Ekmeği, ekmekçiye ver, bir ekmek de üste ver.
Halince, halleş.
Küllümün ayıbından, bir de topuk çalması var.
Kurban olduğum zahter, o da dağlarda biter.
Serçe ile konuşanın sesi, semadan gelir.
Serçe olunmadan, süğğüye çıkılmaz.
Serçenin alayı olmaz.
Ne desek beleğayru, yakışıkdan yada kalmış.
Arsıza ar neynesin, kokmuşa duz neynesin?
Aşa dökülen yağ, arıya gitmez.
Herkes evinde, kalıp biçer.
Keçiye eyy, demezler, sahibinin hatırı için.
Koruk yemedim ki, dişim kamaşsın.
Hoho, çoço.
Allah, köseğiyi köküne kadar yakmaz.
Hafiflik başa bela, ağırlık altın kal’a
Hazıra dağ dayanmaz.
Tohho, handa giden, takyanos.
Akıl adama sermaye, o da gide gelmeye.
Ahı gitmiş, vahı kalmış.
Densiz deve şeyi, dah demeden sallanır.
Teti teti yeridik de, sakka sebilimiz mi kaldı?
Ana-baba sözü dinlemeyen, ham gelir, ham gider.
Kurban olum, heli, helliye de, batman dudaklı, ağzı selliye.
Her evde, bir pençe, kül bulunur.
Sen yedin, baklava, güllaç; ben yedim, bulgur, bulamaç,.
Sabah kalktık, sen de aç, ben de aç.
Beş kuruş giren ev, yıkılmamış.
An beni bir koz ile, o da fış çıksın.
Deveyi gördün mü, vele kulağım?
Aşkıya, kocamaz,
Uyu yavrum uyu, Ulu Camının suyu.
Abe altından değnek göstermek.
Ölüm de var, dirim de.
Kör ölür, payam gözlü olur, kel ölür sırma saçlı olur.
Arefe şerefe günü tıraşa, bayram günü aşa ne?
Yeriii, çördük, seni damda da duvarda da gördük.
İtin aklına daş düşürme.
İtin ayağını daşdan mı sakınon?
İtin delisi paklavadan pay umar.
Ağır daşdan batman döğerler, hafif daşdan şey silerler.
Evinde böyüğün yoksa, böyük bir daş koy.
Tedbirsiz apteze oturan, domalarak daş arar.
Güzelden yar, çirkinden çor eksilmez.
Endeze gerek, el öğüne.
Avrat gerek, bey doğura,
Halının tozu, kötünün sözü bitmez.
Gön, yufka yerinden, delinir.
Acından nefesi kokor, başında nergiz, sümbül, parlor.
Ne yidin dolma, misafirin misafiri olma.
Hacı, hacı, arkandaki neci.
Çağrıldığın yere erinme, çağrılmadığın yere görünme.
Davetsiz gelen, mindersiz oturur.
Sarımsak içli dışlı,soğan ayrı başlı.
Endeze gerek, el öğüne.
Üzümün eyisi dene, avradın eyisi nene olur.
Aşı bişiren değil, yağını tavlayan avrat.
Avrat kayıp, herif seyip.
Avrat yok, akıl yok.
Avradın saçının suyu,gözünün yaşı dinmemeli.
Anan soğan, baban sarımsak, sen arada helli şeker.
Boşanıp gişiye, sevip oynaşa varma.
Gendi şeyinde haylan kabağı, elin gözündeki çöpü söyler.
Aha sana bir kaya, nerene dayarsan daya.
Kör pıçak ele, kötü avrat dile yavuz.
Var evi düğün evi, yok evi viran evi.
Zenginlik bal dalağı, şeker topağı.
Kör gözden yaş, fıkara evinden aş beklenmez.
Mart yağar, nisan öğünür, nisan yağar, insan öğünür.
Karpuz kabuğundan böyüyen eşeğin, ölümü sudan olur.
Halep yolunda, deve izi aranmaz.
Karpuz kesmekle, yürek mi soğur?
Topacın eyisini, kömürün irisini marta sakla.
İt boku eme yaradı, onu da tabaklar koymadı
Yerine düşmeyen güzel, yerin yerin gezer.
Sefil şeyli, boz yakalı.
Üşenenin çoluğu-çocuğu olmamış.
Koça,boynuz yük değil.
Dışı kalaylı, içi vayvaylı.
Göz yaşı, burun sümüğü, bunun, kıçına bakoruk.
Kıçına baktıkça, kıçın kıçın gidor.
Ananın bahtı kıza.
Güzelin, bahtı olmaz.
Kendi değil, bahtı güzel olsun.
Güzelliğe güvenme bir fisfise, varlığa güvenme bir çıngı yeter.
Kar yılı var yılı.
Dost malı, düşman gibi yenmez.
Damağına kan deyen iflah olmaz.
Sokak iti ne kapı bekler, ne sürü.
Tas yitmiş curunu, başına geçir.
Sorma kişinin aslını ,sözüne bak.
Çok gezen tavuk, ayağında pislik getirir.
Misafir misafiri, ev sahibi hiçbirini.
Elin tatlı değilse dilin tatlı olsun.
Elinden gelen başara, kötünün gözü yaşara.
Başa gelecek varsa, göz görmezden kalır.
Avrat boşuyan topuğuna bakmaz.
Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz.
İt ite it de kuyruğuna.
Hamamcı hamamı açtı, keller içine kaçtı.
Kel kız emmisi kızının saçından öğünür.
Kel başa şimşir tarak.
Paşa Hamamının önünde kil sat bundan eyi.
Tıb demeye, dudak gerek.
El eli yur, el de döner yüzü yur.
Kara yazı ağarmaz.
Kız evinin çırası gibi yanor.
Kelle, git gel kazanı bekle.
Alibardak çiçeği, davulların köçeği.
Ah yerde kalmaz.
Sap seninse, samanlık da mı senin?
Ne dennek aşersin, ne densiz hastalansın.
Acı balcanı, mihrican çalmaz.
Sıçana erakı içirmişler, pisiğe burroh çağırmış.
Güzele köken yakışır, çirkine altın neynesin?
Ahmağı söylet, şahitliğini etsin.
Ekmek Hıdır’ın, su Bedir’in, yiyin, için kudurun.
Ne ölü görmüş ağlamış, ne düğün görmüş oynamış.
Çarpanamın da teki, sizde mi kaldı?
Ataş almaya mı geldin?
Halına bakmadan da, Hasan dağına oduna gidor.
Bir hatır iki hatır, üçüncü de vur yatır.
Çok görmüş, çoban oynatmış.
Şapdın, şeker oldun.
Uşağa iş, ardına düş.
Meydandaki şeyi kim olsa halleder.
İstemediğin ot burnunda biter.
Yılan bile toprağı kanaatle yalar.
Kör itin öldüğü yer.
Kayboldu, yılan yiyen hekim bulamadı.
Duvarın beri yüzü beri, öte yüzü öte.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3087
favori
like
share
oky77 Tarih: 15.09.2011 16:54
-Var evi düğün evi, yok evi viran evi- Var evi kerem evi yok evi verem evi de denir
melankoli Tarih: 11.10.2010 01:58

-Tas yitmiş curunu başına geçmiş.
-Ne esner ne mum tutar.
-An beni bir kozdan o da fış çıksın.
-Saplık seninse samanlıkta mı senin.
-Ahmağı söylet şahitliğini bile eder.
-İti öldürene sürütürler.
-Aç it fırın damını çökertir.
-Arife günü tıraşa ne, bayram günü aşa ne.
-Acı aciri mihrican çalmaz.
- Öğünme çördük, seni damda da gördük duvarda da gördük.
-Kara gözden yaş, fukara evinden aş bekleme.
-Kavunu ye karnına bak, karpuzu ye benzine bak, üzümü ye pazına hak.
-Densiz hasta olmasın , dennak aşermesin.
-Boşanıp gişiye varma, sevip oynaşına varma.
-Halep yolunda deve izi mi ararsın.
-Acından karnı gurlar, başında nergis parlar.
-Kötü bıçak ele yavuz, kötü avrat dile yavuz.
-Aba vakti yaba, yaba vakti aba al.
-Kadın gerek bey doğura.
-Gel demeden gelen avrat, dah demeden giden at.
-Dah demeden giden at, söyletmeden yapan evlat.
-Ne yedin, dolma; misafirin misafiri olma.
-Aşı pişiren değil, yağını tavlayan avrat.
-İtin şeriatı değnek.
-Güzele köken yakışır çirkine altın neylesin.
-Eli ağır zanaat sahibinden, ayağı çabuk dilenci daha karlı.
-Kel kız emmisi, kızının saçından öğünür.
-Güzelden yar çirkinden çor eksilmez.
-Kocamış eşekte yıllanmış akıl olur.
-Kakma kapıma yüzük kaşından, kakarlar kapına topuz taşından.
-Dini yok şeytan olsun, malı yok ağam olsun.
-Hamamcı hamam açtı, keller içine kaçtı.
-Azı ağı yutturur, çoğu kendi kendini güttürür.
-Ekmek Hıdır’ın su Bedir’in, yiyin için kudurun.
-Üzümün iyisi tane, karının iyisi nene olur.
-Sıçana arakı içirmişler, pisiğe burroh çağırmış
-Gece işi kör işi.
-Halının tozu, kötünün sözü bitmez.