Dil, bir milletin özüdürEğer bir toplumun üretkenliği, geleceğe dair umutları varsa, insanlarında coşku, sevgi ve dayanışma varsa, bu mutlaka dillerine yansırO yüzden Türkçemiz bu kadar zengin ve gelişmeye açıktırHer ulusun dili, o milletin kültürünü taşırDil, hem bir aynadır geçmişi bugüne yansıtır hem de bir yaratım aracıdır

Atatürk’ün de söylediği gibi:‘Türk dili, Türk toplumunun kalbidir, beynidir’İnsan, kendini anlatmak, kendi dışında olup bitenleri algılamak için dili kullanmak zorundadır Her insan, kelimeleri bir araya getirerek özgürce kurduğu düşüncesini en iyi ana diliyle ifade edebilir

Çünkü insanlar, en güzel ana dilinde konuşur, düşünür ve üretir

Dil, toplum yaşamına yön veren güçlerin etkisi altındadır Türk toplumunun yaşamına da para büyük ölçüde egemen olduğundan ve bu paranın kaynağı dışarıda olduğundan, dilimiz yabancı güçlerin etkisi altındaTürkçenin gelişmesini engelleyerek, düşünce üretimine engel olunuyor Siz ülkenizde ana dilinizden daha çok yabancı dillere önem verirseniz ve bunları eğitim dili olarak da kabul ederseniz, ister istemez de geçlik bu yabancı dile ve o ulusun kültürüne özenecektir
Genç beyinler, aynı toprak gibidir; bugün ne ekersen, yarın o çıkarBelli bir zaman sürecinde Türkçe ve buna bağlı olarak kültürümüz o kadar geriletildi ki şimdi ülke gençliği Amerikan kültürünün ve dilinin kuşatması altındaNe acıdır ki bugün levis kot pantolonu, nike ayakkabısı olmayan, kendini ezik hissediyorOkullarda insanlar birbirini, ayakkabılarının markasıyla değerlendiriyorToplumu, eğitim kurumları yerine kitle iletişim araçları yönlendiriyorMedyada yeterli denetimin yapılmamasından dolayı, deyim yerindeyse, Türkçenin organlarının sökülüp çıkarılması, hayata karşı duyarlı olan tüm insanların beynini, kalbini ve belleğini örseliyor
Kirlene kirlene; kirletile kirletile dilimiz, ne yazık ki kirli bir mendile dönüştüHiç zaman kaybetmeden, herkes,Türkçeyi koruma konusunda bir şeyler yapmak, bu konuda taraf olmak zorundadırAna dilimizde bilinçlenmenin toplumun tüm kesimlerinde hızla yayılması için, –çoğu şeyde olduğu gibi– önce bir kıvılcım gerekli Okuyup yazanlar, düşünüp tuvale dökenler, yontup şekillendirenler ve daha niceleri, bir an önce Türkçeyi yoğun bakıma almak zorundalar Bir toplumun kendine güvenmesinin ilk kuralı, diline sahip çıkmasıdır

Belediyelerimize de Türkçenin korunması konusunda görev düşüyorBu bağlamda Karaman,Niğde ve Malatya Belediyeleri işyeri isimlerininTürkçeden başka bir dil olmaması konusunda karar aldıBu tür çalışmaları görmek, bizleri mutlu ediyor

İlginç bir ülke olmamızdan dolayıdır, düşünce işleriyle uğraşanlarımız da dile pek fazla önem vermiyorKonuşmak da, yazmak da insana özgü en güzel eylemlerdendirDilini işlemeyen insan, düşüncesini de işleyemezÇalgısını akort etmeden çalan sanatçı neyse, dilini düzenlemeden yazmaya kalkan aydın da odurSöyledikleri karmakarışık bir gürültü olmaktan öteye gidemezÇünkü gelişigüzel yazan, gelişigüzel düşünür

Yabancı dille eğitim konusuna gelince; ben Antalya Anadolu Lisesi’nde son sınıf öğrencisiyimBenim dönemim, ortaokulu da Anadolu Liselerinde okuyan son öğrenciler Biz ortaokulda matematik ve fen bilgisi derslerini İngilizce olarak gördükŞimdi daha iyi değerlendirebiliyorum; o zamanlar bu dersleri İngilizce görünce, kendimizi bir şey sanıyorduk ama o zaman gördüğümüzİngilizce matematik ve fen, kelimenin tam anlamıyla yarım yamalak bir eğitim oldu

Daha konuyu tam anlamadan, terimlerin İngilizce karşılıklarını ezberliyordukİngilizce olan dersi kimse anlamadığından, öğretmenlerimiz Türkçesini de öğretmek zorunda kalıyorduDaha ortaokulda konuyu zor anlarken, bir de bunu İngilizce öğrenmeye çalışmak, tam bir işkence oluyordu Sınavlarımızı da İngilizce olduk üç sene boyunca İngilizce olarak gördüğümüz matematik ve fen bilgisi derslerinin kimseye bir yarar sağladığına inanmıyorum

Öyle bir noktaya gelinmişti ki öğretmenlerimiz bizi konuyu İngilizce anlatmakla korkuturdu OktaySinanoğlu’nun da dediği gibi, ‘yabancı dille eğitim, düşünceyi kısırlaştırıyor’ Onun için en iyi, en güzel eğitim, insanın ana diliyle yapılan eğitimdir

Türkçemiz üzerinde oynanan oyunlar, bilinçli bir şekilde sözcüklerin kullanımının kısıtlanması, ideolojik olarak kelimelerin paylaşılması,Türk gençliğinin ana diline; Türkçesine yabancılaştırılması, farklı dillere yönlendirmeler, toplumun kalbi medyada kasıtlı olarak Türkçeye saldırılar, onu yıpratmak için elinden geleni yapan programcılar, Türkiye Cumhuriyeti insanını birkaç yüz kelimeye sığdırma çalışmaları, öyküye, romana, yazınsal yapıtlara önem verilmeyişi de beraberinde getiriyor

Geçmişi geleceğe taşıyan dildir, yazıdırŞimdi dili bozarak, bizleri geçmişten soğutmaya, dünümüzü unutturmaya çalışıyorlar

Gençliği edilgenleştirmek isteyenler, şunu bilmeliler:

Tarihin her döneminde gençlik, toplumların dinamiği, devrimlerin itici gücü olmuşturTürk gençliği de Türk devriminin güvencesidir

21 yy’da dünya küçülürken cumhuriyet gençliği olarak biz, hiçbir dogmaya bağlı kalmadan bilimle, bilgiyle,Atatürkçü düşüncenin ışığında ilerliyoruz


Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1069
favori
like
share