aile - birey - yaşam - velayet

Velayet

1. Velayet konusunda ne gibi kriterler aranır?

Velayet davasında da diğer davalarda olduğu gibi önemli olan somut olaydır, kesin ve tek bir kriter belirlemek mümkün değilldir. Asıl olan çocuğun menfaatlerinin korunacağı, ihtiyaçlarının (maddi ve manevi) karşılanacağı, ruhsal ve fiziksel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlayabileceği ortamda yetişmesini, yaşamasını sağlamaktır.


2.Velayet konusunda çocuğun yaşının önemi nedir?

Genel olarak yaşı itibarı ile anne bakım ve ilgisine muhtaç olan çocukların velayeti anneye bırakılır. Kesin bir yaş sınırı olmamakla birlikte uygulamada genel olarak 7 yaşına kadarki çocukların velayetleri anneye bırakılmaktadır.

Ancak baba, olağanüstü hallerde (Örneğin: Annenin akıl sağlığının çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyecek derecede bozuk olması, annenin hayasız yaşam sürmesi, madde bağımlısı olması… vs.) çocuğun velayetininkenn disine bırakılmasını talep edebilir, bu durumda iddialarını ispat edebilirse çocuğun yaşına bakılmaksızın velayet babaya da bırakılabilmektedir.


3.Velayet konusunda çocuğun cinsiyetinin önemi var mıdır?

Hayır, velayette çocuğun cinsiyetinin hiçbir önemi yoktur. Halk (ULUS) arasında, kız çocuğunun velayeti anneye, erkek çocuğunki babaya bırakılır şeklinde yaygın bir anlayış vardır, bu anlayış kesinlikle doğrudeğilldir.


4.Velayetin değiştirilmesi/kaldırılması mümkün müdür?

evet., açılacak bir dava ile (Velayetin Nez-i) velayet hakkkını kullanmakta olan tarafın velayet hakkkını Kötü (kem)ye kullandığı ya da velayet görevini yerine getirmediği ispat edildiği takdirde velayetin kaldırılarak diğer tarafa verilmesi ya da her iki tarafa da bırakılmayarak çocuğa vasi atanması mümkündür. Bu nedenle velayethakkkı kullanılırkenn de çocuğun menfaatleri gözetilmeli, çocuk şahsi çekişmelere alet edilmemelidir.


5.Velayet hakkkı ne zaman sona erer?

Küçüğün ya da velayet hakkkını kullanmakta olan tarafın/velinin vefatı, vesayet altına alınması, velayet altındaki küçüğün 18 yaşını tamamlayarak reşit olması, velayetin diğer tarafa bırakılması hallerinde velayethakkkı ortadan kalkar.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2651
favori
like
share