Endişenin Doğal Tedavisi - Endişe Nedir - Endişe Hastalığı - Endişe Hakkında

Doğal Tedavi'ye göre, endişeli insanın kan damarları ve sinirleri uyuşuk ve sert olur. Bu nun sonucunda kan ve sinirler serbestçe dola-şamaz. Bu nedenle vücudun yaşam gücü akışı azalır ya da kesintiye uğrar. Yaşam kaynağının akışının yavaşlaması vücudun mikroplara ve virüslere karşı direncini azaltır. En uç koşullar da endişe ve bundan kaynaklanan korku çok yoğunsa, yaşam kaynaklarının akışındaki en gelleme ölüme neden olabilir.

Endişenin Tedavisi Nedir?

Doğal Tedavi endişe tedavisi için, gevşeme teknikleri, aile ve arkadaşlardan destek, eksersiz ve diet önerir. Şiddetli ve uzun süren endi şede, zihin sağlığı uzmanından farklı tedaviler almak gerekebilir. Gevşeme eksersizlerı, temiz havalı, güneşli, sakin, sessiz hoş bir ortamda bulunmak ve doğal gıdalar tüketmek önemli dir. Ayrıca stres ve baskı ortamlarında sakin kalabilmek için kendini kontrol yöntemleri ge liştirmek gerekir.

Kendini kontrol: Endişeyi kontrolün tek mutlak (kesin) yöntemi gevşemedir. Endişeye yol açan koşulları ve durumları analiz etmeli ve çözümler ve fırsatlar tanımlamalısınız. Size en uygun olduğunu düşündüğünüz çözüme adapte olmaya ve olumlu bir davranış sergile meye çalışmalısınız.

Destek: Aile ve arkadaşlardan destek al mak geçici rahatlama sağlar, ancak endişeyi önleyemez ve tedavi edemez. Sorunları tanım lamak ve çözüm üretmek için onların yardım ve desteklerini almalısınız. Bu destek aynı za manda başka ilgi alanları bulmanız ve zihnizi başka olumlu aktivitelerle meşgul etmenizi sağlar.

Fizik tedavileri: Hava, su, çamur ve özel likle yoga egzersizleri, rahatlama için doğru bir düşünce geliştirmede oldukça etkilidir.

Eksersizler: Ekersizler kan dolaşımını düzenler, kan damarlarını temizler ve si nirlerin normal koşullarda kalmasını sağ lar. Aynı zamanda bu eksersizlerle beyin de ve diğer organlarda kan birikmesini önlenir.

Derin soluma: Gevşemenin en etkili yöntemlerinden biridir. Oturarak ya da uzanarak, her iki burun deliğinizle ya da burun deliklerinizi değiştirerek yapabilir siniz. Vasıflı birinden doğru metodu öğ renmeniz gerekir. Eğer doğru methodla uygulamazsanız hiçbir faydasını göre mezsiniz. Derin solumayı sabah boş mi deyle, uyumadan hemen önce ya da gün boyunca stresli, sinirli ya da yorgun hissettiğinizde uygulayabilirsiniz.

Su ve çamur tedavileri de geveşeme ve sinirlerin gevşetilmesinde çok etkildir.

Uyuma: Gece boyunca altı ile sekiz saat arasında uyumak gün boyunca harcadığınız enerjiyi yeniden kazanmanızı sağlar. Düzenli meditasyon, shavasana (bir çeşit yoga) ve de rin soluma uygulamaları daha iyi uyumanıza yardımcı oalcaktır. Akşam yemeği yenildikten ve yiyecekler sindirildikten iki üç saat sonra uyumanız gerektiğini unutmayın.

Müzik: Birçok araştırma hafif müzik dinle menin zihni sakinleştirdiği ve iyileşme sürecini hızlandırdığını göstermektedir.

Diet: Tüm sağlık problemlerinde olduğu gi bi, Doğal Tedavi diyete özel bir önem verir. Doğal olmayan ve işlenmiş gıdalar vücutta "toksinler"in artmasına neden olduğu için bunlardan kaçınmak gerekir. Bu toksinler kanı kirletir ve vücuttaki birçok organın etkinliğini azaltır. Doğal gıdalar tercih edilmelidir.

Endişe genellikle sindirim güçlüğüne neden olur. Bunun nedeni, Gıdaların çok iyi çiğnenmemesi ve Sindirim sisteminin sindirim salgılarının azalmasıdır. Ne kadar gıda aldığınızdan bağımsız olarak çoğu zaman sindirim so runları nedeniyle kendinizi halsiz hissersiniz.

Fazla nişasta, protein ve diğer yağları almak tan kaçınmalısınız, çünkü bunlar kimyasal süre ci olumsuz etkilerler. Potasyum, kalsiyum, magnezyum ve demir açısından zengin gıdalar tüketmelisiniz. Turşu, baharat gibi katkı mad desi içeren gıdalardan kaçınmalısınız.

Doğal Gıda Uzmanı doktorunuz, vücuttaki toksinlerin atılması için birkaç günlük oruç ya da meyve suyu diyeti önerebilir.

Endişe İçin Su ve Çamur Tedavileri

Aşağıdaki tedavi yöntemleri, gevşeme ve tahriş olan sinirlerin yatıştırmasında faydalı dır.

Nötr banyo: Vücut sıcaklığından daha ılık (92-95 F) suyla doldurulmuş bir banyo küveti ne yarım saatle bir saat arasında uzanın. Nötr banyo sinirleri yatıştırır ve böylece sakinleşme ve rahatlama sağlar.

Islak çarşaf sargısı: Vücuda soğuk suyla ıslatılmış bir çarşaf dolayın ve üzerine bir bat taniye sarın. Bu sargıyla 30 ile 45 dakika arasında kalmak tüm vücudu ve zihni sakinleştirecektir.

Soğuk su: Tüm vücudunuza 2-3 dakika sü reyle soğuk su banyosu yapın. Soğuk su banyosu ciltteki sinir uçlarını gevşeterek rahatlama sağlar.

Sıcak ve soğuk su uygulamaları: 5-10 dakika sıcak su akıtarak sırta sıcak su uygula dıktan sonra 15- 20 saniye soğuk su uygula manız gevşeme sağlayacaktır.

Soğuk belkemiği banyosu: Soğuk suyla doldurulmuş bir tüple sadece sırtınız soğuk suyla temas edecek şekilde uzanın. Hergün 20-35 dakika süreyle yapılan soğuk belkemiği banyosu gevşemenin yanında sinir sisteminin güçlenmesini de sağlar.

Ayak-banyosu: Değişimli sıcak soğuk ayak banyosu da etkili bir gevşeme tekniğidir. Ayaklarınızı üç dakika sıcak suda tuttuktan sonra 30 saniye soğuk suya alırsınız. Suyu dö kerek ya da suyun içine sokarak ve aynı süre lerde uygulayabilirsiniz.

Ilık banyo: Uyumadan önce alacağınız ılık bir banyo gevşemenizi ve iyi uyumanızı sağla yacaktır.

Soğuk sargı: Ellerin üstüne ve boyna uy gulanan soğuk sargı gevşeme sağlar.
Yürüme: Çıplak ayakla karda ya da ıslak yerlerde yürümek beyindeki tıkanmaları açar ve gevşeme sağlar.

Masaj: Tüm vücuda uygulanan masaj kas ları ve sinirleri gevşetir.

Çamur banyosu: Vücuda haftada iki kez çamur banyosu uygulaması zihni gevşetir.

Mavi ışık: Yatak odasında mavi ışık uygu lamak da zihni gevşetir.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 492
favori
like
share