Yaygın Anksiyete Bozukluğu - Anksiyete Nedir - Anksiyete Hakkında - Anksiyete Bozukluğu

Endişe ne kadar yaygındır?

Endişe ihmal nedeniyle çok fazla raporlanmayan bir sorundur. Ne kadar insanın endişe sorunu yaşadığını tahmin etmek güçtür, çünkü pek çok kişi endişe nedeniyle doktora baş vurmaz, insanlar genellikle sadece "akıl hasta lığı" olan kişilerin psikiyatriste ihtiyacı olduğu nu düşünürler. Amerika Birleşik Devletleri'nde insanların % 5'inde endişe problemi olduğu tahmin edilmektedir.

Endişe, vücutta psikolojik bir sürecin sonucu dur.
Endişe korkuyla aynı değildir ancak korkuyla ilintilidir.
Endişe sizi tehlikeye karşı uyarır-içgücü gibidir-tehlike vardır ve siz kontrolünüzü kaybedebilirsiniz.
Korku, gerçekten zarar verebilecek bir duru ma karşı verilen bir reaksiyondur. Korku genellikle kısa sürelidir. Endişe uzun sürer.
Gerçekte reaksiyonunuzun korku nedeniyle mi yoksa endişeden mi kaynaklandığını belir lemek güçtür.
Endişe ve korku tüm koşullarda farklı oranlar da vardır.
Belirtilerin nedenlerini bulmak, bunun korku mu endişe mi olduğunu anlamaktan daha önemlidir.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Endişe kadınlar arasında erkeklerden daha yaygındır. Bazı çalışmalar endişenin aileden de gelebileceğini göstermiştir.

Modern hayatın baskılarıyla endişe sorunu yaşayan insanların sayısı tehlikeli boyutlarda artmaktadır. Bununla birlikte bazı uzmanlar endişenin arttığına dair kesin bir kanıt olmadı ğını söylemektedir. Onlara göre, artan farkındalık ve yaşamı dolu dolu yaşama isteği, daha çok insanın endişe için yardım istemesine yol açmaktadır. Önemli olan endişenin artıp art madığı değil, daha üretken ve anlamlı bir ya şam sürebilmek için endişe ile nasıl baş edeceğinizdir. Endişeyi kontol altına almak ve önle mek, sorunlarla nasıl başa çıkacağınızı da gös terecektir.
Endişe genellikle korkuyla karıştırılır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 487
favori
like
share