler, yöntemler ve araçlar geliştirilmesi, herkes tarafından ulaşılabilen, yeterli düzeyde halk sağlığı-bakım hizmeti verilmesi, özellikle evden çıkamayan engellilere yönelik hizmetlerin çeşitlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

***

Engellilere ait eğitim kurumları desteklenmeli

Yerel yönetimlerden özel eğitim kurumlarını desteklemelerini istiyoruz. Vakıfların, eğitim-öğretim ve kaliteyi artırmak için gereken bütçenin dışındaki mecburi harcamalarını ortadan kaldırmalılar. Örneğin var olan yüksek yiyecek giderlerine yerel yönetimler katkıda bulunursa, bu paralar eğitim-öğretime ve danışma hizmetlerine harcanabilir. Yerelde tarama çalışmalarının yapılması, zihinsel engelli çocukların belirlenerek eğitime kazandırılması gerek. Bu konuda İZEV olarak her türlü işbirliğine hazırız. Böyle organizasyonların çok yararlı olacağı düşüncesindeyiz. Bunun dışında, engelli öğrencilerimizin rehabilitasyon ve tarama merkezlerine taşınmasında sıkıntılar yaşıyoruz. Büyükşehirler dışında yerel yönetimlerin bu konuda fazla bir desteği, çalışması olmuyor. Ancak ailelerimizin bazıları çok yoksul, çocuklarını eğitim kurumuna getirecek maddi güçleri yok. Yerel yönetimlerin bu sorunu mutlaka çözmesi gerekiyor.

***

Belediyeler istihdam olanakları yaratmalı

Türkİye`de yüzde 12.5 oranında bir engelli yaşam potansiyeli var. Bu mesele, ailelerle birlikte 23 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Bugün bu engelliler toplumsal yaşam içerisinde yer alamıyorlarsa, bu yerel yönetimlerin bir `başarısıdır!` Bir takdir belgesini hak ediyorlar bu konuda.

Sağlıklı bireyler sinema, tiyatro gibi sosyal etkinlikler, ulaşım, eğitim vb birçok alanda haklarının yetersizliğinden söz ediyor. Engelliler ise bu haklarının çoğundan hiç yararlanamıyor. Bu konulara duyarlılıkla eğilecek bir yerel yönetim bizim için hayal zaten. Bugün yerel yönetimlere talip hiç kimse, engellilerden yana bir söz söylemiş değil. Böylesine önemli bir konu varken, bu ilgisizlik ve duyarsızlık beni gerçekten üzüyor. Bu konuyu bütün siyasi partilerin kendi politikalarına, programlarına alması gerekiyor.

Engelli yurttaşlarımızın toplumsal yaşama dâhil olamamaları ekonomide de yüzde 12`lik bir kayıp anlamına geliyor. Dolayısıyla engellileri istihdam meselesi çok önemli. Üretebilecekleri, meslek edinebilecekleri kursların açılması, onlara istihdam olanakları yaratılması gerekiyor.

Yollar, kaldırımlar, ulaşım hizmetleri, devlet daireleri, mimari yapılar, kısacası tüm kent düzenlemeleri engellilerin erişimine uygun hale getirilmeli. Öncelikle bizi ciddiye alsınlar, insan olduğumuzu hesaba katsınlar. Herkes bir gün engelli olabilir, bunu unutmamak gerek.

***

Cihaz ödemelerimizden 450 TL kesildi

Şu anda işitme cihazlarımızın ödemeleri yapılmıyor. Bu aileleri çok mağdur ediyor. Sosyal güvenlik tebliğinden sonra cihaz ödemeleri kesildi. Eskiden 800 TL veriliyordu, şimdi bu rakam 350 TL`ye indi. Halbuki bir cihazın fiyatı 1.500 TL`den başlıyor. Bize eskiden sosyal güvencesi olmayanlardan müracaat gelirdi, şimdi güvencesi olanlardan da müracaat gelmeye başladı. Ameliyatlarda da sorunlar yaşanıyor. Çocuklar aylarca sırada bekliyor. Erken teşhis testi yapılmıyor. Sağlık hizmetlerine daha fazla önem vermeleri bizim için çok önemli.

Ayrıca 0-6 yaş grubu işitme engelli çocuklar için eğitim merkezi talebimiz var. 0-6 yaş grubu çocuklara eğitim verebilecek bir sistem Türkiye`de mevcut değil. Üniversitelerde okul öncesi özel eğitim bölümleri var; zihinsel engelliler, görme engelliler için var, fakat işitme engelliler için böyle bir bölüm yok. Öğretmen yetişmiyor.

Biz bu konuda bir çalışma yürütüyoruz. Ankara ve Marmara üniversitelerinde bu bölümün açılması için mücadele ediyoruz. Ayrıca, aralarında odyolog ve psikologların da olduğu 22 kişilik bir öğretmen kadrosu İsrail`de 10 günlük bir eğitim alacak. Eğitim sonucunda burada bir eğitim merkezi kurmak istiyoruz. Yaptığımız çalışmalara yerel yönetimlerin de destek olmasını bekliyoruz ki bu çalışmalarımızı daha iyi neticelendirebilelim.

Bir de işaret kursları çoğaltılmalı. Biz Bilgi Üniversitesi`nde bir kurs açtık; bu kursların daha da çoğalması, işaret dili öğretmenlerinin yetiştirilmesi gerekiyor.

***

Körlerin okullarını kapatmaya başladılar

Seçİmler yaklaştıkça, adaylar engellilere yönelik vaatlerde bulunmaya başladı. Ancak biz engellilerin bu konuda birçok talebi bulunmasına rağmen, en temel istemimiz, engellilerle ilgili yapılacak bir düzenlemede engellilerin söz ve karar sahibi yapılacaAğı süreçlerin işletilmesi. Bize danışmadan; bizim olurumuz, katkımız olmadan yapılacak hiçbir hizmet tam anlamıyla amacına ulaşamaz. Çünkü her toplum kesimi kendisiyle ilgili düzenlemelerde söz sahibi olmak durumundadır. Bunun için, engellilerle ilgili örgütlerin, diğer kurum ve kuruluş temsilcilerinin, üniversite temsilcilerinin katıldığı belediye meclislerinin yanı sıra, danışma hizmeti verecek, engellilerle ilgili konuları görüşüp karara bağlayacak bir engelliler danışma meclisinin de oluşturulması gerektiği görüşündeyim. Bunu bütün parti ve adaylardan ısrarla talep ediyoruz.

Özellikle büyük kentlerimizin sokakları, caddeleri engellerle dolu. , mantarlar, zincirler, kaldırımları doldurmuş arabalar, yayalara göre değil. Tamamen hızlı trafiğe, araçlara göre düzenlenmiş bir kent yapısı söz konusu. Ayrıca, kamusal hizmetlerin, binaların üst katlarına engellilerin erişimine yönelik düzenlemeler de yok ya da yetersiz. [URL="http://www.tumgazeteler.com/haberleri/dezavantajli/" rel="nofollow" target="_blank">Dezavantajlı gruplara sahip çıkan, onların da diğer insanlar gibi yaşayabilmesinin koşullarını yaratan bir yönetim arzu ediyoruz.

Görme engellilere yönelik okullar yetersiz. Eğitim, Anayasa gereğince devletin üstlenmesi gereken bir hizmet olduğu halde özel sektöre devrediliyor. Körler okulları, örneğinde olduğu gibi kapatılmaya başlandı. Bu rehabilitasyon merkezlerinde eğitim bile denemeyecek bir tür kurs veriliyor. Ayda 10 saatlik bir çalışmayı eğitim gibi gösteriyorlar ve [URL="http://www.tumgazeteler.com/haberleri/hazine/" rel="nofollow" target="_blank">Hazine`den büyük ödemeler alıyorlar. En azından bu eğitimin haftada beş gün verilmesi gerekiyor.
Köylerde, kasabalarda taramalar yapılarak okula gitmeyen görme engelliler belirlenmeli çünkü okullar öğrencisiz duruyor, öğrencilerimiz ise okulsuz. Bu çelişkinin giderilmesi lazım. Bunun için de çalışkan, gerçekten bu konuya gönül vermiş insanlara ihtiyaç var
alıntı

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 461
favori
like
share