[COLOR=#e000d0]Bismişâh, Allâh Allâh

Celil-i Cebbâr, Mûin-i Settâr,

Hâlik-i Leyl-ü ven nehâr

Lâ-yezâl,zül-celâl Yek'dir Allâh yek,

Allâh'ın birliğine, küffârın körlüğüne

Ve Resûl-ü Enbiyâ, Peygamberimiz, Efendimiz,

Cenâb-ı Ahmed-i Muhammed Mustafa

Ve âl-i evlad-ı Resûl-i Müctebâ'nın imdadı

Rûhâniyetlerine,

Pîrân, mürşidân, âşıkân Gavse'l-Vâsılîn

Hamâle-i Kur'an Esseyyid Muhammed Hacı Bektaş Veli

Ve Güzeştegân-ı Pîrân ve ehl-i İslam ervâhına

Ve dest-gîrimüz Balım Sultan ayn-ı inâyetine

Hünkâr-ı İslam İbnü's-sultan

Bi'l-cümle İslamı necât, saadet ve selametine

Üçler, beşler, yediler, kırklar, üç yüz altmışlar

Ve binbirler demine…

Nûr-ı Nebî, Kerem-i Ali, kerâmât-ı velî,

Gülbânk-i Muhammedî

Pirimiz, üstadımız, hünkârımız,

Kutbu'l-arfîn Hacı Bektaş Veli

Dem ü devranına hü diyelim, hüüüü

Beğeniler: 2
Favoriler: 1
İzlenmeler: 2314
favori
like
share
turkerweb Tarih: 16.10.2009 01:59
bu sanki değiştirilmiş veya eksik gibi..Cünkü Mehter Marşlarını dinleyenler bilir.. Buna bir bir çağrı var..Orada Huuuu dedikten sonra eli kan , kılıcı kan , sinesi üryan, şahadette Allah yoluna revan ,..... bnz cümleler var