Dargeçit için tarihte değişik adlar kullanılmıştır.Kher-Boran, Kfar-Boran, Kerburan, Kerboran ilçenin tarihte kullanılan adlarından bazılarıdır.
Tarihi çok eskilere dayanan Dargeçit'nın bilinen eski meskunlarının burada yasayan Süryaniler ve Kürtler olduğu biliniyor. Milattan sonra 4. yüzyılda Samanilerin iktidarı döneminde Dargeçit ve yöresi Hristiyanlikla tanışır. O donemde Hristiyanlasan kesim yalnızca yörede yasayan Süryanilerdir. Kürtler ise o tarihte çoğunlukla Zerdüşt inancına mensupturlar. Arapların bölgeye gelmesiyle Kürtler İslam dinine geçerler.
Çok dinli bir yer olan Dargeçit Müslüman, Hıristiyan(Ortodoks ve Katolik) ve Yezidileri barındırmıştır. Mezopotamya'nın yani Dicle ve Fırat arasındaki bölgenin insanlık tarihinin ve medeniyetindin başladığı yer olduğunu dikkate alırsak, Dargeçit'in tarihinin ne kadar eskilere dayandığını anlayabiliriz.

Dargeçit'a ilk yerleşenlerin Mardokeliler diye bilinen bir aile olduğu rivayet ediliyor.Kesin olarak hangi tarihte olduğu bilinmemekle beraber Süryani bir ailenin şehri kurduğu söyleniyor.Zamanla aldığı göçlerle büyüyen Dargeçit1900'lerin basında beş yüz ailenin yasadığı bir şehir oluyor.

I.Dünya Savaşından sonra ekonomik bunalıma giren bazı Süryaniler daha rahat bir yaşam sürmek için Avrupa ülkelerine göç ederler. Göçler sonucu Dargeçit nüfusu azalmıştır.

Dargeçit ilçesi 1987 yılında Midyat ilçesinden ayrılarak ilçe olmuştur.

Dargeçit'te halen Müslüman ve Hıristiyanlar birlik ve beraberlik içinde yaşamaktadırlar.

Kiliseler

Hristiyan Ortodoks Kiliseleri:

Arbaye Mor Sabo Kilisesi (Su an yıkık durumda)

Arbaye Mor Gevargis Kilisesi (Su an kapalı durumda)

Kerboran, Merkez Meryem Ana Kilisesi (Su an kapalı durumda)

Kerboran, Merkez Mor Kuruyakos Kilisesi (Su an kapalı durumda)

Kerboran, Merkez Bethil Kilisesi (Su an kapalı durumda)

Hristiyan Katolik Kiliseleri:

Kerboran, Merkez Suriye Katolik Kilisesi (Su an kapalı durumda)

COĞRAFİ YAPISI

Dargeçit, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin güneyindeki Mardin iline bağlı şirin bir ilçe merkezidir. Yüzölçümü yaklaşık olarak 550 km 2'dir.Ortalama rakım 900 m civarındadır.Doğusunda Şırnak ilinin Güçlükonak ilçesi, batısında Midyat , Kuzeyinde Batman iline bağlı Gercüş, güneyinde ise Şırnak iline bağlı İdil ilçesi bulunmaktadır.

Dargeçit ilçesi, 37-38 kuzey paralelleri ile 41-42 batı meridyenleri arasında yer almaktadır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en dağlık yörelerinden birisi de Mardin ilidir. Bu ilin toprakları içinde yer alan bir ilçe de Dargeçit ilçesidir.Güneydoğu Anadolu bölgesinin en dik ve engebeli yerlerindendir. Dargeçit ilçesinin çok yüksek dağları yoktur. Dargeçit ilçesi sırtını iki tepeye dayamıştır.En yüksek sayılan dağı ilçenin kuzeydoğusunda yer alan SİTE(Ciyayê Sitê) dağıdır.

Dargeçit ilçesinin ormanları yok denecek kadar azdır. İlçe topraklarının büyük bir kısmı palamut ve meşe ağaçlarından oluşan ormanlık araziden oluşmuştur. Bu ormanlık alanlar insanların tahribi sonucunda ormanlık vasfını yitirmiş bulunmaktadır. Bugüne kadar alanlar insanların tahribi sonucunda ormanlık vasfını yitirmiş bulunmaktadır. Bugüne kadar karşı bir çok önlem alındı.

İlçenin 10-12 km uzaklığında Ilısu(Germav) Köyü yakınlarından Dicle Nehri geçmektedir. Ayrıca ilçenin güneyinde yer alan Akyol Köyü ile Belen Köyü arasından geçen bir akarsu bulunmaktadır. Bu akarsu düzenli değildir. Kışları kar ve yağmur sularından taşma gösterirken yazın suları yok denecek kadar azalır.Bu akarsudan yararlanılarak sulu tarım yapılmaktadır.İlçeye bağlı Kuyubaşı(serê avê) yakınında yer altından çıkan suyla sulu tarım yapılmaktadır.Dargeçit ilçemize geldiğinizde Gülbiş'e uğramadan sakın gitmeyiniz. Burada etrafı ağaçlandırılmış bir havuz bulunmaktadır.Gülbiş ideal piknik yeridir.

İlçe sınırları içinde doğal sayılabilecek göl bulunmamaktadır.Yer altı sularının yetersizliği nedeniyle halen ilçenin bazı köylerinde içme sularını, yağmur sularının doldurduğu kuyulardan temin eden köyler vardır.

İlçenin su şebekesi yapılmadan önce subaşında bulunan kaynaktan su kanallarıyla İlçe merkezinin su ihtiyacı karşılanmaktaydı. Bu nedenle su kanallarının önünde 5 tane su değirmeni Süryaniler tarafından yapılmıştı. Kanallardan suyun yetersiz gelmesiyle değirmenler kapatılmıştır. Halen bu su değirmenlerin kalıntıları ve binaları yer almaktadır.

Dargeçit ilçesinde ekonomi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanır. Ayrıca arazi varlığının kısıtlı olması ve arazinin elverişsiz olması nedeniyle kadın ve kızların çoğu bahar aylarından başlayarak Batman, Silopi gibi yerlere çapa yapmaya ve pamuk toplamaya,Karadeniz Bölgesine de fındık toplamaya giderler.Ayrıca bazı kızlar, Halk Eğitim Merkezi ve ÇATOM tarafından açılan Halıcılık kurslarında yaptıkları halıları satarak aile bütçesine katkıda bulunurlar. Son yıllarda İstanbul'da tekstilin gelişmesiyle genç kızlar, İstanbul'a çalışmaya gitmeye başlamışlardır.Erkekler ise batı illerine giderek mevsimlik işçi olarak çalışmak tadırlar. İlçede fabrika ve işletme gibi iş sahaları olmadığı için buradaki insanların bir çoğunun geçimi dışarıya bağlı olmuştur.İlçe insanı bahar ve yaz mevsimlerinde çalışarak kışın kazandıklarını harcarlar. Bu nedenle kışın ilçede bir canlılık olurken, bahar ve yaz mevsimlerinde ise ilçe çok sakin olmaktadır.

İlçenin arazi yapısı taşlık olması nedeniyle tarıma elverişli toprak oldukça sınırlıdır.Bunun için tarımsal üretim çok düşüktür.Alınan ürünler sadece ailenin ihtiyacını karşılamaktadır.

Dargeçit ilçesi arazi dağılımı:
Yüz ölçümü 550 km 2Tarla arazisi 15.865 HektarSebze arazisi 562 HektarMeyvelik 3.411 HektarÇayır-Mera 145.205 HektarKoruluk-Orman140.756 HektarTarıma elverişsiz arazi 140.756 HektarKullanılmayan arazi 39.601 Hektar

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 727
favori
like
share
Nerissa-Su Tarih: 07.10.2009 16:34
Darağacındaki hayatların “merhaba özgürlük” diyen sesiyim


ben görmedim ama netten güzel görüno
ozgurluk_5643 Tarih: 07.10.2009 16:16
Paylaşım için teşekkür ederim sağolasın kerboran küçük ama güzel bir yerdir gerçekten