On birinci sınıf edebiyat dersi öğretim programı, " Düşünce-Sosyal ve Siyasî Hayat Edebiyat İlişkisi" , "Tanzimat Dönemi Edebiyatı" , "servet-i Fünûnun Edebiyatı ve Fecr-i Âti Edebiyatı" , " Millî Edebiyat Döneminde Türk Edebiyatı" olmak üzere beş üniteden oluşmaktadır.

I. Ünitede (Düşünce- Sosyal ve Siyasî Hayat- Edebiyat İlişkisi) Tanzimat sonrası gerçekleşmeye başlayan batılılaşma yönündeki gelişmeleri, halka ve ulusal değerlere yönelme gayretlerini ve bunların edebî eserlerdeki yansımalarını kavratmak amacı güdülmüştür.

II. Ünitede (Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatı) Avrupaî tarz, başka bir söyleyişle yenileşme dönemi edebiyatının oluşumu üzerinde durulup incelenecek metinlerle dönemin zihniyeti , sosyal, siyasi ve edebî alanlardaki değişiklikler kavratılacaktır. Öğrencilerimiz batıdan gelen yeniliklerle yerli kültür ögelerinin birlikteliğini yorumlayarak bunlardan çıkarımlar yapacaklardır.

III. Ünitede (Servet-i Fünûn Edebiyatı ve Fecr-i Âti) " Servet-i Fünûn Edebiyatının Oluşumu" , " Öğretici Metinleri İnceleme" , "Şiir ve Mensur Şiir", "Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler", "Metin -Şair ve Yazar" , " Servet-i Fünûn Edebiyatı Genel Özellikleri" ile " Fecr-i Âti Edebiyatı" başlıkları üzerinde durulacak. Servet-i Fünûn Edebiyatı ile Fecr-i Âti edebiyatlarının edebi zevk ve estetik anlayışı bakımından birbirinin devamı olduğu ve bu anlayışın "Millî Edebiyat Dönemi"ne kadar devam ettiği incelenecek meinlerle sezdirilecektir.

IV. Ünitede "Millî Edebiyat Dönemi'nin Oluşumu" , " Öğretici Metinler", "Şiir", "Anlatmaya Bağlı Metinler", "Göstermeye Bağlı Metinler", Metin- Şair ve Yazar", " Millî Edebiyat Döneminin Genel Özellikleri" üzerinde durulacak ve metinlerden hareketle öğrencilerimize kavratılacaktır.

V. Ünitede sosyal ve siyasî şartların ,kültür hareketlerinin Türk toplumuna ulus devlet fikri etrafında yeni bir dinamizm kazandırdığı olgusu üzerinde durularak dönem-eser ilşikisine dikkat çekilir.

Bu ünitede "şiir" başlığı altında şiir metinleri XX. Yüzyıl başlarında "Sade dil ve Hece Ölçüsüyle yazılanlar", "Saf Şiir Anlayışı Çerçevesinde Yazılanlar", " Halkın Yaşama Tarzını ve Değerlerini Ön Plana Çıkaran Manzumeler" olmak üzere gruplandırılmış, her grupta yer alan metin örneklerinin incelenmesi ve yorumlanması planlanmıştır.

Öğrencilerin bütün sanat etkinliklerini tutarlı biçimde yorumlayarak kendi dünyalarını zenginleştirmeye hizmet edecek çalışmalara her bölümde yer verilmiştir.Böylece öğrencilerimizin Cumhuriyet dönemine hangi düşünce ve zevk birikimi ile gelindiğini fark etmelerine olanak verilmiştir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3556
favori
like
share
HaNıM aGa Tarih: 07.10.2009 10:01
Dil ve Anlatım dersi üç üniteden oluşmaktadır:

a) Metinlerin sınıflandırılması

Bu bölümde öğrenciler, öğretmenlerin yönlendirmesiyle metinleri inceleyip, metin sınıflandırmasını kendileri yapacaklardır.

b)Öğretici Metinlerin Türleri

Mektup, günlük(günce),anı(hatıra),biyografi(hayat hikâyesi), otobiyografi, gezi(seyahat), sohbet(söyleşi), haber yazısı, fıkra , deneme, makale, eleştiri(tenkit)

c)Üçüncü ünitede, sözlü anlatıma ait röportaj, mülakat ve söyleve( hitabet) yer verilmiştir.

Her ünitede önce sözü edilen türden seçilmiş örnek metinler okunur ve dinlenir.Metin işlenişinin sonunda üzerinde durulan türle ilgili yazı hazırlamaları istenir.