İmam Nikahı - Nikah Nasıl Kıyılır - Nikah Ne Zaman Bozulur - Nikah Duası

Nikah yapacak efendi, önce zevcenin adını, Mesela Fatıma bint-i Ahmed yazar.
Sonra zevcenin vekilini, Mesela Ali bin Zeyd yazar.
Sonra iki erkek şahidin adını yazar. Sonra zevcin adını, Mesela Ömer bin Hüseyin diye yazar.
Sonra, zevc yoksa zevcin vekilinin adını yazar.
Sonra, iki tarafa sorarak, uyuştukları mehr-i müecceli ve mehr-i muacceli yazar.
Sonra, istiğfar okur. Euzü Besmele okur.
(Elhamdü lillahillezî zevvecel ervâha bil eşbâh ve ehallennikâha ve harremessifâh. Vessalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedinillezî beyyenel-harâme vel-mubâh ve alâ Âlihi ve Eshâbi-hillezîne hüm ehlüssalâhi velfelâh) der.

Euzü Besmele çekip, Nur suresinin otuzikinci âyetini okur, (Sadakallahül’azîm) der, sonra, kâle Resulullah, (En-nikâhü sünnetî femen ragibe an sünnetî feleyse minnî) sadaka Resulullah. (Bismillâhi ve alâ sünnet-i resûlillah) der.

Sonra zevcenin vekiline dönüp:
(Allahü teâlânın emri ve Peygamber efendimizin sünneti ile ve amelde mezhebimizin imamı, imam-ı a’zam Ebu Hanife hazretlerinin ictihadı ile ve hazır olan Müslümanların şehadetleri ile, vekili olduğun Fatıma bint-i Ahmedi, şu kadar altın mehr-i müeccel ve şu kadar altın muaccel ile, talibi olan Ömer bin Hüseyine tezvice, vekaletin hasebi ile, verdin mi?) der.

Sonra zevcin vekiline dönüp, yine (Bismillâhi ve alâ)dan başlayıp okur. Sen dahi, Fatıma bint-i Ahmedi, şu kadar altın mehr-i müeccel ve aralarında malum olan mehr-i muaccel ile, vekili olduğun Ömer bin Hüseyine, vekaletin hasebi ile, aldın mı?) der.
[Zevcin kendisi varsa, bunları kendisine sorar.]

Her ikisine üçer kere sorar ve cevap alır. Ben dahi akd-i nikah ettim der. Sonra, şu duayı okur:

(Allahümmec’al hâzel akde meymûnen mubâreken vec’al beyne-hümâ ülfeten ve mehabbeten ve karârâ ve lâ tec’al beyne-hümâ nefreten ve fitneten ve firârâ. Allahümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâ. Ve kemâ ellefte beyne Muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem ve Hadîce-tel-kübrâ ve Âişe-te ümm-il mü’minîne radıyallahü anhümâ. Ve beyne Alîyyin radıyallahü anh ve Fâtıma-tez-zehrâ radıyallahü anhâ. Allahümme a’ti le-hümâ evlâden sâlihan ve ömren tavîlen ve rızkan vâsi’an. Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrete a’yünin vec’alnâ lil müttekîne imâmâ. Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhıreti haseneten ve kına azabennâr. Sübhâne rabbike rabbil’ızzeti ammâ yesıfûn ve selâmün alel mürselîn velhamdülillahi rabbil’âlemin. El-fatiha).

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 14981
favori
like
share
zecrin Tarih: 19.01.2011 23:50
3 yıllık evliyim dini nikah kıydırmadık.sürekli beynimi kurcalıyodu acaba günah mı diye...aydınlattığınız için teşekürler...
okan2008 Tarih: 13.10.2009 22:14
Benim ögrendiklerime göre imam nikahi batildir. Islamda asil olan nikahin baglayici unsuru olmasidir ve özelliklede kadinlari(cocuklari) koruma-güvence altina almasidir. Malum cahiliye devrindeki kadinlarin durumunu tahmin edersiniz... Önceleri resmi nikahi kadilar kildigi icin o zamanin resmi nikahi imam nikahiydi ama artik resmi nikahi belediyeler kiliyor o nedenle imam nikahi islevini yitirmistir... Elbetteki istenirse nikahta dua edilebilir...
M.Kutsi Çil Tarih: 12.10.2009 20:05
Değerli arkadaşlar,"İmam nikahı" yanlış bir söz,doğrusu "Dini nikah" tır.Bu nikahı ille de bir imamın kıyması gerekmez,bu işi bilen herhangi biri de kıyabilir bu nikahı."İki şahit huzurunda,ben seni aldım,ben de sana vardım" şeklindeki uygulama,doğru mudur bilemem ama,bana biraz komik geldi.
a-yan Tarih: 11.10.2009 16:50
Illa hocanın olmasına gerek yok iki sahidin huzurunda bir kadın bir erkeğe ben sana vardım dese erkekte ben de seni aldım dese bu nikah Islama göre sahihtir .
Numberone Tarih: 08.10.2009 10:22
Hocalar zaten bilir, şimdi bunu görenler paso nikah kıyıp dururlar