Süleyman Nazif Kimdir - Süleyman Nazif Resimleri - Süleyman Nazif Biyografisi - Süleyman Nazif Hakkında

Servet-i Fünun şair ve yazarı Süleyman Nazif 1870 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. Babası hem şair, hem tarihçi olan Sait Paşa’dır. İbrahim Cehdi takma adını kullanan Süleyman Nazıf, özel bir öğrenim gördü. Arapça, Farsça, Fransızca öğrendi. Bu diller yardımı ile Doğu ve Batı edebiyatını tanıyor, Ziya Paşa’yı, Namık Kemal’i hayranlıkla okuyor, vatan, millet ve hürriyet konularıyla yakından ilgileniyordu. İstibdatla savaşmak için Paris’e kaçtı (1897). Sekiz ay sonra İstanbul’a dönünce Abdülhamit onu Bursa’da vilayet mektupçusu olarak ikamete memur etti. 1908 Meşrutiyenden sonra, Ebüzziya Tevfik’le ” Tasvir-i Efkar “gazetesini çıkardı. Basra, Musul, Kastamonu, Trabzon, Bağdat valiliklerinde bulundu (1909-1914). Tekrar İstanbul’a dönerek resmi bir görev almadan, hayatını yazarlıkla sürdürürken Mondros Mütarekesi 30 Ekim 1918 yapıldı.Süleyman Nazif, İstanbul’un Müttefikler tarafından resmen işgal edilişini görünce ” Hadisat” gazetesine ” Kara Bir Gün” başlıklı meşhur makalesini yazdı (24 Kasım 1918). Yurtseverliğinin, medeni cesaretinin bir anıtı sayılan bu makale yüzünden kurşuna dizilmek tehlikesi atlattı. Üniversite konferans salonunda düzenlenen Türk Dostu ” Pierre Loti Günü” (23 Ocak 1920) söylediği işgal kuvvetlerine karşı kullandığı sert dil, aslan kükremesini andıran konuşmasını yakalanıp Malta’ya sürülmesine sebep oldu. İki yıla yakın bir esirlik hayatından sonra yurda döndü (1920-1922). Sürgün dönüşü tekrar gazeteciliğe başladı. Ölümüne kadar devamlı olarak “Resimli Gazete” ye yazı. Süleyman Nazif 1927 yılında vefat etmiştir.
Süleyman Nazif, Servet-i Fünun’a bağlı olmakla beraber, Namık Kemal geleneğini devam ettiren duygu ve düşüncelerini çok canlı, çok ateşli, kelime ahengiyle fazla yüklü bir dille anlatan kuvvetli bir nesir sanatçısıdır. Nesri, şiirlerinden çok daha kudretli sayılır. Türklüğe hayran bir toplumcudur.
Süleyman Nazif, nesir ve nazım olmak üzere otuzdan fazla eser yazmıştır.


ESERLERİ :

Gizli Figanlar (1906)
Firak-ı Irak (ırak hicranı şiirler, 1918)
Malta Geceleri (1924)
Batarya İle Ateş (1918)
Tarihin Yılan Hikayesi (1922)
Çal Çoban Çal (1923)
İki Dost (Ziya Paşa ile Namık Kemal’i anlatan, 1926)


Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1905
favori
like
share