BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ES SELAAMU ALEYKUM VE RAHMETULLAHI VE BERAKATUH!!!

Ya rabbi son elcin mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi bizlere her konuda örnek ve rehber eyle, bizlere ona tabii olanlardan eyle, bizleri müttakilerden eyle allahim
amin ya rabb el alemin

HİTABET YÖNÜNDEN PEYGAMBER EFENDİMİZİN DIŞ GÖRÜNÜŞÜ

*Yemin olsun ki Allah Rasulün de sizin için güzel bir numune örnek vardır.(Ahzab 21)

* Hiç şüphe yok ki sen en yüce bir ahlak üzerinde bulunuyorsun (Kalem 4)

*Rasulullah (sav)insanların en güzel yüze en tatlı görünüşe sahip olanı idi. Rasulullah (sav) ne çok uzun ne de çok kısa idi,yüzü ne bembeyazdı,nede esmer,saçları kıvırcıkta değildi,düzde dreğildi.Vefatında başında ve sakalında ki beyazların sayısı yirmiyi bulmuyordu.(Buhari el-Menakıb)

*Rasulullah (sav)bazen kulaklarına bazen omuzlarına kadar dökülen saçlarını,sakalını hiçbir zaman dağınık halde bırakmamış,bunu bir başkası içinde hoş görmemeiştir(Buhari el-Menakıb,Müslim El Hayz,Ebu Davud 4163)

*Rasulullah (sav) kendi vücudu hatta teri çok güzel koktuğu halde ayrıca koku sürünmeyi ihmal etmemiştir.( Buhari el-Menakıb,Müslim el-Fezail)

* Rasulullah (sav)dinleyiciyi usandırmaz nefret ettirmezdi.Kuran bu konuyu şöyle anlatır (Ali İmran 159)

*Dinleyiciye göre bir ses ayarına çok dikkat etmiştir.Geceleyin ashabı saffanın yanına geldiği zaman,uyuyanı uyandırmayacak,uyanık olan duyacak bir sesle selam verdiğini biliyoruz.(Müslim el eşribe 32/174/1625) * Rasulullah (sav) Arafatta yapmış olduğu konuşma ayrıca Rabia bin.Ümeyye bin Halef(ra)tarafından cümle cümle tekrarlanmış.Minada kuşluk vakti boz bir deve üzerinde yaptığı konuşmada ise tekrarlama vazifesi Hz.Ali bin.Ebu Talibe verilmiştir.(Ebu Davud 1956)

*Medine valisi Bişr bin.Mervanın hutbede iki elini birden kaldırarak dua etmesini gören Umare bin.Ruveybe ona ağır sözler söylemiş ve < * Rasulullah (sav) şehadet parmağını kaldırmaktan öteye bir hareket yapmazdı demiştir>(Nesei,Müslim 884,Tirmizi ebvabüs salat)

*Nitekim veda hutbesinde yüzbin kişilik bir topluluğa hitab ederken bile şehadet parmağını yukarı kaldırdıktan sonra insanlara çevirerek

<Şahit ol Allahım >dediğini biliyoruz.(Ebu Davud)

*Allah Raulü (sav)öfkesi,üzüntüsü,usanç belirtileri yüzünde hemen belirirdi Hz.Aişe birgün yanında süt kardeşi varken yanına gelen Rasulullahın(sav)yüz hatlarından

hoşlanmadığını anlamış deme mecburiyeti hissetmiştir. Rasulullah (sav) kardeşlerinizin kim olduğuna dikkat edin süt ancak açlık sebebi ile emzirilme neticesi sabit olur>demiştir(Buhari )

*Konuşurken bakışlarıyla cemaati sürekli kontrol altında bulundurmuş tekbir ferde veya bir noktaya bakmamıştır,Mesela Cuma hutbesinde oturan bir kişiye diye sormuş kılmadığını anlayınca demiştir.(Buhari el Cuma )

*Mescidde sohbet ederken-bil hassa sabah namazlarından sonra oturduğu yerde kalır,görülen rüyalar dahil olmak üzreçeşitli konular görüşürdü (Müslim 1781)

*Bir hutbe esnasında mescide giren ve Rasulullah (sav)in sözünü keserek diyen kişinin isteğini yerine getirmek için mimberden inerek ona gerekli bilgileri verdiğini,daha sonra mimbere çıkarak konuşmasını tamamladığını biliyoruz.(Müslim el Cuma 596/597)

*Kuranı Kerim insanlara en tatlı söz olarak takdim edilir,Zümer 23 İnsanlara güzel söz söylemeye davet edilir İsra 53/Bakara 83

buyurulur. Zümer 18

*Nebi (sav)
Ve Firavunu hakka davet edmek üzere vazifelendirilen Musa ve Harun (As)ma
*Allah Rasulu (sav)23 sene süren tebliğ hayatı gündüz ve gece,yaz,kış,evde,mescidde,çarşıda,savaşta,hastalıkta,sıhhatli gününde,bolluk ve darlık içinde hiç aksatmadan devam etmiştir.Bu tebliğ vazifesi için belli bir mesai saati ayrılmamış,haftalık tatil günleri,yıllık izinler ve dinlenme zamanları tayin edilmemiş

tam gün değil bütün ömür bu gayeye tahsil edilmiş,emeklilik devresi beklenmemiş ve düşünülmemiştir.Vazifenin yapılması sebebi ile kimseden ücret alınmamış

teşekkür beklenmemiş ve baş kakıcı yapıkmamıştır.En güç şartlarda bile,bütün desteklerin kesildiği bir sırada <>demesini bilmiştir.

Rasulullah (sav) göre hatib sadece hakkı söyleyecek,iki yüzlü olamayacak,duyduğu herşeyi değil,doğrulunu kesin olarak bildiğini söyleyecek(Ebu Davud

el-Edeb4873/4992)dinleyiciyi eğlendirmek ve güldürmek için yalan söylemeyecek,kendinde bulunmayan vasıflarla övünüp,gururlanmayacak,terbiyesizce konuşmaktan ve gevezelikten sakınacak olmayacaktır.(Ebu Davud4801/5005*Tirmizi el-birr 2027,)

Rasulullah (sav) ile konuşan hiç kimse onun yanından ayrıldığı zaman

Şeklinde konuşmamıştır. Rasulullah (sav) Lailaheillallah diyen cennete girer buyurması Ebu Zer tarafından garip karşılanmış

Diye sormuştur,Ebu Zerin müsbet cevap almasına rağmen sorusunu üçkere tekrarlamıştır. Rasulullah (sav) anlatışındaki kusurdan değil,duyduğu bir hükümle zihninde yer tutmuş olan kamil iman pirensibi arasında bir bağlantı kuramamış olamamasındandır(Müslim İman 154)

Rasulullah (sav)mizahlarında bile hakka ve gerçeğe sıkı sıkıya bağlı kalmıştır.Bazen Enese(ra) < Ey iki kulaklı >diye seslenmiştir.(Tirmizi 1992)

Binek isteyenider diyen adama

Cevabını vermiştir(Ebu Davud 4998)

Bir iş için müracat eden kadına der,kadın kocasının gözlerinde olmadığını idda edince

Peygamber(sav) der(Tirmizi el-Birr 1990)

Ashabı Ona Ya Rasulallah sen arasıra bizimle şaka yapıyorsun deyince _(Ben şakada olsa )sadece haktan olanı söylerim cevabını verir (Tirmizi 1990).

*Sorulan sorulara evet hayır diye geçiştirmemiş,mesela Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: Ya Rasulallah kıyamet günü Rabbimizi görürmüyüz dediler

-Önünde bir bulut bulunmadığı zaman güneşi görmekte birbirinize angel olurmıydunuz ?Hayırya Rasulallah .Bedir gecesindeki ayı önünde bir bulut yoksa görmekte zorluk çekiyormusunuz?Hayır ya Rasulallah _O halde bilinki kıyamet gününde Onu böyle göreceksiniz .diye sorunun anlaşılmasını sağlamıştır

(Müslim el-İman 81/302)

Hz.Ali ve Abdullah b. Mesud(ra) gelen bir hadiste <İnsanlara bildikleri ölçüler içinde söz söyleyiniz,(akıllarının kavrayamayacağı sözü söylemekle )Allahın ve Rasulunun inkar edilmesini istermisiniz(Buhari İlm 49)

Bir kavme akıllarının kavrayamadığı bir söz söylersen o sözü onlardan bir kısmı için mutlaka fitne olur.(Müslim Mukaddime 3)

Cabir b.Süleym diyor ki:Peygamber (sav) bana nasihat et dedim ._Kimseye sövme dedi.O=ndan sonra ne hür birine,ne köleye,ne bir deveye,ne bir koyuna sövdüm (Ebu Davud 4084)

Rasulullah (sav)de söz ve iş uyumu mevcuttu 23 sene süren risalatinde hiç kimse onun karşısına çıkarak neden bize söylediğini kendinde yapmıyorsun diyememiştir.Bu konuda Kuranı Kerim ayeti ile umumi olarak bütün müslümanlara hitap etmiş

hitap ederken,kendilerine hitap etmelerini hatırlatıp<İnsanlara iyiyi ve hayırlı olanı emr ederde kendinizi unuturmusuznuz?>(Bakara44) der
salih amel işleyen ve ben müminlerden bir ferdim diyen kişiden daha güzel sözlü olan kimdir?(Fussilet 33)ayetiyle hatipyte aranan vasıflar bir araya getirilmiştir

23 Senelik risaletinde yersiz zamansız lüzumsuz konuştuğuna dair,bir tek misal yoktur.Kuran Rasulullah (sav) Amr b.Ümmumektumu güzel karşılamadığı (Abese )

Tebük seferinden geri kalarak mazeret uyduranlarda gerçekten mazereti olanlar birbirinden ayrılıncaya kadar bekletmeyip izin verdiği (Tevbe 43)Bedir esirlerinden fidye aldığı (Enfal 68)gibi konularda tembih eder Abdullah b. Ubeyy b. Selülün cenaze namazından sonra kabrinin başında (Tevbe 84) Fakat Kuranda Rasulullah (sav)söylediği bir sözden dolayı ikaz edildiğine dair bir misal yoktur.Kendisine (Maide 67) emrini veren Allah cc onu söylediği bir sözden dolayı muaheze etmemiştir.

Abdullah bin Amr bir hatırasını şöyle anlatır : Ben Rasulullah tan her duyduğumu yazıyordum Kureyş bunu benden men etti . Bunu Rasulullah (sav) arz ettim, Parmağıyla ağzını gösterek Yaz , Ruhumu elinde bulunduran Allah a yemin ederimki ; Buradan Hak sözden başkası çıkmaz dedi.(Ebu Davud 3646)

KONUYU TOPARLARSAK
< Rabbının yoluna hikmetle güzel sözle davet et ; onlarla en güzel olan mücadele yolunu tut (Nahl 125)

< Hatırlat çünkü hatırlatmak mü minlere fayda verir (Zariyat 55)

***Rasulullah (sav) iyi amellere teşvik etmiş ve fena amellerden sakındırmıştır

Bir amelin : müslümanın , münafığın , kafirin olarak tanıtmış hiç eksik bir şey bırakmamıştır.

<> demiştir (müslim _el iman 14/65)

Allah Azze ve Celle ; hepimizi (as) sünnete uyan müminlerden eylesin . Velhamdulillahi Raabbil Alemin

Beğeniler: 2
Favoriler: 2
İzlenmeler: 2076
favori
like
share
corleoni Tarih: 26.10.2005 14:05
süphesizki o hiçkimseye benzemeyen bir varlıkdı nur yüzlü ve insana huzur veren bir insandı demeye hicap duyuyorum o çok degerli bir varlıkdı
HawK Tarih: 09.10.2005 15:58
Ellerine sağlık kardeşim Allah senden razı olsun
ümran Tarih: 09.10.2005 15:00
allah razi olsun arkadasim ellerine saglik allah kalbine göre versin :3:
Halaskar Tarih: 09.10.2005 14:52
Müslüman ; dilinden ve elinden diğer müslümanların selamette kaldığı insanlardır

Allah Razı Olsun kardeşim
HaVRaNLI Tarih: 09.10.2005 04:29
ALLAH(cc) ne muradin varsa versin sevgili kardesim.