Sevgili Okurlar;

Hollanda Hükümeti Uyum Yasası ve Uyum Sınavında köklü değişikler yapmak istiyor.
Sınavın daha zorlaşacağı ve MVV için şartların daha da ağırlaştırılacağı söyleniyor.
Hürriyet gazetesinin Avrupada yayımlanan haberini aşağıda vererek dikkatlerinize sunuyorum.

Yeni grubumuz 12.10.2009 tarihinde başlıyor.
Yeni öğrencilerimize başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Lale Talengroep Ankara
Hollandaca Dil Eğitimi(Uyum Sınavı Kursu)xxxxx
xxxxx
xxxxx

MEVCUT KRİTERLER AĞIRLAŞTIRILACAK
(5 Ekim 2009 / Ünal ÖZTÜRK / LAHEY )

Hollanda’da 4. Balkenende kabinesi, yurtdışından yapılacak evliliklerde uygulanan mevcut kriterlerin daha da ağırlaştırılması yönünde çalışma başlatacak.
Uyum Bakanı Eberhard van der Laan, “Evlilik yoluyla gelen gelinlerin yüzde 25’i ilkokul mezunu. Bu kişilerin Hollanda’da veli, vatandaş ya da çalışan olarak işlevlerini yerine getirebilmeleri son derece zor. Çocukların iyi yetiştirilememesi, eğitimin yarıda bırakılmasına, çevreye rahatsızlık verilmesine ve suça yönelmeye neden olabilir” dedi.

HOLLANDA’da CDA (Hıristiyan Demokratlar), PvdA (İşçi Partisi) ve CU (Hıristiyan Birlik) partilerinden oluşan koalisyon hükümeti, yurtdışından yapılan evliliklerde uygulanan mevcut kriterlerin daha da ağırlaştırılması yönünde çalışma başlatacak
Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yapılan hükümet açıklamasında, “Ülkeye evlilik yoluyla gelen dezavantajlı konumdaki yabancı sayısının düşürülmesi, çalışma hayatına etkin katılım sağlanması ve naylon evliliklerin önlenmesi”, kriterlerin ağırlaştırılmasına gerekçe olarak gösterildi. Göç ve uyum kriterlerinin ağırlaştırılmasını “etkin çözüm” olarak gören hükümet, planla ilgili detayların daha sonra açıklanacağını bildirdi.
Hükümet, atılacak adımlarla ilgili olarak, “Göçmen ailelerin konumları ve uyumları iyileştirilecek, çocuklarının da geri kalmaları önlenecek. Ayrıca yolsuzluk ile evlilik göçünün kötüye kullanılması engellenecek” şeklinde görüş ortaya koydu. 4. Balkenende kabinesinin yeni planları arasında çeşitli ülkelerdeki büyükelçiliklere Göç ve Vatandaşlık Dairesi’nden memurların görevlendirilmesi de yer alıyor. Bu çerçevede evlilik göçünün kötüye kullanması ve zorla evlendirilmelerin önlenmesi amaçlanıyor.
Yurtdışından gelen eşin Hollanda’daki partnerinin gelir koşuluna uyup uymadığı, sosyal ödenek alıp almadığı da bir yıl boyunca daha sıkı kontrol edilmek isteniyor. Yurtdışında uyum sınavında sözlü Hollandaca’nın düzeyini yükseltmeyi planlayan hükümet, ayrıca yazılı sınav şartı da getirmeye hazırlanıyor. Hükümet, çok eşlilik ile kardeş çocukları arasındaki evliklere karşı da önlemler almayı hedefliyor. Akraba evliliklerinin dördüncü dereceye kadar yasaklanması, çok eşliliğe izin verilen ülkelerdeki evliliklerin tanınmaması da isteniyor. Evlilik yoluyla Hollanda’ya gelene ek eğitim şartı koşulması üzerinde çalışan hükümet, bağımsız bir konuta sahip olunması şartının da aile birleşimi kriterlerine eklenmesini inceliyor.
2003-2007 yılları arasında yarı yarıya düşerek 11 bin 400’e inen yurtdışından evlilik yoluyla gelenlerin sayısının son dönemde 15 bine tırmandığı öğrenildi. Aile birleşiminin detayları konusunda Uyum Bakanı Eberhard van der Laan ile Adalet Bakanı Ernst Hirsch Ballin’in çalışma yapacakları bildirildi. Uyum Bakanı Van der Laan, “Evlilik yoluyla gelen gelinlerin yüzde 25’i ilkokul mezunu. Bu kişilerin Hollanda’da veli, vatandaş ya da çalışan olarak işlevlerini yerine getirebilmeleri son derece zor. Çocukların iyi yetiştirilememesi, eğitimin yarıda bırakılmasına, çevreye rahatsızlık verilmesine ve suça yönelmeye neden olabilir” dedi.
HOLLANDA’DAN AİLE BİRLEŞİMİNE ENGELLER
Hollanda’da “Aile birleşimine engeller” konusunda ilk adım 2004 yılında dönemin hükümet ortakları CDA (Hıristiyan Demokratlar), VVD (Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi) ile D66 (Demokratlar66 Partisi) tarafından atılmıştı. 1 Kasım 2004 tarihinden itibaren AB dışından yapılan evliliklerde uyumun teşvik edilmesi ve ailelerin sosyo-ekonomik konumlarının iyileştirilmesi gerekçe olarak gösterilerek, yaş sınırı 18’den 21’e, gelir sınırı da asgari ücretin yüzde 120’sine yükseltmişti.
Bu engelleri aşabilecek olanların karşısına dikilmek üzere hazırlanan Yurtdışında Uyum Sınavı koşulu için de 2005 yılında Senato’dan onay alınmıştı. CDA (Hıristiyan Demokratlar), VVD (Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi) ve D66 (Demokratlar66 Partisi) partilerinden oluşan 3. Balkenende hükümeti tarafından 15 Mart 2006 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan Yurtdışında Uyum Sınavı ile de İsviçre, Norveç, İzlanda, Lichtenstein, ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Surinam’ın yanı sıra AB üyesi ülkelerin dışından evlilik yoluyla gelecek eşlerin aile birleşimi şartları daha da ağırlaştırılmıştı.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 776
favori
like
share